COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Hur går en operation för åderbråck till steg för steg?

27 maj 2020

Det finns många tankar och överväganden förknippade med att besluta om en operation av åderbråck. När är rätt tid att göra en åderbråckskirurgi, om det gör ont att ta bort åderbråck och om man kan riskera att få åderbråck igen? I den här artikeln kommer vi att belysa några av de vanligaste övervägandena inför en eventuell operation av åderbråck. 

Det kan vara svårt att fatta beslutet om att göra en åderbråcksoperation. Ett åderbråck är en tjock och synlig ven som buktar ut på huden. Åderbråck kan orsaka både fysiska och psykiska besvär. Symptom på åderbråck är ofta tunga, trötta och svullna ben samt ett allmänt obehag i ben och fötter.

Förundersökning – Första steget inför en operation av åderbråck

När beslutet om en åderbråcksoperation har tagits är det första steget att kontakta en klinik som kan göra en förundersökning. Vid förundersökningen, som görs med ultraljud, granskas blodcirkulationen i benen så att specialisten får kunskap om det finns åderbråck och vilken grad åderbråcken är av.

Vid Åderbråcksklinikerna görs förundersökningen alltid av en specialistläkare, och undersökningen tar cirka trettio minuter. Ingen smärta förekommer i samband med undersökningen.

När specialist har identifierat åderbråcken kan lämplig behandlingsmetod bestämmas och en tid planeras för själva åderbråcksoperationen.

Att välja metod för åderbråcksoperation

Valet av metod för åderbråcksoperationen beror på flera faktorer. Här undersöks bland annat graden av åderbråcken, den allmänna hälsan och livskvaliteten hos patienten samt huruvida han eller hon tidigare behandlats för åderbråck.

Åderbråck klassificeras enligt CEAP-systemet, som klassificerar åderbråck från 1-6.

Hur går en operation för åderbråck till

Åderbråck utvecklas över tid, så hos en person som har åderbråck som inte behandlats kommer tillståndet med största sannolikhet att förvärras och kan orsaka allvarliga sjukdomar som svårläkta venösa bensår, tromboflebit eller djup ventrombos. Eftersom åderbråcksoperationer bara behandlar symptomen finns det en risk att åderbråcken återkommer inom några år från en operation. 

Åderbråcksoperation – Olika behandlingsmetoder

I samråd med patienten kommer specialisten att utvärdera vilken behandling för åderbråckskirurgi som är mest effektiv för patienten.

Några av de modernaste och skonsammaste metoderna för åderbråcksoperation är: 

Radiofrekvens

Denna behandling innebär att en kateter som värms upp med radiofrekvens sätts in i venen där åderbråck sitter. Värmebehandlingen känns inte och varar bara några minuter. Värmen får venen att stängas, vilket innebär att blodet inte kan passera och åderbråcken försvinner.

Laserbehandling

Vid en laserbehandling avlägsnas åderbråcken genom att en laser förs in i venen med hjälp av en kateter. Lasern dras sedan långsamt ut och värmen från lasern får venen att stängas och åderbråcken försvinner. Denna metod används ofta, är skonsam och ger ofta ett mycket bra resultat.

Skumbehandling

Om en person som tidigare har haft åderbråck vill ha en ny åderbråcksoperation används ofta skumbehandling. Detta är en behandlingsmetod som används på mindre vener och ytliga åderbråck eftersom den inte är lika effektiv som laserbehandling och därför inte är lämplig för operation av stora åderbråck. En skumbehandling i kombination med ultraljud innebär att ett skummedel injiceras i en ven. Skummedlet gör att venen täpps till och att åderbråcken försvinner.

Dessa behandlingsmetoder för åderbråck tar bort den medicinska delen av en åderbråck. För att ta bort den kosmetiska delen, det vill säga de synliga venerna som buktar ut på benet, används flebektomi.

Flebektomi

Vid en flebektomi kommer specialisten att anlägga ett mikrosnitt på huden där åderbråcken sitter och med en mycket liten krok dra ut en liten bit av det sjuka blodkärlet. Detta kan orsaka några små ärr men de försvinner med tiden. Flebektomi används ofta tillsammans med andra typer av åderbråcksoperationer.

Kriterier för att få en åderbråcksoperation

En person som har smärta och besvär på grund av åderbråck kan komma på en förundersökning och få åderbråcken bedömda. En person som har mycket svåra åderbråck, som klassificeras som C4 eller svårare, kan få åderbråcksoperationen betald av sin sjukvårdsregion. Olika kriterier måste uppfyllas och specialisten bedömer detta genom vid förundersökningen.

Efter en åderbråcksoperation

Beroende på vilken behandling som har använts kommer benet att bandageras omedelbart efter åderbråcksoperationen. Efter ett dygn bör bandaget ersättas med kompressionsstrumpor i fem dagar.

Det krävs ingen sjukfrånvaro efter en åderbråcksoperation och det rekommenderas patienten rör på sig så att en god blodcirkulation upprätthålls. Hård fysisk aktivitet bör dock undvikas i ungefär en vecka efter att en åderbråcksoperation har utförts.

Resultat av åderbråcksoperationen

Efter en åderbråcksoperation kan benet väl vara svullet och mjukt, och blåmärken eller svullnader kan komma att uppstå i området där åderbråcken har opererats. Blåmärkena försvinner ofta efter några veckor, men det kan ta till fyra till sex månader innan svullnaderna försvinner.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.