COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Varicer och operation av varicer

16 januari 2019

Varicer, också kalla åderbråck, orsakas ifrån defekt i venernas klaffsystem. Detta orsakas på grund utav att det blir tryck på venerna vilket gör att de blir förstorade och vridna. Utan ett funktionellt klaffsystem så hindrar de blodet från att flyta tillbaka till hjärtat. När blodet blir förhindrat att flyta tillbaka leder detta till att det blir tryck på kärlen och de förstoras ännu mer. Förutom att varicer kan vara ett kosmetiskt problem kan det i många fall leda till mild smärta. Symptomer som svullnad, ömhet, värk, kramper och pirrningar i benen är vanliga och långvariga varicer kan leda till eksem, hudförändringar och bensår vilket sänker livskvalitén markant.

Varicer och operation av varicer

Tyvärr blir varicer vanligtvis sämre med tiden, detta gäller även om du gör livsstilsförändringar för att kontrollera dem och hantera din smärta. Varicer kan vara fula och anses som ett kosmetiskt problem men de orsakar inte några långsiktiga medicinska problem då varicer ej är något som är livshotande. Även om det leder till missfärgningar, eksem eller bensår så kan detta aldrig leda till att man kan förlorar och tvingas amputera sitt ben. Många blandar ofta ihop varicer med förträngningar i venen vilket de kan leda till tvingad amputation.

Som tidigare nämnt så är anledningen till varicer ett ej funktionellt klaffsystem. När vi rör på oss så spänner vi musklerna inne i benet och detta gör att blodet åker upp till hjärtat, du kan se det som en trappa, vid varje rörelse/muskelspänning så skjuter vi upp blodet ett steg i taget mot hjärtat, men med varicer och ett ej funktionellt klaffsystem så är det mycket tuffare för kroppen att få upp blodet till hjärtat då klaffarna ej sluter och blodet det rinner tillbaka ned.

Varicer och operation av varicer

I dagens läge finns det flera moderna och skonsamma metoder mot varicer som gör att vi kan förseglar den huvudsakliga läckande venen. Tekniker såsom radiofrekvensablation,  skumskleroterapi, och endovenös laserbehandling. Eftersom det mesta av blodet i benen återlämnas av de djupa ådrorna så kan de ytliga venerna avlägsnas utan skada då de endast returnerar cirka tio procent av benets totala blod.

Vilka kan få varicer?

Det är väldigt vanligt med varicer och var tredje vuxen har detta i någon form. Faktorer som genetik, hormoner och graviditet kan vara bidragande orsaker till varicer i benen.

Graviditet är förknippad med en ökning av blodvolymen, och det har att göra med viktuppgången som man utsätts för som gravid. Det flesta går upp över tio kilo vilket är normalt men man kan ändå inte komma ifrån det faktum att det är slitsamt för kroppen. Som gravid blir man även mer stilla sittandes vilket inte heller är bra. För när en kropp väger mer leder till ökat tryck på venerna och ökat tryck leder till ett trasigt klaffsystem vilket resulterar i varicer.

Även övervikt leder till större chans att få varicer, detta med samma anledningar som vid graviditet, då blodvolymen ökar trycket på venerna, venklaffarna tar skada och det leder till varicer.

Genetiken spelar in och vissa experter anser att ärftliga problem orsakar att vissa människor har för få venklaffar eller venklaffar som inte fungerar ordentligt.

Ålder är en även vanlig faktor som spelar in då kroppen har åldrats och kroppens funktioner inte alltid är lika starka som de varit förr, vilket leder till att ådrorna utvidgas lättare.

En av tre personer i Sverige drabbas av åderbråck i någon form. Problemet är vanligast bland kvinnor men drabbar även män.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.