COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck och venös insufficiens

18 juni 2020

Venös insufficiens är ett tillstånd med dålig blodcirkulation orsakad av trasiga eller slitna venklaffar. Venös insufficiens uppstår när venklaffarna är defekta, så att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat för att bli syresatt.

När venös insufficiens uppstår

Som nämnts är venös insufficiens ett tillstånd där venklaffarna inte fungerar korrekt. Venklaffarna sitter på insidan av venerna i benen. Venklaffarnas uppgift är att förhindra att blodet rinner tillbaka nedåt i benen.

När venklaffarna är defekta kan blodflödet inte regleras ordentligt och detta resulterar i återflöde och försämrad blodcirkulation. Venös insufficiens kan bli en kronisk sjukdom som kan orsaka olika biverkningar och fysiska olägenheter.

Åderbråck och venös insufficiens

Symptom på venös insufficiens

En person som lider av venös insufficiens kan märka att benet eller vristen svullnar under dagen. När de venklaffarna blir defekta har blodet svårt att pumpas mot hjärtat och det orsakar svullnaden. Personen kan känna smärta i benet och ha en känsla av att benet känns tungt. Ofta förvärras dessa besvär om personen står upp under en längre tid.

Symptomen på venös insufficiens kan vara mycket individuella och inte alla med venös insufficiens kommer att påverkas negativt av det. För en person som lider av venös insufficiens, förvärras tillståndet ofta med tiden och så småningom kan venös insufficiens också orsaka:

 • Eksem
 • Svullnad
 • Pigmentering runt vristerna
 • Klåda
 • Venösa bensår
 • Tromboflebit

Varför åderbråck och venös insufficiens är relaterade

Det finns olika orsaker till att venös insufficiens uppstår, men ofta är brister i blodcirkulationen en viktig orsak. 

Åderbråck uppstår när venklaffarna inte kan reglera blodflödet. Detta tillstånd resulterar i ökat tryck i venerna och blodet ansamlas då i pooler, som utvecklas till en åderbråck. Venös insufficiens är alltså orsaken till att åderbråck uppstår från första början.

Åderbråck ses ofta på benen som en tjock ven som buktar på huden och slingrar sig längs benet. Åderbråck kan orsaka lindrig fysisk smärta samt obehag i benen, en känsla av tunga och trötta ben och kramper, särskilt på nätterna. Förutom den lindriga fysiska smärtan kan åderbråck också orsaka psykiska problem eftersom många personer tycker att åderbråck är fula.

Förebygg åderbråck och venös insufficiens

Venös insufficiens beror på dålig blodcirkulation, så om man kan förbättra blodcirkulationen kan man också lindra risken för och symptomen från åderbråck. Förebyggande åtgärder inkluderar:

 • Fysisk aktivitet, till exempel idrott och motion
 • Undvikande av inaktivitet
 • Sund och varierad kost
 • Att sluta röka
 • Minskat alkoholintag
 • Att inte stå eller sitta stilla under längre tider

Dessa åtgärder kan minska risken eller omfattningen av åderbråck. En person som har haft åderbråck under en lång period utan att ha behandlats kan få åderbråcken borttagna med olika behandlingsmetoder.

När ska besvärande åderbråck tas bort?

Det finns olika sätt att bli av med åderbråck och en person som har åderbråck kan ta bort dem med en behandling. Vid Åderbråcksklinikerna avlägsnas åderbråck med mycket skonsamma metoder och behandlingarna utförs under endast lokalbedövning.

Ett åderbråck kan tas bort genom laserbehandling, radiofrekvens, flebektomi eller skumbehandling. Både laserbehandling och radiofrekvens är mycket effektiva behandlingsmetoder som ger goda resultat när stora åderbråck ska tas bort.

Vid upprepad behandling för åderbråck rekommenderas skumbehandling eftersom denna behandling används när det inte är möjligt att använda laserbehandling. Skumbehandling är billigare och är också effektiv för mindre åderbråck.

En person som har synliga åderbråck på benen, och anser att de är fula, kan behandlas med flebektomi. Vid en flebektomi gör kirurgen små snitt på benet, varefter en liten bit av venen dras ut med en slags medicinsk krok. Flebektomi används ofta tillsammans med en av de andra behandlingsmetoderna.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.