Ådernät
Inte detsamma som åderbråck

Ådernät, ibland kallade kärlspindlar, kan ibland förväxlas med åderbråck. Ådernät är små vener som ofta är formade som ett streck och ligger helt ytligt i huden. De kan visa sig som blå eller lila missfärgningar, men de orsakar ingen upphöjning av huden.

Det finns en stor ärftlighet i hur ådernäten ligger i kroppen, liksom i risken att drabbas av kärlbristningar. Precis som med åderbråcken ökar risken för ådernät vid hormonell obalans.

I regel känns inte ådernät alls, utan de är huvudsakligen ett kosmetiskt problem som är enkelt att åtgärda. Men då de ofta uppkommer tillsammans med åderbråck och lägger sig ovan på dem, är det viktigt att undersöka att inte ådernät verkligen döljer ett gravare problem. Ådernät försvinner inte av sig själva, men har liksom åderbråck en tendens att förvärras.

Behandling av ådernät

Ådernät är oftast okomplicerade och behandlas bäst med så kallade mikroinjektioner. Ett läkemedel, Aethoxysclerol 5mg/ml, sprutas in direkt i det brustna kärlet med hjälp av en mycket tunn nål. Detta gör så att kärlet sluter sig och i regel försvinner bristningen helt efter några veckor. Injektionerna görs av certifierad specialistsjuksköterska.

Före
Efter
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.
eller ring020-1401990

Åderbråcksklinikerna har avtal med Stockholms läns landsting gällande åderbråcksbehandlingar.

Detta gäller inte bara för patienter bokförda i Stockholm utan även för patienter från andra län i Sverige som önskar söka vård hos oss. Det krävs ingen remiss.