Åderbråcksklinikerna logo
✓ Nordens ledande specialister ✓ Bäste behandlingsmetoderna ✓ Över 35.000 behandlingar

Varicerkirurgi

Skriven av Dr. Martin Lawaetzjuli 17, 2020

Varicer, som också kallas för åderbråck, är något som många människor uppfattar som störande. Varicerna kan orsaka lindrig värk och andra fysiska besvär, som dessvärre förvärras med åren. Att besvären som varicer orsakar förvärras i långsam takt gör att många människor vänjer sig vid besvären. Men varicer orsakar också psykiska besvär. De psykiska besvären varierar helt och hållet från person till person, helt oavsett hur omfattande varicerna är.

De psykiska besvären beror i huvudsak på att många personer uppfattar varicer som anskrämliga. Denna uppfattade anskrämlighet kan få personen med varicer att dra sig undan från situationer då det förväntas att man går barbent. Om varicerna verkligen är anskrämliga är förstås helt beroende på hur personen som har dem uppfattar det. Om varicerna begränsar en persons liv på grund av de psykiska besvären är det ett fullgott skäl till att få varicerkirurgi för att behandla dem.

I den här artikeln ska vi gå lite närmare in på vad varicer är, varför varicer uppstår, hur varicer kan förebyggas samt hur varicerkirurgi och andra metoder kan användas för att behandla varicer.

Vad är varicer och varför behandlas de med kirurgi?

Varicer är vener som har svullnat upp på grund av att blod ansamlats och orsakat ett förhöjt tryck. Det är denna ansamling av blod tillsammans med trycket som gör att varicerna slingar sig och syns som blåaktiga blodkärl genom huden. Att blodet i varicerna framstår som blåaktigt beror på att det är syrefattigt. Varicer bildas i venerna och det är i venerna som det syrefattiga blodet pumpas mot hjärtat för att återigen bli syresatt.

Varicer växer med tiden vilket gör att trycket i venerna ökar samtidigt som varicerna växer utefter benen, både uppåt och nedåt. Varicer framträder oftast först  i knävecken. Allteftersom varicerna växer ökar både de fysiska och psykiska besvären från dem. Varicer kan bli så omfattande att de syns tydligt efter hela underbenet och ända ned på foten. Vid det laget lider personen som har varicerna antagligen av både fysiska besvär i form av lindrig värk, en känsla av tunga ben samt öppna bensår som inte läker av sig själva, samt psykiska besvär för att varicerna vid detta laget är mycket väl synliga till och med på avstånd.

Det är för att undvika att varicerna växer sig till en sådan stor omfattning att de blir till ett hinder i vardagen som kirurgi utförs för att ta bort varicerna.

Varför uppstår varicer?

Varicer uppstår från första början för att det finns brister i de klaffar i venerna som reglerar flödet när blodet pumpas mot hjärtat. Klaffarna sitter i venerna för att förhindra att blodet rinner tillbaka nedåt i benen mellan hjärtats pumpslag. Om venklaffarna inte håller tätt så kommer blod att läcka nedåt i benet och samlas i pooler under venklaffarna. Det är dessa pooler av blod som med tiden växer och till slut blir till åderbråck.

Venklaffarna slits med stigande ålder men risken för att slitaget på venklaffarna ska bli så omfattande så att åderbråck uppstår består nästan helt och hållet på en persons arv. När varicerna uppkommer och hur snabbt de blir omfattande beror dock på vissa faktorer som en person själv kan påverka.

normala vener vs åderbråck vener

Kan varicer förebyggas så att patienten slipper varicerkirurgi?

En sak som har inverkan på när varicer uppstår och hur omfattande de blir är en persons blodcirkulation. Om blodcirkulationen är bättre så minskar belastningen på venklaffarna. Blodet skjuts helt enkelt högre upp i benet varje gång hjärtat slår och det gör att det inte hinner rinna ned lika mycket blod till venklaffen innan hjärtat slår igen jämfört med om blodcirkulationen är dålig.

Att ha en god blodcirkulation är därför mycket viktigt för att förebygga varicer. En god blodcirkulation upprätthålls bland annat genom att vara fysiskt aktiv, undvika övervikt och fetma, undvika att stå eller sitta still under längre tider samt genom att hålla benen högre än hjärtat när man sitter eller ligger ned. Rökning och alkoholkonsumtion har också negativa inverkningar på blodcirkulationen.

Trots att en person vidtar förebyggande åtgärder för att undvika varicer kan dessa dock uppstå och nå en omfattning som gör att varicerkirurgi bör övervägas för att minska besvären som kommer med varicer.

