COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Radiofrekvensbehandling för att ta bort åderbråck

27 juli 2022

Åderbråck har under många år behandlats med den traditionella metoden ’strippning’, men idag används mycket skonsammare metoder som är lika effektiva, har minimal konvalescens och utförs under endast lokalbedövning. De moderna och effektiva behandlingsmetoderna är laser, flebektomi och radiofrekvensbehandling.

När åderbråck blir besvär i vardagen

Åderbråckens symptom kan vara många och varierande, och symptomen är ofta individuella. De vanligaste symptomen på åderbråck är:

 • Känslor av tyngd och trötthet i benen
 • Kramper
 • Oro och obehag

Personer som har åderbråck upplever dem olika. Vissa personer har många besvär och åkommor medan andra knappt märker av åderbråcken.

Åderbråck kan vara till besvär i vardagen och orsaka fysisk smärta, men åderbråck kan också vara en mycket stor kosmetisk olägenhet.

Åderbråck uppträder ofta på benen, där de kan vara stora, bukta ut och ha en lila- eller blåaktig färg. Åderbråck växer över tiden och då sprider de sig utefter benet och upp på låret. 

Radiofrekvensbehandling för att ta bort åderbråck

En person som har åderbråck kan också drabbas av ådernät. Det är små maskformade blodkärl som ser ut som ett nätverk av små, rödaktiga trådar. Till skillnad från åderbråck orsakar ådernät ingen fysisk värk, är mindre och buktar inte ut på huden.

Radiofrekvensbehandling för att ta bort åderbråck

När uppstår åderbråck?

Åderbråck kan uppstå under hela livet, det finns ingen specifik tid då de växer fram. Åderbråck uppstår eftersom venklaffarna inte fungerar tillräckligt bra. Venklaffarnas funktion är att förhindra att blodet rinner bakåt. Med stigande ålder fungerar venklaffarna, precis som allting annat i kroppen, sämre. Därför är åderbråck vanligare hos äldre personer än hos yngre. Men åderbråck är ärftliga, så om man är ärftligt disponerad för åderbråck kan åderbråck uppstå både tidigt och sent i livet.

Det finns olika faktorer som påverkar förekomsten av åderbråck, så därför kan du aktivt påverka risken för åderbråck och hur tidigt i livet åderbråck uppstår.

När åderbråck ska tas bort

När åderbråck blir en viktig olägenhet i vardagen och bidrar till försämrad livskvalitet är det värt att överväga att ta bort åderbråcken. En effektiv behandling för att ta bort åderbråck är radiofrekvensbehandling.

En radiofrekvensbehandling kan försiktigt ta bort åderbråck

Radiofrekvensbehandling utvecklades i USA på 1990-talet, och är en av de mest effektiva metoderna för att ta bort åderbråck.

 • En radiofrekvensbehandling tar ungefär en timme att utföra, innan behandlingen påbörjas markeras åderbråcken med en penna
 • Huden desinficeras med en vätska och ett sterilt hölje placeras runt arbetsområdet
 • Radiofrekvensbehandlingen innebär att man sätter in en kateter i den sjuka venen med hjälp av ultraljudsskanning
 • När katetern placeras i den sjuka venen läggs ett lokalbedövningsmedel längs venen
 • Katetern värms sedan upp med radiofrekvens, och katetern dras sedan långsamt ut och värmen förstör venen
 • Den faktiska behandlingen av radiofrekvens tar två och en halv minut och den kommer inte att kännas för patienten

Efter en radiofrekvensbehandling

 • Efter radiofrekvensbehandlingen lindas benet i ett stödbandage som lägger tryck mot området som behandlats
 • Förbandet ska bäras i tjugofyra timmar, varefter stödstrumpor ska bäras i fem dagar
 • Patienten kan återuppta dina normala aktiviteter inom några dagar, men bör avstå från hård fysisk träning direkt efter behandlingen

Komplikationer efter en radiofrekvensbehandling

 • Lindrig värk och svullnad kan förekomma efter radiofrekvensbehandlingen
 • Ibland uppstår missfärgning i området som behandlats med radiofrekvens
 • Venen kan kännas lite hård först, men den känslan kommer att försvinna med tiden
 • Missfärgningarna, den lindriga värken och de hårda områdena är helt ofarliga och kommer att försvinna inom ungefär tolv månader
 • En mycket liten andel av de behandlade patienterna kan få komplikationer i form av djup ventrombos eller inflammation

I samband med en radiofrekvensbehandling används ofta flebektomi, vilket är en behandling som tar bort den synliga delen av ett åderbråck. Det vill säga de distinkta åderbråcken på benen.

Behandlingsmetoder som erbjuds vid Åderbråcksklinikerna för att ta bort åderbråck

Förutom radiofrekvensbehandling erbjuds också laserbehandling, skumbehandling och flebektomi vid Åderbråcksklinikerna. 

Före en behandling utförs alltid en förundersökning, där specialisten undersöker blodcirkulationen och åderbråckens placering med hjälp av ultraljud. Därefter diskuteras och bestäms behandlingsformen i samråd med patienten.

 Dr. Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.