COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Djup ventrombos

28 mars 2020

Djup ventrombos är en blodpropp i de djupa venerna i ben, bäcken och armar. Djup ventrombos kan vara ett mycket allvarligt tillstånd som kan uppstå av olika skäl. I artikeln kommer vi att beskriva vad djup ventrombos är och orsakerna till djup ventrombos.

Vad är djup ventrombos

I kroppen har vi vener som leder blodet tillbaka till hjärtat för syresättning. Om en person får djup ventrombos, det vill säga en blodpropp, kommer den att sätta sig i venerna. Venerna där djup ventrombos kan uppstå finns i benen, bäckenet och armarna. Blodproppen som sätter sig i venen gör det svårt för blodet att passera. Detta får området under blodproppen att svullna, bli rött och ömt eftersom blod och vätska samlas. Blodproppen i venen riskerar också att lossna och förflytta sig till hjärtat eller lungorna, och detta kan vara ett mycket allvarligt tillstånd.

Djup ventrombos

Symtom på djup ventrombos

Personer som har djup ventrombos kan uppleva symptomen mycket olika. Vissa kommer att känna lätt obehag, medan andra kommer att uppleva uttalad svullnad, rodnad och ömhet. De symptom som man bör vara medveten om är:

 • Obehag och att det sjuka benet kan svullna och bli varmt och rött
 • Musklerna i underbenen kan bli stela
 • Venerna syns genom huden och buktar ut

Om blodproppen lossnar och förs med blodet till lungorna kan det orsaka allvarliga andningsproblem.

Som nämnts är det inte alla personer med djup ventrombos som uppvisar dessa symptom vilket kan göra det svårt för en läkare att ställa en diagnos. Men en person som har något av ovan nämnda symtom bör uppsöka en läkare så snart som möjligt.

Varför uppstår djup ventrombos?

Det finns olika orsaker till djup ventrombos, det vill säga en blodpropp i benet, bäckenet eller armen. Ofta är det en kombination av flera saker som leder till djup ventrombos:

 • Långvarigt sängliggande, till exempel som följd av sjukdom
 • Stillasittande under en längre tid, som till exempel vid en flygresa
 • Övervikt
 • Cancersjukdom
 • Graviditet
 • Användning av p-piller

Djup ventrombos och dålig blodcirkulation är nära kopplade. Dålig blodcirkulation kommer av långvarigt sängliggande, stillasittande och övervikt. Att vidhålla en god blodcirkulation och att ha en medvetenhet om ovanstående risker är därför mycket viktigt.

Djup ventrombos och åderbråck

Som beskrivits kan djup ventrombos uppstå bland annat på grund av dålig blodcirkulation. Åderbråck kan också utvecklas när blodcirkulationen försämras. Detta beror på att defekter i de venklaffar som hjälper till att reglera blodflödet kan medföra att blod ansamlas under venklaffarna och där växer till åderbråck. Omfattande, obehandlade, åderbråck kan öka risken för en djup ventrombos. En person som har en djup ventrombos bör därför behandla eventuella åderbråck för att inte riskera att ventrombosen förvärras. 

Posttrombotiskt symptom

När en person får djup ventrombos kan venklaffarna skadas. Venklaffarna hjälper till att reglera blodcirkulationen och de ser till att blodet pumpas i rätt riktning till hjärtat. Om venklaffarna är trasiga eller defekta kan det orsaka återfall av djup ventrombos, vilket får blod att ackumuleras. Detta tillstånd kan orsaka:

 • Bensmärta
 • Svullnad
 • Åderbråck
 • Kroniskt eksem
 • Bensår

Om du har någon av dessa symptom är det en bra idé att kontrollera blodflödet i benen med en ultraljudsundersökning. På så sätt kan du leta efter eventuella åderbråck och hitta rätt behandlingsmetod. På Åderbråcksklinikerna är det en specialist som gör undersökningen, och patienten behöver ingen remiss för att bli undersökt. 

En person som får svåra åderbråck kan få kroniskt eksem och venösa bensår, som kan vara mycket svårläkta. 

Förebyggande åtgärder mot djup ventrombos

Djup ventrombos uppstår bland annat på grund av dålig blodcirkulation, och därför är det mycket viktigt att fokusera på olika åtgärder som kan bidra till att förbättra blodflödet i benen.

Fysisk aktivitet. När pulsen blir hög pumpar hjärtat snabbare vilket innebär att blodet snabbare pumpas runt i kroppen vilket ökar blodflödet i benen.

Stödstrumpor. Att använda stödstrumpor kan också bidra till att förbättra blodcirkulationen i benen. Stödstrumpor är också bra att använda för långa resor då det inte finns möjlighet att stå och gå så ofta.

En person som har haft djup ventrombos en gång löper ökad risk för att få den igen. Därför är ovanstående åtgärder extra relevanta för att förhindra just det.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.