Vad är varicerkirurgi?

Varicerkirurgi är en av ett antal olika behandlingar för varicer som står till buds för en person som vill få varicer avlägsnade. Vid Åderbråcksklinikerna är processen för att hantera varicer väldigt enkel. Den börjar med att patienten träffar en av de specialister på kärlkirurgi som är verksam vid Åderbråcksklinikerna för en undersökning med ultraljud. Därefter samråder patienten med specialisten om vilken behandling som ska genomföras för att åtgärda varicerna.

De vanligaste behandlingarna för varicer är:

  • Laserbehandling: Venerna där varicerna sitter stängs av med hjälp av laser
  • Skumbehandling: Precis som vid laserbehandling stängs venerna av, men nu med skum
  • Flebektomi: En form av varicerkirurgi där varicerna tas bort genom att de dras ut genom ett mycket litet snitt som kirurgen lagt på huden där varicerna sitter
  • Stripping: Stripping är kanske den mest traditionella av alla behandlingar för varicer. Stripping är varicerkirurgi som går ut på att snitt anläggs på huden vid ljumsken och knät varefter man drar ut venen med varicer med hjälp av en sond

Sammanfattning - Varicerkirurgi

Varicer är synliga blodkärl som ligger ytligt under huden. Varicer är ett annat ord för åderbråck och de uppkommer för att blod som ska pumpas mot hjärtat läcker tillbaka vid venklaffarna och där samlas i pooler som fortsätter att växa utefter benen.

Varicer kan orsaka både fysiska och psykiska besvär. De fysiska besvären kan till exempel vara lindrig värk och svårläkta bensår. De psykiska besvären går ut på att personen som har varicer drar sig för att gå ut barbent.

Varicerkirurgi är ett samlingsnamn på olika tekniker för att ta bort varicer, eller i alla fall avsevärt lindra besvären från dem.

Vid Åderbråcksklinikerna utförs varicerkirurgi av Nordens ledande specialister på varicer. De allra flesta behandlingarna går att utföra på cirka en timme och sker under endast lokalbedövning. Patienten kan återvända hem och återuppta sina vardagsaktiviteter direkt efter behandlingen.

Artikeln är skriven av

Dr. Martin Lawaetz

Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar och utbildad vid kärlkirurgiska avdelningen på Rigshospitalet i Danmark. Han har mer än 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med de mest moderna och skonsammaste metoderna. Martin har varit en del av den ledande forskningen inom åderbråcksbehandling och publicerad i internationellt erkända tidskrifter. Han har bidragit till att introducera modern åderbråcksbehandling i Danmark. Martin har lång erfarenhet av behandling av komplexa åderbråck med en speciell kombination av de moderna, minimalt invasiva metoderna. Ett förhållningssätt han har utvecklat genom många års kunskap och som vi kallar “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.
Boka Tid

Redo att bli av med dina åderbråck?

Boka en konsultation i närmaste klinik
Boka en konsultation →
Åderbråcksklinikerna logo

Våra kliniker

Gävle

Norra Skeppargatan 3
803 20 Gävle
tel: 026-2805240

Göteborg

Östra Hamngatan 30-34
411 09 Göteborg
tel: 031-7972470

Halmstad

Brogatan 6
302 42 Halmstad
tel: 035-2820860

Jönköping

Östra Storgatan 7
553 21 Jönköping
tel: 036-4426550

Kalmar

Larmgatan 14
392 32 Kalmar
tel: 0480-31 47 50

Karlstad

Sandbäcksgatan 7
653 40 Karlstad
tel: 054-4540850

Malmö

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
tel: 040-6439780

Norrköping

Tunnbindaregatan 8
602 21 Norrköping
tel: 011-3230450

Skövde

Hertig Johans Torg 2
541 30 Skövde
tel: 0500-27 11 80

Stockholm

Drottninggatan 101
113 60 Stockholm
tel: 08-501 181 90

Södertälje

Klockarvägen 112
151 61 Södertälje
tel: 08-50118180

Umeå

Rådhusesplanaden 16
903 28 Umeå
tel: 090-2026250

Uppsala

Kungsgatan 93A
753 18 Uppsala
tel: 018-4108730

Västerås

Kopparbergsvägen 18 C
722 13 Västerås
tel: 021-4481390

Örebro

Rudbecksgatan 56, vån 3
702 23 Örebro
tel: 019-7652690

Östersund

Storgatan 34
831 30 Östersund
tel: 063-3916850

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram