Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Kräm mot åderbråck – finns det?

Det finns otroligt mycket information om olika typer av åderbråckskrämer, krämer som kan lindra åderbråck och krämer som kan ta bort åderbråck. Men kan det verkligen vara sant att man kan köpa krämer som kan få ens åderbråck att försvinna? Vi kommer att gå in på detta på djupet i den här artikeln.

Innan vi kan svara på om det finns krämer mot åderbråck kommer vi att förklara vad åderbråck är och varför åderbråck uppstår.

Generellt om åderbråck

Åderbråck förekommer på benen, speciellt vader, men åderbråck kan även förekomma på låren och på anklarna. Åderbråck kan se väldigt olika ut och kan vara både stora, tjocka och vridna och bukta mycket på huden, och åderbråck är ofta blå eller lila till färgen.

Åderbråck kommer när venklaffarnas funktion är nedsatt. Venklaffarna sitter på insidan av venerna och venklaffarnas funktion är att se till att blodet rinner åt ena hållet mot hjärtat för att syresättas. När klaffarnas funktion försämras uppstår återflöde. Det vill säga att blodet rinner bakåt, vilket ökar trycket i venerna och blodet samlas i pölar. Detta tillstånd kan orsaka åderbråck.

Symtom på åderbråck

Om du har åderbråck kommer tillståndet i de flesta fall att förvärras gradvis med åren. Åderbråck delas in i CEAP-klassificering:

Åderbråck kan leda till andra besvär

Denna gradering visar hur åderbråck kan utvecklas och vilka symtom och samsjuklighet åderbråck kan orsaka.

De typiska symtomen är:

 • Klåda
 • Oro i benen
 • Känslan av tunga ben
 • Svullnad
 • Kramper

I mer avancerade åderbråck kan symtomen vara:

 • Ödem
 • Eksem och pigmentering
 • Venösa bensår
 • Blodproppar

Lindring av åderbråckssymtom

Om du har åderbråck, som ger symtom av lindrigare karaktär, finns det olika åtgärder som kan hjälpa till att lindra dessa symtom. Dessa åtgärder handlar om att förbättra blodcirkulationen i benen. Detta uppnås genom till exempel aktivitet, venpumpsövningar eller stödstrumpor. Dessa åtgärder kan i vissa fall lindra besvären som orsakas av åderbråck, men de kan inte ta bort åderbråck.

Kräm mot åderbråck

Det finns mycket information på Internet om åderbråckskrämer och hur dessa krämer kan påverka åderbråcken. På vissa ställen sägs det att kräm mot åderbråck kan bidra till att minska åderbråcken. Om du har åderbråck kan symtomen lindras genom ovanstående åtgärder, men åderbråck kan bara försvinna med behandling. Det vill säga, det finns ingen åderbråckskräm som kan behandla dem, eller någon åderbråckskräm som kan minska dem.

Behandling av åderbråck

Det har konstaterats att det inte går att ta bort dess åderbråck med kräm och att det inte heller finns en kräm som kan minska åderbråcken. Åderbråck kräver behandling för att avlägsnas och åderbråck behandlas idag med mycket milda behandlingsformer.

På Åderbråcksklinikerna tas åderbråck bort med laser, skumbehandling och flebektomi.

 • Laserbehandling: Vid en laserbehandling mot åderbråck stängs stamvenen av som orsakar åderbråcket med hjälp av värmen från lasern. När venen är stängd rinner blodet en annan väg så att åderbråcket försvinner.
 • Skumbehandling: Venen som orsakar åderbråck stängs med ett läkemedel. Detta läkemedel förseglar venen så att åderbråck försvinner. Skumbehandling används ofta för patienter som tidigare har behandlats för åderbråck.
 • Flebektomi: Flebektomi är en form av behandling som används för att ta bort synliga åderbråck. Vid flebektomi görs ett mikrosnitt, varefter en liten del av åderbråcket tas bort så att åderbråcket inte längre buktar ut och syns på huden. Flebektomi används ofta i kombination med laser eller skum.

Sammanfattning – Kräm mot åderbråck

Det finns mycket information på Internet om åderbråckskrämer och olika typer av krämer som tros minska åderbråck. Åderbråck uppstår på grund av defekta venklaffar som orsakar ett tillstånd som kan orsaka åderbråck. Det finns olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra eller bibehålla en god blodcirkulation, vilka kan hjälpa till att lindra eventuella åderbråckssymtom. När åderbråck har uppstått kommer det att krävas behandling för att ta bort dem. Du kan alltså varken använda en kräm som kan minska åderbråck eller använda åderbråckskräm för att ta bort dem.

Åderbråcksklinikerna erbjuder skonsam behandling av åderbråck, där endast de senaste metoderna används.

 Dr. Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.