COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Borttagning av ådernät

21 mars 2020

Ådernät är små blodkärl som liknar tunna, blå trådar som ligger helt ytligt under huden. Till skillnad från åderbråck buktar inte ådernät och du kan inte känna dem på huden med fingrarna. I denna artikel kommer vi att beskriva varför ådernät uppstår, vilka symptom de har och vilka behandlingsmetoder som används för att ta bort ådernät.

Varför uppstår ådernät?

Ådernät uppstår bland annat på grund av att klaffarna i venerna inte fungerar korrekt. I venerna sitter klaffar som hjälper till att reglera blodflödet så att blodet som pumpas till hjärtat inte rinner tillbaka mellan hjärtslagen. Om dessa klaffar är slitna eller defekta, kommer blodet att rinna tillbaka, vilket orsakar tryck på venerna.

Varför slits venklaffarna?

Venklaffar kan bli defekta eller slitna av flera olika anledningar:

 • Genetik: Om en familjemedlem har haft ådernät på grund av skadade venklaffar är det stor sannolikhet att själv få dem
 • Övervikt: En viktig riskfaktor för ådernät och defekta venklaffar är övervikt. När en person är överviktig ökar trycket på venerna och detta påverkar blodcirkulationen negativt vilket kan göra att venklaffarna fungerar sämre och sämre över tiden
 • Graviditet: Under graviditeten ökar kroppsvikten kraftigt och denna plötsliga viktökning ökar också trycket på venerna
 • Ålderdom: Med en åldrande kropp ökar slitaget också på venklaffarna

Dessa faktorer påverkar funktionen hos venklaffarna och påverkar därför också uppkomsten av ådernät. 

En annan faktor som påverkar förekomsten av ådernät är solljus. Solens ultravioletta ljus kan skada huden, och ådernät kan förekomma, oftast i ansiktet, eftersom det är mest utsatt för solljus.

Metoder för behandling av ådernät

Ådernät är ofta en kosmetisk olägenhet, men ådernät kan också uppstå i samband med åderbråck. Människor med ådernät kan uppleva dem som ett hinder i det dagliga livet som att till exempel vistas utomhus barbent och därför kan en behandling av ådernät ge en förbättrad livskvalitet.

Borttagning av ådernät

För den som har ådernät är det första steget i behandlingsprocessen att göra en förundersökning där venerna och blodflödet kontrolleras med ultraljud. Därefter kan specialisten utvärdera lämplig behandling för att ta bort ådernäten. 

Laserbehandling: Om en person har ådernät på en mindre yta, till exempel i ansiktet, är laserbehandling en mycket effektiv och skonsam metod för att ta bort dem. Ljuset från lasern får blodet i de små blodkärlen att koagulera, vilket gör att ådernäten försvinner.

Sklerosering: De som har ådernät på större ytor, till exempel på benen, kan erbjudas att få dem bort genom sklerosering. Här injiceras ett läkemedel i venen med ådernät varefter venen stängs och ådernäten avlägsnas.

Vid Åderbråcksklinikerna används sklerosering – injektionsbehandling. Denna behandlingsmetod för att ta bort ådernät tar cirka tjugo till trettio minuter att utföra, medför ingen smärta och kan ske utan bedövning. För ta bort ådernät krävs det ofta flera behandlingar, oavsett behandlingstyp, för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

När ska man ta bort ådernät?

Som tidigare beskrivits är ådernät ofta en kosmetisk olägenhet, men de ses också ofta i samband med åderbråck, vilka kan orsaka lindrig smärta och vara mycket begränsande. Ådernät kan orsaka psykologiska besvär, vilket är en tillräckligt god anledning att få dem avlägsnade. Alla kan få ådernät; både män och kvinnor, det finns dock en övervikt av kvinnor som har ådernät på grund av att graviditeter ökar kroppsvikten vilket i sin tur ökar blodtrycket.

För den som har ådernät och känner att det är en olägenhet är det en god idé att kontakta Åderbråcksklinikerna som kan ge råd om rätt behandling. Vid Åderbråcksklinikerna används bara de modernaste behandlingsmetoderna och det är specialister som tar bort ådernäten. En preliminär undersökning av ådernät vid Åderbråcksklinikerna tar cirka trettio minuter och patienten kan åka hem direkt efteråt.

En annan god anledning att ta bort ådernät är att de kommer att bli värre med tiden, och då kan det krävas fler behandlingar för att ta bort dem. Förvärrade ådernät kan också leda till att åderbråck uppstår.

Sammanfattning – Borttagning av ådernät

Ådernät är små, tunna blodkärl som är ligger ytligt under huden. Ådernät kan framstå som fula vilket kan göra att den som har dem begränsas i livet. Ådernät ses ofta på benen och i ansiktet, och de uppstår bland annat på grund av arv eller övervikt. 

I venerna i benen sitter venklaffar som hjälper till att reglera blodcirkulationen. Om dessa klaffar är defekta eller trasiga kommer blodet att rinna tillbaka nedåt i venerna vilket resulterar i blodansamling och ökat tryck. Detta kan orsaka ådernät eller åderbråck.

Det finns framför allt två behandlingsmetoder för att ta bort ådernät – laserbehandling och sklerosering. Vid laserbehandling orsakar ljuset från lasern att blodet koagulerar och kärlet sprängs. Denna behandlingsform används ofta på mindre ytor med ådernät, till exempel i ansiktet. På större ytor, till exempel på benen, används sklerosering då ett läkemedel injiceras i de små blodkärlen varefter kärlen stängs och ådernäten försvinner. Det krävs ofta flera behandlingar för att ta bort ådernät. Vid Åderbråcksklinikerna används sklerosering.

Om du störs av ådernät är detta en god anledning att ta bort dem eftersom det kan bidra till att förbättra livskvaliteten och minimera risken för att ådernäten förvärras, och kanske utvecklas till åderbråck.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.