Åderbråcksklinikerna logo
✓ Nordens ledande specialister ✓ Bäste behandlingsmetoderna ✓ Över 35.000 behandlingar

Fakta om venklaffar och operation

Skriven av Dr. Martin Lawaetzaugusti 5, 2020

Åderbråck är en välkänd åkomma som drabbar ungefär en tredjedel av befolkningen. Åderbråck uppstår på grund av att blod ansamlas i venerna som därmed sväller och börjar slingra sig utefter benen. Åderbråck uppstår oftast först i knävecken och växer därefter både upp och ned efter benen. Eftersom venerna ligger precis under ytan på huden syns de syrefattiga, blåaktiga och svullna, åderbråcken på utsidan av huden.

Åderbråck ger ofta den person som har dem lindrig värk och en känsla av tunga ben. Många personer uppfattar också åderbråcken som fula. Både den lindriga värken och den kosmetiska aspekten gör att många personer önskar få sina åderbråck avlägsnade, eller i vart fall behandlade.

Vid svårare fall av åderbråck kan värre symptom uppträda, som till exempel variga bensår som inte läker. Även djupa ventromboser kan förekomma. Åderbråck är dock nästan aldrig farliga.

Ovanstående är ganska välkända fakta om åderbråck. Mindre känt är den bakomliggande orsaken till att åderbråck uppstår.

Defekta venklaffar orsakar åderbråck som kan behöva operation

Att blod i venerna ansamlas i pooler som sväller och blir till åderbråck beror på defekter i de klaffar i venerna som ska förhindra att blodet rinner tillbaka nedåt när det pumpas mot hjärtat för att syresättas. Om dessa klaffar inte klarar att hålla tätt så kommer blodet att rinna tillbaka nedåt i venen men då det samtidigt utsätts för tryck uppåt från på grund av att hjärtat pumpar så kommer blodet som runnit tillbaka vid venklaffen ofta att ansamlas utan att röra sig uppåt eller nedåt. Det är dessa ansamlingar av blod som sväller och blir till åderbråck.

Varför uppstår brister i venklaffarna - Kan de kompenseras?

Brister i venklaffarna är ärftligt, precis som åderbråcken som uppstår på grund av dem. Om en eller båda föräldrarna haft åderbråck så kommer barnet helt säkert att få dem också. Metoder för att åtgärda defekta venklaffar utvecklas men ofta är det åderbråcken som behandlas, inte bristerna i venklaffarna.

Det som en person som vet att han eller hon har brister i venklaffarna, och det vet han eller hon om en eller båda föräldrarna har det, kan göra för att kompensera för dessa brister är att påverka blodcirkulationen i kroppen. En god blodcirkulation kan fördröja uppkomsten av åderbråck samt minska omfattningen och hastigheten i tillväxten av åderbråcken när de väl uppstår. Blodcirkulationen kompenserar för brister hos venklaffarna såtillvida att om blodet cirkulerar bättre så pumpas det högre upp i benet vid varje hjärtslag och det gör att en mindre mängd blod ges möjlighet att läcka vid den defekta venklaffen.

För en person med anlag för defekta venklaffar, och därmed åderbråck, är den bästa metoden för att försena och förminska åderbråcken att påverka blodcirkulationen till det bättre. Detta görs enklast genom att vara fysiskt aktiv, hålla normalvikt, undvika att stå eller sitta stilla under en längre tid, låta bli att röka med mera. En motsatt livsstil leder å andra sidan ofta till att åderbråck uppträder tidigare i livet och då också växer snabbare, med de risker för komplikationer som det innebär när åderbråcken försvåras.

normala vener vs åderbråck vener

Kan venklaffar opereras?

Ett antal metoder för att operera defekta venklaffar har provats och använts. Men rekonstruktiva operationer av venklaffar anses till exempel sällan motiverad. Andra metoder har också använts, som till exempel att reparera venklaffarna eller ersätta dem. Det finns också metoder som går ut på att transplantera venklaffar från andra delar av kroppen eller att göra så kallade bypass-operationer.

Nya metoder utprovas kontinuerligt och de modernaste metoderna ger nu en symtomlindring vid venösa bensår på ungefär sextiofem procent.

Samtliga metoder för att operera venklaffar är invasiva och relativt komplicerade, detta är en av anledningarna till att de sällan anses motiverade. Istället behandlar man symptomen på defekta venklaffar, nämligen åderbråcken.

