COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Fakta om ådernät och behandling av ådernät

31 juli 2019

Ådernät är små blodkärl som ligger så ytligt på benen att de syns genom huden. Ådernät är inte det samma som åderbråck som istället är svullna vener och mycket mer synliga. Som det hörs på ordet utmärks ådernät ofta av att de ser ut som ett nät på huden. Förutom på benen kan ådernät också finnas i ansiktet.

Kärlbristningar skapar ådernät

Anledningen till att ådernät uppstår från första början är att det finns brister i venerna, oftast i knävecken eller i ansiktet, på kind och näsa. Dessa brister i venerna gör att blodet inte kan pumpas upp helt och hållet utan små mängder blir kvar i de underliggande venerna. Det är dessa små ansamlingar av blod som ser blå- eller lilaaktiga ut genom huden och utgör det som kallas för ådernät.

Fakta om ådernät och behandling av ådernät

Ådernät eller åderbråck

Ådernät är till skillnad mot åderbråck aldrig farliga och orsakar inga smärtor eller fysiska obehag hos den person som har dem. Anledningen till att ådernät är föremål för undersökningar och behandlingar är istället rent kosmetiska eftersom många personer anser att de är fula. Många av dessa personer känner att de inte kan klä sig i plagg som visar benen eftersom de skäms över sina ådernät, som är synliga på benen.

Ådernät är mycket vanligare i befolkningen än vad de flesta trot. Cirka 50 till 55 procent av alla kvinnor har ådernät, bland männen är det något färre – cirka 40 till 45 procent. Bland personer över 50 år är det fler än hälften av alla personer som har ådernät.

Den absolut viktigaste faktorn för varför en person får ådernät är arv. Om föräldrarna har ådernät är det nästan 100 procents sannolikhet att barnen också får dem. Man kan inte förhindra förekomst av åderbråck men man kan minska risken.Det enda som kan påverkas är när i livet ådernäten kommer. Det finns dock livsstilsfaktorer som också gör att ådernät kan utvecklas även om en arvsfaktor saknas. Dessa faktorer inkluderar övervikt – inklusive den som kommer med att bära ett foster under en graviditet, mycket stillastående, stillasittande samt liten fysisk aktivitet. Vissa hormoner i p-piller och de hormoner som kommer med klimakteriet kan också påverka uppkomsten av ådernät.

De flesta personer som har ådernät ser ingen anledning till att behandla dem eftersom ådernäten inte är farliga och inte skapar obehag för personen som har dem. Det finns dock en hel del personer som tycker att ådernäten är hämmande på grund av att de uppfattas som fula och många av dessa personer väljer därför att behandla sina ådernät.

Fakta om ådernät och behandling av ådernät

Enkelt att behandla ådernät

För den som vill gå vidare med behandling av ådernät för att personen uppfattar dem som anskrämliga så finns det ett antal mycket smidiga sätt att genomföra behandlingen. De vanligaste metoderna för att behandla ådernät är skleroterapi och laserbehandling.

Skleroterapi innebär att ett slags lim injiceras i venerna som är en del av ådernäten. Detta lim försluter de skadade venerna vilket sedan leder till att dessa vener skrumpnar och försvinner. När de skadade venerna skrumpnar försvinner också blodet i dem och eftersom det är blodet i venerna som gör att de syns från utsidan på huden så försvinner därmed också ådernätet.

Laserbehandling används ofta för mindre områden med ådernät. Ljuset från lasern får venerna att krympa, blodet i de skadade venerna försvinner och precis som med skleroterapi innebär det att venerna inte längre syns från utsidan på huden. Ådernätet är borta.

För behandling av ådernät används skleroterapi vid Åderbråcksklinikerna.

Vad kan du göra själv för att undvika ådernät

Det finns ett antal saker som en person själv kan göra för att försena uppkomsten av ådernät samt minska omfattningen av de ådernät som uppstår.

Dessa åtgärder för att förhindra uppkomsten av ådernät är alla kopplade till de riskfaktorer som finns för att ådernät ska uppstå. De förebyggande åtgärderna går alltså ut på att minska eller ta bort riskfaktorerna. Det en person kan göra är att:

Förebygga övervikt eller gå ned i vikt

Undvika stillasittande eller stillastående positioner genom att ta pauser från arbetet eller försöka göra sig själv mer rörlig under det att arbetet pågår genom att till exempel promenera runt i kontoret lite.

Motionera regelbundet för att öka blodcirkulationen i venerna, vilket gör det enklare för blodet att strömma uppåt.

Men dessa aktiviteter kommer i längden inte att påverka om du får ådernät eller inte eftersom det är ärftligt. Åtgärderna kan dock skjuta upp uppkomsten och minska omfattningen av ådernäten.

Sammanfattning – Fakta om ådernät och behandling av ådernät

Det som är viktigast när en diskussion om ådernät förs är att särskilja ådernät från åderbråck. Ådernäten är mindre och orsakar inga besvär men kan uppfattas som fula, och de kan precis som åderbråcken behandlas.

Behandlingarna för ådernät är skonsamma, ett enkelt och snabbt ingrepp tillsluts de trasiga venerna som sedan skrumpnar och försvinner vilket gör att ådernätet försvinner. Patienten kan lämna kliniken inom ungefär en timme.

Även om ådernät till största delen är ärftligt kan dess uppkomst fördröjas och omfattningen begränsas om en person inte sitter eller står stilla för länge, motionerar, undviker övervikt och bär kläder som inte är åtsittande över benen.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.