COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Undvik åderbråck – knep och saker att tänka på

9 december 2018

Det sägs att så många som 30 procent av alla svenska kvinnor har åderbråck och svullna ben som åderbråck medför. Varför får man åderbråck? Hur kan man undvika att få det? Och går det att ta bort åderbråck?

Många kvinnor gömmer sina ben och bär långbyxor även på sommaren för att de skäms över sina ben som har åderbråck. Det här är såklart synd, eftersom strandsnygga ben är något alla vill ha – i alla fall ett par ben man kan titta ner på och inte känna komplex över. Så hur ska man göra för att undvika åderbråck? Varför uppstår åderbråck över huvud taget och vad kan man göra för att slippa dem? Är det så att åderbråck inte går att få bort – att det för alltid kommer att se ut så på benen?

Fakta om åderbråck

Ungefär var tredje person har åderbråck, vanligast är att man får det i åldrarna omkring 30 till 40 år, det är något fler kvinnor som upplever att de har besvär av åderbråck än män. Det kan kanske bero på att det finns en högre press på kvinnor vad gäller utseende och därför söker fler kvinnor än män hjälp för detta. Varför man får åderbråck, och alltså hur man också ska undvika dem, beror till stor del på ärftlighet men bara för att ens mamma eller pappa eller mormor eller morfar har åderbråck betyder det inte att man automatiskt själv kommer att få det – precis som med många andra sjukdomar som är ärftliga. En annan orsak till varför man får åderbråck är för att man står eller sitter stilla för mycket. Det är till exempel så att många frisörer beklagar sig över detta, då de står långa dagar och då är det tyngdlagen som orsaker åderbråcken, helt enkelt. Det kan också ha att göra med vikten, ett högt BMI är alltså inte att föredra. Graviditet är ytterligare en orsak – det är ofta sammankopplat med de två faktorerna ovan det vill säga att man inte rör sig samt att man har ett högre BMI än vanligt. Så det här kan vara bra att tänka på om man vill undvika åderbråck.

Åderbråck – fakta om åderbråck 

Åderbråck är enkelt förklarat en utvidgning av venerna (venerna är de blodådror som går upp mot hjärtat). Så när venerna utsätts för ett ovanligt högt tryck, till exempel för att man står stilla rakt upp och ned (som en frisörska exempelvis gör) så blir det jobbigare för ådrorna att ta upp blodet upp mot hjärtat. Samma sak om man är gravid, det blir jobbigare för venerna. Under graviditeten inträffar en plötslig ökning av kroppsvikt och detta orsakar stort tryck på venerna och kan orsaka åderbråck. När det är stort tryck på venerna, orkar de inte pumpa tillbaka blodet till hjärtat ordentligt. Man känner igen åderbråck till utseendet för att de ligger direkt under huden och slingrar sig lite som en mask eller en orm, och att de är mer än 4 millimeter i diameter. De brukar bukta ut också.

Undvik åderbråck

Är åderbråck farliga?

Åderbråck har inga allvarliga risker. Så som att det skulle ge proppar eller påverka hjärtat. Så på så sätt är de ofarliga. De spricker heller inte (det är väldigt, väldigt ovanligt) även om det kan se ut som att de kan göra det. Men de kan ändå ge stora besvär för den drabbade. De kan skapa en trötthet i benen och de kan orsaka smärta, eksem, värk och de kan upplevas som att benen pirrar. Eftersom åderbråck blir värre med åren om man inte behandlar dem, kan de leda till bensår – det är vanligare bland äldre dock. Bensår ses ofta i svårare åderbråck som inte har behandlats, och såren kan vara mycket svåra att läka.Åderbråck finns i sex stadier och vid de allvarligare stadierna (4 till 6) bör man får hjälp av medicinska skäl. Men många som söker hjälp för sina åderbråck, cirka 70 procent av dem som uppsöker läkare, gör det av kosmetiska skäl. Det går att med hjälp av exempelvis skuminjektion och laser att bli kvitt sina åderbråck. Allvarligare åderbråck bekostas av landsting medan de lättare varianterna får man bekosta själv. Kärlkirurger är dem som utför åderbråcksoperationer/åderbråcksbehandlingar, och dessa kan göras på Åderbråcksklinikerna.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.