COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Ta bort åderbråck med laserbehandling

30 november 2018

Många personer lider av åderbråck. Åderbråck är vanligare än de flesta personer tror och det kan vara jobbigt och medföra visst lidande att ha åderbråck.

Numera finns det dock många behandlingar mot åderbråck. En av de mest effektiva behandlingsmetoderna mot åderbråck är laserbehandling.

Det första som bör göras innan man bestämmer sig för att ta bort åderbråck är att låta en erfaren läkare undersöka karaktären på åderbråcken vid en förundersökning. Det är viktigt att undersöka vilken typ av åderbråck det är fråga om och hur mycket de spridit sig.

Efter förundersökningen kan en kvalificerad analys göras och därefter kan en behandling inledas. De flesta behandlingar mot åderbråck går snabbt att genomföra. Det handlar om några timmar totalt och patienten kan åka hem igen direkt efter behandlingen.

Åderbråck

Blodådrorna i kroppen är av två typer, artärer och vener. Artärerna är de blodådror som leder blodet ut från hjärtat, venerna är de som leder blodet tillbaka till hjärtat. I venerna är blodet syrefattigt och har därför en blåaktig färg. Benmusklerna gör att venerna pumpar tillbaka blodet vi har i benen.

Blodet i venerna regleras av klaffar som öppnas när blodet strömmar uppåt och trycker upp klaffen men stängs efter att blodet passeras. Klaffarna kan inte öppnas åt andra hållet så blod kan inte strömma tillbaka. Om klaffarna är otäta kan inte blodet passera så snabbt och smidigt som det är tänkt och då utvidgas venen på grund av trycket från det blod som inte kan passera klaffen. Detta är början på åderbråck.

Desto mer tryck på venerna i benen, desto mer slingriga vener med det blåaktiga och syrefattiga blodet. När denna situation tilltar med tiden växer åderbråcken. Liksom med resten av kroppen kommer venklaffarna också att slitna ut över tiden, därför ökar risken för åderbråck ju äldre du är.

Ta bort åderbråck med laserbehandling

Runt var tredje vuxen får åderbråck i någon form. Bakomliggande orsaker till åderbråck kan vara hormoner, graviditet eller genetik. Att bära ett barn under graviditet kan öka risken för kvinnor att få åderbråck. En annan orsak till åderbråck kan vara en tidigare blodpropp i ett ben. Åderbråck försvinner sällan av sig själv. Generellt sätt är åderbråck inte farligt men det finns efter många år med åderbråck en ökad risk för eksem, bensår och svullna ben. Det finns många sätt att förebygga åderbråck såsom motion, viktnedgång och olika typer av hjälpmedel som stödstrumpor.

Även om åderbråck är vanligast bland äldre människor förekommer de också långt ned i åldrarna och är särskilt vanliga i samband med graviditet. Under graviditeten ökar kroppsvikten och denna plötsliga viktökning skapar stort tryck på venerna och detta kan orsaka åderbråck. Hos vissa kvinnor försvinner åderbråck efter graviditet, men hos andra kvinnor händer det tyvärr inte.

Åderbråck är generellt sett ofarliga men många personer som har åderbråck irriteras av dem. Det kan bero på att de uppfattas som fula och på grund av att de kan orsaka visst obehag som till exempel värk i benen. Det är därför inte alls ovanligt att personer med åderbråck vill ta bort dem.

Ta bort åderbråck

Det finns många olika sätt att ta bort åderbråck och en behandling mot åderbråck är inte någon komplicerad procedur.  Patienten kan ofta åka hem redan efter några timmar efter genomförd behandling. Detta gäller för de allra flesta typer av behandlingar mot åderbråck.

Det är efter en förundersökning av åderbråcken och deras karaktär som läkaren och patienten i samråd bestämmer vilken typ av behandling som ska genomföras. Ett av de mest effektiva sätten att ta bort åderbråck är med laserbehandling.

Ta bort åderbråck med laser

Laser kan användas för att ta bort större eller mindre åderbråck i benen. Ett rör som leder laser skjuts in i benet samtidigt som läkaren följer proceduren på en skärmbild som skapats med ultraljud. Det som lasern gör är att den stänger alla de vener som skapats när blodet inte kunnat passera problemfritt genom klaffen.

För att en behandling med laser ska fungera måste åderbråcken vara obehandlade sedan tidigare. Att ta bort åderbråck med laser är ett av de effektivaste sätten att ta bort åderbråck. Det går väldigt fort, är skonsamt för patienten och effekten av behandlingen är långvarig.

Sammanfattning – Behandla Åderbråck med laser

 • Åderbråck är tämligen vanliga i befolkningen som helhet.
 • Åderbråck är vanligen ofarliga men kan uppfattas som fula
 • Åderbråck kan uppstå på grund av övervikt, också övervikt på grund av graviditet, mycket stillasittande, hormoner eller genetiskt arv.
 • Laser kan vara en mycket effektiv behandling mot åderbråck
 • Behandling med laser mot åderbråck går fort, är skonsam och effekten av behandlingen är långvarig

Har man riktigt illa svåra åderbråck är det så att landstinget kan bekosta dem.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.