COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Varicer och graviditet

9 maj 2020

Varicer under en graviditet är vanligt. Vid en graviditet sker många förändringar i kroppen, och varicer är förmodligen en av de mindre önskade förändringarna. Varicer under en graviditet kommer att beskrivas mer i detalj i den här artikeln, där vi också kommer att diskutera vad varicer är, om det är farligt att ha varicer under en graviditet och vad man ska göra för att ta bort varicer.

Varför uppstår varicer?

Varicer är ett annat namn på åderbråck, varicer är en vanlig venös sjukdom och drabbar cirka trettio procent av befolkningen.

Alla personer kan få varicer men de är vanligare bland personer som är överviktiga, äldre eller gravida. Detta beror bland annat på att varicer uppstår på grund av dålig blodcirkulation samt defekta eller slitna venklaffar.

I kroppen regleras blodcirkulationen av venklaffar som har som funktion att hindra blod från att rinna tillbaka i nedåt i venen när det pumpas till hjärtat för syresättning. Om dessa klaffar är trasiga eller slitna kan ett återflöde uppstå, vilket resulterar i att blod samlas i pooler. I dessa pooler ökar trycket vilket kan orsaka varicer. Varicer framträder på benen, ofta med början i knävecken, som tjocka och synliga vener med lilaaktig färg. 

Varicer förekommer oftare hos personer som är överviktiga eller äldre. Detta beror på att övervikt ofta medför en försämrad blodcirkulation, vilket gör att eventuella läckor i venklaffarna blir ett större problem än annars. Precis som resten av kroppen slits venklaffarna över tiden, vilket är ännu en anledning till att varicer är vanligare hos äldre personer.  

Varicer och graviditet

Varför är varicer vanliga vid graviditet?

Som vi nämnt ovan uppstår varicer ofta när blodcirkulationen försämras, vilket är vanligt vid övervikt. Under en graviditet ökar också kroppsvikten och det påverkar blodcirkulationen på samma sätt som vid konventionell övervikt. Hormonbalansen i kroppen förändras också vid en graviditet och det påverkar elasticiteten i venerna negativt, vilket är ännu en faktor bakom uppkomsten av varicer. Även blodvolymen ökar, ofta uppåt femtio procent, i kroppen vid en graviditet och det är ännu en faktor som påverkar blodcirkulationen negativt, och därmed också ökar risken för att varicer ska uppstå. 

Är det farligt att ha varicer under graviditeten?

Varicer som förekommer under en graviditet är helt ofarliga, varicer i övrigt är heller nästan aldrig farliga. Det är först när varicer förblir obehandlade under en längre tid som de kan bli farliga. Allvarligare symptom vid obehandlade varicer som vuxit under många år inkluderar eksem och venösa bensår som inte läker av sig själva.

Efter en graviditet försvinner varicerna oftast, men inte alltid, spontant eftersom kroppsvikten sjunker och blodcirkulationen förbättras. Om kvinnan förblir överviktig efter graviditeten finns det dock risk för att varicerna inte bara finns kvar utan också fortsätter att växa, och förvärras.

Varicer som orsakar besvär för den gravida kvinnan

Varicer som har uppkommit under en graviditet är ofta helt ofarliga men de kan orsaka lindrig smärta i form av svullna och trötta ben, samt obehag och kramper. Varicer kan också vara ett kosmetiskt problem eftersom många personer med varicer uppfattar de lilaktiga, slingrande, tjocka venerna på benen som så fula att de drar sig för att visa sig ute barbenta. Detta kan leda till begränsningar i vardagen och för livskvaliteten hos en person som har varicer, och det är mycket goda skäl till att behandla dem. 

Varicer kan tas bort efter graviditet

Varicer som uppkommit i samband med en graviditet kan behandlas och tas bort efter att graviditet och amning avslutats. Eftersom varicer som uppkommit under en graviditet försvinner spontant efter graviditeten är det viktigt med tålamod och se om varicerna blir kvar eller inte innan en behandling planeras. 

Behandlingsmetoder för att ta bort varicer i samband med graviditet

För en person som vill ta bort varicer efter en graviditet finns det många effektiva och skonsamma metoder att välja mellan. Behandlingarna utförs av erfarna specialistläkare som bara använder sig av de modernaste metoderna. 

Skumbehandling: Vid borttagning av varicer genom en skumbehandling injiceras ett läkemedel i den sjuka venen där varicerna sitter. Detta läkemedel får venen att stängas, vilket får blodet att flöda på andra sätt, och därmed försvinner varicern.

Laserbehandling: Vid en laserbehandling förs en kateter med en laser på in i venen varpå den långsamt dras ut igen. Värmen från lasern får venen att stängas av, vilket gör att blodet flödar på ett annat sätt och därmed försvinner varicern.

Flebektomi: För att ta bort mycket synliga varicer på benen efter en graviditet kan flebektomi användas. Vid en flebektomi dras venen med varicer ut ur benet med en liten nål. Flebektomi är den bästa metoden för att behandla varicer som utgör en kosmetisk olägenhet.

Det första steget vid behandling av varicer är att göra en förundersökning då en kärlkirurg undersöker blodflödet i benen så att alla varicer kan identifieras. Därefter bestämmer patienten och läkaren tillsammans vilken behandlingsmetod som är bäst för att avlägsna de varicer som uppkommit i samband med graviditeten. 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.