COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Avlägsnande av synliga kärl

16 november 2020

Synliga kärl kan förekomma på olika ställen i kroppen och vissa personer tycker att de är störande eftersom de sväller på utsidan av benen och kan ha en blåaktig färg. En del personer har många synliga kärl eftersom de har ett tunt lager fett så att kärlen blir tydligt synliga. Andra personer har distinkta kärl eftersom de har kärlbristningar eller åderbråck. I den här artikeln ska vi beskriva varför synliga kärl uppkommer.

Vad är synliga kärl?

Om de synliga kärlen är ådernät eller åderbråck har de uppstått på grund av arv eller andra faktorer som kan påverka blodcirkulationen och venklaffarnas funktion. Exempel på detta är graviditet, övervikt eller inaktivitet. Om de är ådernät liknar de synliga kärlen ett nätverk av blå blodkärl som sprider sig på ytan av huden, ofta i knävecken eller på låren. Ådernät förekommer ofta tillsammans med åderbråck. Åderbråck är en samling blod i en sjuk ven där blodet har ackumulerats på grund av defekta venklaffar. I båda fallen blir kärlen mer eller mindre synliga, och de kan orsaka både fysiska och psykiska obehag.

När synliga kärl uppträder som bristningar eller åderbråck beror det nästan alltid på arv. Det betyder att om en förälder har haft synliga kärl är det mycket stor sannolikhet att barnet också får synliga kärl i form av ådernät eller åderbråck.

Varför får en person synliga kärl på benen?

Synliga kärl är vanliga och drabbar cirka en tredjedel av befolkningen. Arv är den vanligaste orsaken till synliga kärl i form av ådernät eller åderbråck. Som tidigare nämnts inträffar detta tillstånd när venklaffarna är slitna eller defekta. På insidan av kärlväggen sitter venklaffar vars uppgift är att reglera blodflödet så att blodet bara går en väg mot hjärtat för att syresättas. När venklaffarnas funktion är otillräcklig kan blodet rinna bakåt och orsaka ett ökat tryck i venen, varefter blodet kan samlas i pooler och skapa åderbråck. På grund av tyngdkraften är det större tryck på venerna i benen eftersom det krävs mer kraft för att pumpa blodet uppåt. Därför uppträder synliga kärl oftare på benen än på andra platser.

Avlägsnande av synliga kärl

Synliga kärl kan vara så besvärande för personen som har dem att han eller hon väljer att täcka dem och undviker att gå barbent. På grund av detta ökar ofta livskvaliteten hos personer som tagit bort synliga blodkärl.

Är det farligt att ha synliga kärl på benen?

När synliga kärl uppträder på benen som ådernät är det bara ett kosmetiskt problem men om det är åderbråck är det ett medicinskt problem som kan leda till värd och allvarligare sjukdomsfall utan behandling. Synliga kärl utvecklas ofta över tiden och ofta uppträder synliga kärl eftersom det finns underliggande problem, såsom åderbråck. Synliga kärl försämras bara om åderbråcken inte behandlas. Synliga kärl är vanligtvis ofarliga men kan vid svåra fall leda till allvarligare sjukdomstillstånd. Obehandlade åderbråck kan utveckla eksem, pigmentering och venösa bensår som inte läker. I svårare situationer kan åderbråck också orsaka tromboflebit, en blodpropp. 

Hur tar man bort synliga kärl på benen?

Det första steget för att ta bort synliga kärl på benen är att en specialist undersöker benen med ultraljud. Då identifieras ett eventuellt minskat blodflöde och var åderbråcken sitter. För att hitta rätt behandlingsmetod för att ta bort de synliga kärlen måste graden på åderbråcken bedömas. När det gäller ytliga synliga kärl, ådernät, används mikroskleros för att ta bort dem. Vid denna behandlingsmetod injiceras ett läkemedel i de små synliga kärlen och läkemedlet får de synliga kärlen att stängas och med tiden helt försvinna.

Om synliga kärl orsakar värk, tunga ben, kramper och svullnad kan det bero på åderbråck. För att ta bort åderbråck används olika behandlingsmetoder; skum, laser och flebektomi.

Skumbehandling för att ta bort synliga kärl

En skumbehandling används ofta för att ta bort mindre kärl där åderbråcken inte är svåra. Vid denna behandling injiceras skum i den sjuka venen vilket för den att förseglas och försvinna. Då försvinner de synliga kärlen och åderbråcken. En skumbehandling används också för patienter som tidigare haft åderbråck.

Avlägsnande av synliga kärl med laserbehandling

Laserbehandling används ofta för patienter som har mycket stora och synliga kärl som orsakat allvarliga åderbråck. Värmen från lasern får venen att stängas, varefter blodet flyter på andra sätt och de synliga kärlen försvinner.

Synliga kärl kan tas bort genom flebektomi

Laser- och skumbehandling tar bort den medicinska delen av ett åderbråck, men om patienten har mycket synliga åderbråck på benen används flebektomi. Vid flebektomi läggs ett mikrosnitt där de synliga kärlen sitter varefter läkaren drar ut en liten del av blodkärlet och då försvinner åderbråcken. För att uppnå bästa resultat används denna behandlingsmetod ofta tillsammans med en av de andra metoderna. 

Det är individuell hur påverkad en patient blir av synliga kärl på benen. Om de synliga kärlen blir så besvärliga att de påverkar vardagen negativt kan det vara bra att att ta bort dem.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.