COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Ta bort ytliga blodkärl med laser eller injektion

9 december 2018

Det är väldigt vanligt att ha synliga blodkärl på benen. Vanligast är att de uppstår bland kvinnor i övre medelåldern men de flesta, ung som gammal, kvinna som man, kan drabbas. Ytliga blodkärl, så kallade ådernät, orsakar inga fysiska besvär och de är inte farliga. Men av estetiska skäl är det många som väljer att ta bort dem. Här är lite information om vad ådernät, synliga blodkärl är för något, hur du kan förhindra dem, samt vad det finns för behandlingar att tillgå på marknaden.

Varför får man synliga blodkärl på benen (eller också i ansiktet vilket förekommer), så kallade ådernät. Som ej ska förväxlas med åderbråck som är något annat, något som kan skapa besvär och som blir värre med åren om de inte tas bort. Ådernät uppstår då det har blivit ett tryck på blodkärlen, det kan bero på att man har stått för mycket på en och samma gång. Till exempel om man jobbar hela dagarna stående som frisör eller i butik, det kan också bero på att man sitter för mycket, låt säga att man sitter med benen i kors framför en dator långa timmar i sträck. Det kan också ha att göra med övervikt, snabb viktuppgång eller av hormonell rubbning som exempelvis kan uppstå i samband med graviditet. Dock är inte just hormonell rubbning helt kartlagd som orsak, en del hävdar att det finns ett samband medan andra menar att det inte gör det. Ådernät kan också uppstå om man solat för mycket eller om huden har utsatt för extrema väderskillnader, låt säga att man bastar mycket under vintern. Men så har vi den främsta anledningen, och den är ärftlig. Det ligger alltså i generna hos vissa att löpa högre risk att drabbas. Men det går inte att på förhand att säga vem som har det i generna, mer än att man ju kan titta på sina föräldrar och andra nära släktingar för att se om de har ådernät på benen. Men återigen, så är ju det här ett mycket vanligt problem så det ligger i så fall i var och varannan persons genpool att drabbas.

Ådernät och åderbråck – olika saker men kan hänga ihop
Man brukar skilja på ådernät och åderbråck. Åderbråck kan orsaka problem för en, och med tiden blir åderbråcken också värre. Därför ka man uppsöka läkare om man har problem med åderbråck. Det knepiga med åderbråck och ådernät är att de ibland hänger samman. Ådernät kan nämligen ha underliggande åderbråck. Så även ådernät kan vara bra att söka professionell hjälp för av just den anledningen.

Behandling av synliga blodkärl – laser för blodkärl
Det finns framför allt två behandlingsmetoder för att ta bort blodkärl. Det ena är laser och det andra är med injektion. Vilken av metoderna som passar avgör professionell personal i samband med konsultation. Ofta kan man behandla redan vid första besöket och gå hem direkt efter och leva på som vanligt. Behandling med injektion gör inte ont eftersom nålen är så tunn, det enda obehaget som kan uppstår är en svidande känsla precis i samband med instickningen. Är man gravid bör man inte behandlas.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.