COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Personer med åderbråck remitteras felaktigt till hudläkare

27 augusti 2019

Personer som söker hjälp hos läkare för hudproblem som till exempel missfärgningar av huden på benen, variga sår med mera får ofta en felaktig preliminär diagnos vilket leder till att de skickas till en läkare med fel specialitet. Missfärgad hud och variga sår på benen är mycket vanliga symptom vid svårare åderbråck och även om det är lätt att fokusera på symptomen först och främst är det förstås viktigare att adressera de underliggande problemen. Vid en behandling för åderbråck skulle de symptom som visar sig med missfärgningar och variga sår också försvinna.

Kunskap om moderna behandlingsmetoder för åderbråck

Anledningarna till att personer med åderbråck ofta blir remitterade till en hudspecialist istället för en kärlkirurg är flera och oftast beror det inte på illvilja eller inkompetens hos allmänläkaren utan snarare brist på kännedom om moderna behandlingar för åderbråck och att dessa kan utföras med minimala ingrepp och med endast lokalbedövning vilket gör att patienten kan återvända hem redan samma dag som behandlingen utförts.

Det är rädslan för att patienten ska behöva utsättas för omfattande kirurgi som gör att man remitterar till en hudläkare snarare än att man på något sätt vill missgynna eller gynna vare sig specialisten på åderbråck respektive hudspecialisten.

Åderbråck förblir obehandlade

För patienten medför dock denna situation att åderbråck som lätt skulle kunna behandlas förblir obehandlade och istället ordineras patienten att till exempel bära stödstrumpor vilket bara lindrar åderbråck istället för att förbättra situationen på det sätt som en behandling skulle kunna göra.

Om en läkare träffar en patient med svullna och missfärgade ben som också eventuellt har sår så bör den patienten remitteras till en specialist på åderbråck. Men det är inte ovanligt att till och med kirurger tror att stödstrumpor är den rätta behandlingen för åderbråck. Detta kan i viss mån vara sant men med rätt behandling för åderbråck kan risken för att det variga såret ska återkomma minskas med 50 procent. Tiden det tar för såret att läka kortas också väsentligt.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.