COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

12 februari 2020

Vad är åderbråck

Åderbråck är slingriga vener som syns genom huden. Åderbråcken är ofta blåaktiga, på grund av att blodet i venerna är syrefattigt, och de är vanligast förekommande i knävecken och på underbenen. Åderbråck är ärftligt och drabbar cirka trettio procent av befolkningen någon gång under deras livstid. 

Åderbråck beror på förslitningar i de klaffar i venerna som reglerar blodflödet till hjärtat. Om dessa klaffar läcker blod nedåt i venerna så kommer det ansamlas i pooler, och det är dessa pooler som växer till åderbråck. 

Åderbråck är nästan aldrig farliga men de kan orsaka besvär för den person som har dem. Besvären inkluderar en känsla av tunga ben, lindrig värk där åderbråcken sitter, klåda, variga bensår som är svårläkta samt begränsningar i livet för att man uppfattar åderbråcken som fula. 

System för att klassificera åderbråck

Det finns ett system som utvecklats specifikt för att klassificera vensjukdomar, där åderbråck räknas till en av dem. 

Systemet kallas för CEAP – som på engelska läses ut “Clinical, Etiological, Anatomical, and Pathophysiological”. CEAP beskriver symptomen på åderbråck efter hur allvarliga åderbråcken är. CEAP är ett erkänt system för klassificering av åderbråck och används av sjukvården i många länder. 

Foton av åderbråck

Nedan kommer vi att gå igenom alla nivåer på åderbråck efter deras klassificering enligt CEAP-systemets första del, den kliniska beskrivningen tillsammans med foton som exemplifierar hur ett ben kan se ut i respektive skede. 

Foto C1: Ådernät

I den första nivån på åderbråck, C1, syns de tunna ådernäten på benet. Dessa små vener ger inga besvär för patienten förutom de kosmetiska men de är ett tecken på att åderbråck är på väg att utvecklas. 

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

 

Foto C2: Åderbråck

Åderbråcken syns nu tydligt med sina typiska svullna vener i blåaktig färg som slingrar sig ned efter benen. I den här fasen kan personen med åderbråck uppleva besvär i form av lindrig värk, tunga ben samt en ökad känsla av kosmetiskt diskomfort. 

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

Foto C3: Åderbråck med svullnad och benödem

När åderbråcken blir allvarligare tillkommer ofta symptom som svullna ben och anklar. Besvären av åderbråcken är i detta skede mer påtagliga för personen som har dem. Personen med åderbråck bör fundera på att få dem undersökta. 

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

 

Foto C4: Åderbråck med hudförändringar och eksem

Vid nivå C4 känns antagligen åderbråcken ganska mycket för personen som har dem. Nu har hudförändringar framträtt, eksem har bildats och med dem följer ofta klåda. Huden är missfärgad och hård. 

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

 

Foto C5: Åderbråck med läkta bensår 

När åderbråcken framträder med bensår som är läkta är det ett tecken på ytterligare en försämring av tillståndet. Att det finns läkta bensår betyder att personen med åderbråcken haft öppna bensår som sedan läkts.

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

 

Foto C6: Åderbråck med öppna bensår

I den sista fasen, C6, är åderbråcken mycket allvarliga. Nu syns alla tidigare symptom tillsammans med bensår som inte läker av sig själva. Som vi beskrev i C5 ovan så fanns det tecken på läkta bensår men i C6 förblir bensåren öppna, variga och kan inte läka sig själva. Denna fas innebär förstås stora besvär för personen som har åderbråcken. 

Foton av åderbråck efter nivå enligt CEAP

 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.