Åderbråcksklinikerna logo
✓ Nordens ledande specialister ✓ Bäste behandlingsmetoderna ✓ Över 35.000 behandlingar

Personuppgiftspolicy 

Åderbråcksklinikernas personuppgiftspolicy

Åderbråcksklinikerna behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Åderbråcksklinikerna Sverige AB (559029-1133 Drottninggatan 101, 11360 Stockholm) (“ÅBK”, ”vi”) samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Vi på Åderbråcksklinikerna är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetare och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som vår besökare, kund eller patient.

Vid frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss genom info@aderbracksklinikerna.se.

Innehållsförteckning

Personuppgiftsansvarig
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter och cookies
De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
Hur arbetar Åderbråcksklinikerna med cookies?
När lagrar vi personuppgifter?
Hur samlar vi in cookies?
Hur länge lagrar vi cookies?
Så här tar du bort cookies i din webbläsare
Att ge/dra tillbaka medgivande
Att uppdatera sina uppgifter
Att bli glömd
Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
Tredjepartsinformation
Kontakta oss
Ändring av personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Åderbråcksklinikerna är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:

Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
Kan uppdatera dina uppgifter.
Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.
Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som besöker vår webbplats

IP-adress och information om din användning av ÅBK:s webbplats inklusive datum och tid.

För dig som gör en bokning

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller motsvarande)
Adressuppgifter
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
För dig som genomför en behandling/operation

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
Adressuppgifter
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Patientinformation (se kap nedan)
Patientinformation

I samband med genomförande av behandling/operation hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritetsingripande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mejladress osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej.

Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför.

4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund och/eller patient och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster.

Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex. tidigare behandlingar. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex. bokföringskrav och patientdatalagen.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Online

Personuppgifter: Enhetsinformation samt geografisk och demografisk information.

Ändamål: För att kunna hålla kontakten med dig samt att marknadsföra ÅBK:s tjänster via utskick, kampanjer och displayannonser samt för att utveckla och förbättra hemsida baserat på användning.

Laglig grund Behandlingen är nödvändig för ÅBK:s berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

Tid:  24 månader

Kund

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation och köphistorik.

Ändamål: För att kunna genomföra köp samt möjliggöra delbetalning eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina uppgifter till kreditföretaget (se köpvillkor).

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp av oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Bokföringslagen.

Patient

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt hälsoinformation.

Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa korrekt medicinsk behandling och uppföljning.

Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför en behandling/operation hos oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdataslagen.

5. Har arbetar Åderbråcksklinikerna med cookies?

Grundtanken bakom Åderbråcksklinikernas webbplats är att leverera en bra upplevelse för våra besökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och vilka guider de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet, eller relaterade områden. Spårning görs med hjälp av cookies. Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och bra som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din mejladress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din mejladress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan mejla dig förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av, i form av exempelvis guider och blogginlägg, samt kan nå dig med relevant information och erbjudanden i andra kanaler.

6. När lagrar vi personuppgifter?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när

  • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär på vår site
  • Du startar en chatt
  • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär osv.
  • Du gör en bokning av behandling

7. Hur samlar vi in cookies?

På våra webbsidor spåras cookies med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud samt att skapa en bättre annonsmiljö för våra besökare.

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. I vår cookiepolicy hittar du information om hur vi hanterar cookies.Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

8. Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Vi sparar uppgifter högst 24 månader efter att kunden senast gjort ett köp eller interagerat med ÅBK:s hemsida. Uppgifterna samlas in i enighet med denna policy. ÅBK kan komma att spara uppgifter längre för att bevaka sina rättsliga intressen.

9. Så här tar du bort cookies i din webläsare

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

10. Att ge/dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

För att få ladda ner våra guider måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mailet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mailet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system. Du kan också maila oss på info@aderbracksklinikerna.se.

11. Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@aderbracksklinikerna.se så kommer vi att uppdatera dina uppgifter.

12. Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på

info@aderbracksklinikerna.se

13. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@aderbracksklinikerna.se. Vi skickar då snarast alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

14. Tredjepartsinformation

AK kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja ÅBK:s tjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa ÅBK:s rättsliga intressen vid t.ex. bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer ÅBK att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

15. Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@aderbracksklinikerna.se.

16. Ändring av personuppgiftspolicy

Åderbråcksklinikerna förebehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.aderbracksklinikerna.se/personuppgiftspolicy. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.

Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck och ådernät

Boka en konsultationRing 020-1401990

Redo att bli av med dina åderbråck?

Boka en konsultation i närmaste klinik
Boka en konsultation →
Åderbråcksklinikerna logo

Våra kliniker

Gävle

Norra Skeppargatan 3
803 20 Gävle
tel: 026-2805240

Göteborg

Östra Hamngatan 30-34
411 09 Göteborg
tel: 031-7972470

Halmstad

Brogatan 6
302 42 Halmstad
tel: 035-2820860

Jönköping

Östra Storgatan 7
553 21 Jönköping
tel: 036-4426550

Kalmar

Larmgatan 14
392 32 Kalmar
tel: 0480-31 47 50

Karlstad

Sandbäcksgatan 7
653 40 Karlstad
tel: 054-4540850

Malmö

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
tel: 040-6439780

Norrköping

Tunnbindaregatan 8
602 21 Norrköping
tel: 011-3230450

Skövde

Hertig Johans Torg 2
541 30 Skövde
tel: 0500-27 11 80

Stockholm

Drottninggatan 101
113 60 Stockholm
tel: 08-501 181 90

Södertälje

Klockarvägen 112
151 61 Södertälje
tel: 08-50118180

Umeå

Rådhusesplanaden 16
903 28 Umeå
tel: 090-2026250

Uppsala

Kungsgatan 93A
753 18 Uppsala
tel: 018-4108730

Västerås

Kopparbergsvägen 18 C
722 13 Västerås
tel: 021-4481390

Örebro

Rudbecksgatan 56, vån 3
702 23 Örebro
tel: 019-7652690

Östersund

Storgatan 34
831 30 Östersund
tel: 063-3916850

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram