COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Behandling av åderbråck med skonsamma metoder

24 juni 2020

Känslan av tunga och trötta ben, en känsla av oro och kramper samt svullnad är dagliga komplikationer för en person som har åderbråck. Åkommorna som orsakas av åderbråck kan vara mycket besvärliga och orsaka både fysisk och mental smärta. Personer som har åderbråck upplever ofta mycket lättnad efter en behandling av åderbråck, och en behandling av åderbråck kan hjälpa till att förbättra livskvaliteten.

Åderbråck och defekta venklaffar

Orsaken till åderbråck återfinns i kroppens blodcirkulation. När det syrefattiga blodet pumpas till hjärtat för att syresättas är det i venerna som det pumpas. Här pumpas blodet mot tyngdkraften, och för att hindra att blodet rinner tillbaka nedåt finns venklaffarna som reglerar blodflödet.

Behandling av åderbråck

Venklaffarna slits, precis som resten av kroppen, över tiden men det finns också andra faktorer som påverkar venklaffarnas funktion. 

Genetik

Den främsta anledningen till att åderbråck uppstår är arv, åderbråck är nästan till hundra procent ärftliga. Har en förälder haft åderbråck kommer barnet också att få det. Men även om åderbråck är ärftliga kan en person själv påverka när i livet åderbråcken kommer och hur omfattande de blir. 

Övervikt

Övervikt betyder att det finns en större kroppsvolym som behöver blod, detta leder till att hjärtat måste pumpa mer och det leder till brister i blodcirkulationen vilket i sin tur leder till att belastningen på venklaffarna ökar, och därmed ökar risken för åderbråck.

Graviditet

Vid en graviditet ökar också kroppsvikten. Samtidigt förändras hormonbalansen, vilket påverkar venernas elasticitet. En växande livmoder ökar också trycket på bäckenet och de stora blodkärlen, och detta påverkar också uppkomsten av åderbråck.

Tromboflebiter

En tromboflebit är en liten blodpropp som kan uppstå i benen. Blodproppen kan orsaka ökat tryck i venerna och bilda åderbråck.

Förundersökningen – Första steget för att behandla åderbråck

För en person som har åderbråck som orsakar fysiska och psykiska besvär kan behandla åderbråcken, och därmed bli av med besvären. Det finns olika, mycket skonsamma och effektiva metoder för behandling av åderbråck. De metoder som används vid Åderbråcksklinikerna är de mest moderna formerna för behandling av åderbråck.

Det första steget i behandlingen av åderbråck är en förundersökning där en specialist undersöker benen med ultraljud. Ultraljudsundersökningen ger en bild av blodflödet, venklaffarnas funktion och graden av möjliga åderbråck. Specialisten utvärderar sedan rätt metod för behandling av åderbråck.

Behandling av åderbråck – Skonsamma behandlingsmetoder

Den behandlingsmetod som väljs för behandling av åderbråck beror på olika faktorer, inklusive graden av åderbråck i fråga samt om en tidigare behandling har utförts för åderbråck.

Laserbehandling för behandling av åderbråck

En av de mest använda metoderna för behandling av åderbråck är laserbehandling. Denna behandling innefattar att stänga den sjuka venen med en laser. Värmen från lasern påverkar venen så att den stängs och det gör att åderbråcken försvinner eftersom blodet inte längre kan passera.

Radiofrekvens – En metod för behandling av åderbråck

Vid en radiofrekvensbehandling avlägsnas åderbråcken genom att en kateter sätts in i venen och värmen som avges av radiofrekvensen får venen att stängas. Detta resulterar i att åderbråcken försvinner.

Skuminjektion för behandling av åderbråck

En så kallad skumbehandling används för mindre åderbråck eller där åderbråcken tidigare har behandlats. Om en behandling av åderbråck redan tidigare har utförts finns det begränsningar för typen av behandling som kan användas vid en ny behandling av åderbråck. I detta fall kan en skumbehandling erbjudas för att behandla åderbråcken. En skumbehandling är inte lika effektiv som en laser- eller radiofrekvensbehandling, men den är effektiv vid behandling av mindre åderbråck.

Flebektomi – Behandling av synliga åderbråck

Åderbråck kommer i många fall att uppträda som synliga blodkärl på benen. Behandling med flebektomi kan ta bort dessa synliga blodkärl och är därför en behandling för den kosmetiska delen av åderbråck. Vid en flebektomi kommer specialisten att lägga mycket små snitt på benet där de synliga blodkärlen sitter, varefter en liten del av de synliga åderbråcken tas bort.

Flebektomi används ofta i kombination med en annan typ av behandling av åderbråck för att komma åt både de medicinska och kosmetiska symptomen.

Sammanfattning – Behandling av åderbråck

Det finns olika faktorer som bidrar till åderbråck. Arv är den viktigaste faktorn, men övervikt och graviditet spelar också en avgörande roll. Åderbråck uppträder när funktionen av venklaffarna är otillräcklig, så att trycket i venen ökar vilket kan resultera i åderbråck.

Det finns flera metoder för behandling av åderbråck, valet av behandlingsmetod beror bland annat på graden av åderbråck.

Behandling av åderbråck kan hjälpa till att ta bort eller minimera de fysiska och mentala besvären som kommer med åderbråck och det kan förbättra en persons livskvalitet.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.