Kan åderbråck åtgärdas utan att venklaffarna opereras?

Det finns ett antal väl fungerande metoder för att behandla åderbråck utan att genomföra en operation av venklaffarna. De metoder som används vid Åderbråcksklinikerna är alla moderna och minimalt invasiva. De vanligaste behandlingarna vid Åderbråcksklinikerna är:

  • Laserbehandling
  • Skumbehandling
  • Skleroterapi
  • Radiofrekvens
  • Limbehandling

En mer ingående beskrivning av behandlingarna för åderbråck vid Åderbråcksklinikerna hittar du här.

Ovanstående behandlingar utförs under lokalbedövning på bara någon timme. Patienten kan därefter återvända direkt hem och återuppta sina normala aktiviteter.

Sammanfattning - Venklaffar operation

Åderbråck uppstår på grund av ökat tryck i venerna i benen. Anledningen till det ökade trycket i venerna är att venklaffarna i benen läcker blod nedåt. Detta läckage uppstår eftersom venklaffarna är defekta.

Risken för att en person ska få venklaffar som är defekta är ärftlig, en person vars föräldrar har åderbråck kommer därför själv att drabbas av dem.

Det finns preventiva åtgärder som en person kan vidta för att försena uppkomsten av åderbråck till följd av defekta venklaffar. De preventiva åtgärderna går alla ut på att öka blodcirkulationen i kroppen. Detta kan man åstadkomma genom att till exempel vara fysisk aktivitet, hålla normalvikt, sluta röka samt undvika stillasittande eller stillastående.

Det finns metoder för operation av defekta venklaffar men eftersom de metoderna är mycket invasiva så väljer man istället oftast att behandla åderbråcken som uppstår till följd av de defekta venklaffarna.

Behandlingsmetoder för åderbråck går ut på att de skadade venerna antingen stängs av eller tas bort. Sker detta så söker blodet nya vägar att flöda och åderbråcken försvinner därmed.

Artikeln är skriven av

Dr. Martin Lawaetz

Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar och utbildad vid kärlkirurgiska avdelningen på Rigshospitalet i Danmark. Han har mer än 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med de mest moderna och skonsammaste metoderna. Martin har varit en del av den ledande forskningen inom åderbråcksbehandling och publicerad i internationellt erkända tidskrifter. Han har bidragit till att introducera modern åderbråcksbehandling i Danmark. Martin har lång erfarenhet av behandling av komplexa åderbråck med en speciell kombination av de moderna, minimalt invasiva metoderna. Ett förhållningssätt han har utvecklat genom många års kunskap och som vi kallar “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.
Boka Tid

Redo att bli av med dina åderbråck?

Boka en konsultation i närmaste klinik
Boka en konsultation →
Åderbråcksklinikerna logo

Våra kliniker

Gävle

Norra Skeppargatan 3
803 20 Gävle
tel: 026-2805240

Göteborg

Östra Hamngatan 30-34
411 09 Göteborg
tel: 031-7972470

Halmstad

Brogatan 6
302 42 Halmstad
tel: 035-2820860

Jönköping

Östra Storgatan 7
553 21 Jönköping
tel: 036-4426550

Kalmar

Larmgatan 14
392 32 Kalmar
tel: 0480-31 47 50

Karlstad

Sandbäcksgatan 7
653 40 Karlstad
tel: 054-4540850

Malmö

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
tel: 040-6439780

Norrköping

Tunnbindaregatan 8
602 21 Norrköping
tel: 011-3230450

Skövde

Hertig Johans Torg 2
541 30 Skövde
tel: 0500-27 11 80

Stockholm

Drottninggatan 101
113 60 Stockholm
tel: 08-501 181 90

Södertälje

Klockarvägen 112
151 61 Södertälje
tel: 08-50118180

Umeå

Rådhusesplanaden 16
903 28 Umeå
tel: 090-2026250

Uppsala

Kungsgatan 93A
753 18 Uppsala
tel: 018-4108730

Västerås

Kopparbergsvägen 18 C
722 13 Västerås
tel: 021-4481390

Örebro

Rudbecksgatan 56, vån 3
702 23 Örebro
tel: 019-7652690

Östersund

Storgatan 34
831 30 Östersund
tel: 063-3916850

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram