Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Fakta om varicer

Varicer kallas också för åderbråck. Varicer är skadade vener som ofta uppträder i knävecket och på underbenen.

Tecken och symptom på varicer

Det första tecknet på varicer är ofta att venerna i knävecket och på den övre delen av underbenet syns genom huden och är svullna på ett sätt att man kan känna dem med handen.

För personen som har varicer kan benen kännas tunga och ömma. Med tiden tilltar symptomen och varicerna kan då orsaka svullna och missfärgade anklar och även variga sår i höjd med fotleden. Besvären är ofta särskilt tydliga på kvällen och under natten. En person som har växande varicer och som haft dem under en längre tid kan också känna att det kliar på benen som vid ett eksem. Mindre sår på benen kan också ta längre tid att läka.

Ett fenomen som ofta gör att personer inte behandlar sina varicer är att besvären ökar långsamt under många år vilket gör att personen med varicer vänjer sig vid dem.

Varicer uppstår på grund av försämrat blodflöde

Venklaffarna i venerna har som uppgift att hindra blodet från att rinna tillbaka när det pumpas mot hjärtat för att syresättas. Venerna framstår ofta som blå- eller lilaaktiga just på grund av att blodet i dem är syrefattigt. Om venklaffarna inte är täta kommer blod att rinna tillbaka i venen och orsakar då pooler av blod som ansamlas, det är så varicer uppstår. Att varicer framförallt uppträder i benen beror på gravitationen, som påverkar blodflödet negativt när blodet ska pumpas upp till hjärtat. När venklaffarna med tiden fungerar sämre och sämre förvärras varicerna.

Fakta om varicer

Hur många personer har varicer

Varicer är tämligen vanliga i befolkningen. Cirka trettio procent har eller kommer att få varicer. Det finns vissa grupper som är överrepresenterade bland de som får varicer och det är äldre personer, venklaffarna slits över tiden, överviktiga, övervikt försämrar blodcirkulationen, personer som är fysiskt inaktiva, gravida, som också bär på extra vikt under graviditeten, samt personer som står eller sitter stilla under långa tider.

Vad orsakar bristerna i venklaffarna som skapar varicer

Slitna och försvagade venklaffar i benen gör att blod inte pumpas upp till hjärtat som det ska utan en viss mängd blod rinner istället tillbaka och ansamlas då under venklaffen, denna ansamling av blod skapar pooler som uppträder som svullnader på benet som är synliga och kännbara från utsidan. Detta är varicer.

Anledningen till att venklaffarna inte fungerar som de ska är många men den dominerande orsaken är ärftlig. Om tidigare generationer i en familj haft varicer kommer de yngre generationerna nästan helt säkert också få dem. När venklaffarna börjar fungera sämre och hur mycket sämre de fungerar kan dock kopplas till en serie livsstilsfaktorer.

Livsstilsfaktorer kopplade till varicer

Även om det framförallt är ärftlighet som påverkar om en person kommer att få varicer eller inte så finns det en mängd livsstilsfaktorer som påverkar när dessa varicer kommer att uppstå och hur svåra de kommer att bli. Livsstilsfaktorerna är framförallt kopplade till påverkan på blodcirkulationen i kroppen. Man kan kort säga att eftersom en hög blodcirkulation gör det lättare för blodet att transporteras uppåt från benen så kommer en låg blodcirkulation göra det svårare för blodet att transporteras uppåt, vilket gör risken för att brister i venklaffarna kommer att få en större påverkan högre.

Faktorer som kan göra att blodcirkulationen försämras är bland andra övervikt – även graviditet, låg grad av fysisk aktivitet, stillastående eller stillasittande positioner. Dessa livsstilsfaktorer kan också påverka redan befintliga varicer vilket alltså gör det möjligt för personer med varicer att få lindring av besvären om de förändrar sin livsstil.

Är varicer farliga

I de flesta fall är varicer inte farliga. Visst orsakar de obehag och lindrig värk men farliga är de oftast inte. Det finns dock sällsynta fall där varicer orsakat situationer som är farliga. Dessa situationer är nästan alltid relaterade till blodproppar. Det som kan hända är att en blodpropp lossnar från en varicer och sedan rör sig uppåt i kroppen där den kan fastna på en plats, som till exempel i en lunga, där den kan orsaka allvarliga tillstånd.

Behandling av varicer

Det finns en mängd olika behandlingar för varicer. De flesta av behandlingarna är minimalt invasiva och kan utföras vid en klinik utanför ett sjukhus. Dessa behandlingar kan ta så lite som en timme i anspråk och patienten kan oftast återvända direkt hem och kan sedan återvända till sina normala aktiviteter någon vecka senare.

De behandlingar som kan utföras vid en klinik utanför ett sjukhus är med laser, lim och andra metoder för att försluta de skadade venerna så att dessa förtvinar och sedan försvinner.

Om behandlingen för varicer utförs med kirurgi så måste detta ske på ett sjukhus. Ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort varicer är ett större ingrepp och kräver att patienten är nedsövd. Risken för komplikationer är också större vid ett kirurgiskt ingrepp och patienten får räkna med flera veckors konvalescens.

Sammanfattning – Varicer

Varicer uppstår till följd av att venklaffarna som ska hindra blod från att strömma tillbaka i venerna försämras och blir otäta. Ärftlighet är den främsta orsaken till att en person får varicer, man kan säga att om en person har föräldrar som fått varicer så kommer personen själv att utveckla varicer. När dessa varicer uppstår och hur allvarliga de blir kan dock variera med livsstil. En person som är fysiskt aktiv, undviker stillastående eller stillasittande och inte är överviktig kan skjuta upp uppkomsten av varicer och personer som redan har varicer kan mildra dem genom en förändrad livsstil.

Cirka trettio procent av befolkningen drabbas av varicer så det är en vanligt förekommande åkomma. Det finns dock en mängd behandlingar, varav de flesta är mycket enkla och går snabbt att utföra, som kan åtgärda varicer.

Varicer skapar obehag och mild värk hos de som har dem men varicer är i nästan samtliga fall helt ofarliga. Varicer kan dock, förutom obehaget, uppfattas som ett kosmetiskt problem varför det är vanligt att personer med varicer söker sig till kliniker som utför behandlingar och kan ta bort dem.Dr. Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar och utbildad vid kärlkirurgiska avdelningen på Rigshospitalet i Danmark. Han har mer än 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med de mest moderna och skonsammaste metoderna. Martin har varit en del av den ledande forskningen inom åderbråcksbehandling och publicerad i internationellt erkända tidskrifter. Han har bidragit till att introducera modern åderbråcksbehandling i Danmark. Martin har lång erfarenhet av behandling av komplexa åderbråck med en speciell kombination av de moderna, minimalt invasiva metoderna. Ett förhållningssätt han har utvecklat genom många års kunskap och som vi kallar “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.