COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Synliga ådror på benen

30 maj 2020

Det är mycket vanligt att en person har synliga ådror på kroppen. Många gånger är dessa synliga ådror ingenting märkvärdigt utan ofta bara ett tecken på att en person har lite underhudsfett vilket gör att ådrorna syns genom huden. 

I vissa fall kan en person dock ha ådror på kroppen, ofta på benen, som inte är kopplade till underhudsfett. Istället kan det vara så att dessa ådror är blåaktiga, slingrar sig och de kanske till och med gör lite ont. Benen kanske också känns tunga och trötta. 

Den typ av synliga ådror som har en blåaktig färg, slingrar sig efter benen och gör lite ont kan vara åderbråck

Vad är synliga ådror?

Det är inte alls ovanligt att synliga ådror på benen är åderbråck. Detta är i så fall inget konstigt, hela trettio procent av befolkningen kommer vid något tillfälle i livet att ha synliga ådror i form av åderbråck. 

Åderbråck är en typ av venös sjukdom som uppkommer för att blod ansamlats i benen och dessa blodansamlingar har sedan vuxit till åderbråck. Åderbråcken slingrar sig ofta från knävecken både uppåt och nedåt på benen. I tidiga stadier av åderbråck är dessa ofta utan några kännbara symptom, förutom att de syns på benen, men allteftersom tiden går kan åderbråcken komma att leda till bland annat lindrig värk, trötta och tunga ben, förhårdnad hud samt bensår som med tiden har allt svårare att läka. Vissa personer uppfattar också de synliga ådrorna i form av åderbråck som fula, detta är också ett besvär som tas på allvar eftersom det kan leda till en försämrad livskvalitet då personen med de synliga ådrorna kanske drar sig för att visa sig barbent i offentliga miljöer. 

Att åderbråcken är blåaktiga beror på att de uppkommer i venerna där syrefattigt blod pumpas mot hjärtat. Syrefattigt blod ser ofta blå- eller lilaaktigt ut när kärlen syns genom huden. 

Synliga blodådror – orsak? 

De synliga ådrorna som är åderbråck har uppstått på grund av defekta venklaffar. Venklaffarna sitter i venerna och de reglerar blodflödet mot hjärtat. Varje gång hjärtat slår så pumpas blodet uppåt mot hjärtat men mellan hjärtslagen så rinner blodet nedåt lite. För att hindra att blodet rinner ned sitter det klaffar i venerna som öppnas när blodet pumpas upp men stängs när blodet rinner tillbaka. Om venklaffarna är defekta och läcker blod nedåt så kommer det blodet att ansamlas i pooler under klaffarna. Det är dessa pooler av blod som successivt växer, svullnar och blir till åderbråck. Åderbråcken slingrar sig och buktar ut på huden eftersom den växande mängden blod i dem måste få plats. 

Synliga ådrorSynliga ådror

Precis som allting annat i kroppen så slits venklaffarna med stigande ålder men det finns också andra faktorer som kan försämra deras funktion. Den vanligaste anledningen till att en persons venklaffar blir defekta är arv, om en eller båda föräldrarna haft åderbråck så kommer barnet helt säkert också att få det. När i livet åderbråcken uppstår och hur omfattande de blir påverkas dock av en del livsstilsfaktorer. Om blodcirkulationen i kroppen är god så kommer hjärtat att ha lättare att pumpa blod mot hjärtat, blodet rör sig helt enkelt högre upp varje gång hjärtat slår. Om blodcirkulationen däremot är dålig kommer blodet nätt och jämnt att passera venklaffen. En god blodcirkulation minskar därför att åderbråck uppstår tidigt i livet och att de blir omfattande. 

Blodcirkulationen påverkas negativt av bland annat rökning, övervikt, brist på fysisk aktivitet, stillasittande eller stillastående under längre tider samt graviditet – som också ger en ökad kroppsvikt. 

Kan synliga ådror behandlas? 

Det går att behandla synliga ådror som är åderbråck. Det finns flera mycket skonsamma behandlingsmetoder som går att utföra på bara någon timme med endast lokalbedövning. 

Några av dessa behandlingsmetoder är laserbehandling, radiofrekvens, skumbehandling och flebektomi. 

Hur kan man förebygga att synliga ådror uppstår? 

Synliga ådror som är åderbråck uppstår på grund av arv och livsstilsfaktorer som medfört dålig blodcirkulation. Eftersom arvet inte går att påverka läggs istället fokus på livsstilsfaktorer som påverkar blodcirkulationen. Dessa åtgärder kan till exempel vara att: 

 • Motionera
 • Minska i vikt
 • Undvika att stå eller sitta i samma position under en längre tid
 • Sluta röka
 • Äta sunt

Sammanfattning – Synliga ådror

När vi sammanfattar vår artikel om synliga ådror är det några saker vi särskilt vill framhålla

 • Synliga ådror är vanligt förekommande och nästan aldrig farliga
 • Ådrorna som syns genom huden kan vara helt vanliga vener som syns på grund av att en person har lite underhudsfett
 • De synliga ådrorna kan också bero på att åderbråck har uppstått
 • Synliga ådror som är åderbråck har uppstått på grund av defekta venklaffar. Defekta venklaffar är ärftligt men när åderbråcken uppstår på grund av defekta venklaffar samt hur omfattande de blir kan påverkas av livsstilsval som en person gör
 • Livsstilsfaktorer som gör att synliga ådror som är åderbråck uppstår är kopplade till försämrad blodcirkulation
 • Synliga ådror kan behandlas med ett antal mycket skonsamma och effektiva metoder

Kontakta Åderbråcksklinikerna om du vill få mer information om varför du har synliga ådror, om de är åderbråck samt om du bör behandla dem och hur det i så fall går till. 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.