COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck i underlivet

15 mars 2020

Åderbråck förekommer ofta hos kvinnor i samband med en graviditet. För många förvärras detta tillstånd när förlossningen närmar sig, och för många försvinner inte åderbråcken efter att graviditeten avslutats.

I artikeln kommer vi att diskutera vad åderbråck är, varför vissa kvinnor får åderbråck och varför tillståndet ofta uppstår under graviditeten.

Varför uppstår åderbråck

Åderbråck påverkar ungefär en tredjedel av alla vuxna vid någon tidpunkt i deras liv, och de beror till stor del på genetik. Det vill säga att om en av dina föräldrar har haft åderbråck är du genetiskt benägen att få åderbråck själv.

I kroppen finns vener som som transporterar det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtat för syresättning. I venerna sitter klaffer som reglerar blodflödet så att blodet bara kan flöda i en riktning. Liksom med resten av kroppen kommer dessa klaffer att slitas över tiden, och om klafferna är slitna och defekta kan blodet komma att rinna tillbaka och ansamlas i pooler under klafferna vilket skapar tryck på venerna. Det är detta som orsakar de vridna och svullna venerna på huden som är åderbråcken. 

Åderbråck är ofarliga, men de kan orsaka lindrig smärta i form av tunga och trötta ben, kramper och obehag. Mer avancerade åderbråck kan leda till allvarliga sjukdomar som eksem, venösa bensår och tromboflebit.

Åderbråck i buken i samband med en graviditet

Det är vanligt att en gravid kvinna får åderbråck under graviditeten. Under graviditeten ökar kvinnans kroppsvikt avsevärt, och den extra vikten påverkar blodcirkulationen och ökar trycket på venerna, vilket kan orsaka åderbråck. Utöver dessa förändringar förändras hormonbalansen väsentligt, vilket också kan påverka förekomsten av åderbråck. 

Den ökande mängden av könshormonet progesteron får väggarna i venerna att bukta och detta ökar risken för åderbråck. Under en graviditet är det stort tryck på de stora blodkärlen i buken och ner i bäckenet. Livmodern pressar de stora venerna som leder blod från benen upp till hjärtat vilket orsakar ökat tryck på venerna i benen, runt ändtarmen och i underlivet.

Vanligtvis framträder åderbråck på underbenet, i knäskålen och upp på låret men i mer sällsynta fall förekommer de i underlivet, runt slidan och mellangärdet. Om du har åderbråck i underlivet kan dessa också spridas till den inre delen av låret eller till baksidan av låret.

Många av kvinnorna som har åderbråck har haft dem redan innan de blev gravida men en graviditet förvärrar tillståndet. Förutom den extra kroppsvikten ökar blodflödet också under graviditeten, vilket ytterligare bidrar till ökat tryck på venerna. Tillståndet med åderbråck i underlivet förvärras ofta vid påföljande graviditeter.

Åderbråck i underlivet

Olika försiktighetsåtgärder

Du kan inte förhindra åderbråck i underlivet, men du kan vidta olika försiktighetsåtgärder som kan hjälpa till att minimera risken och förhindra att tillståndet försämras.

 • Var uppmärksam på kroppsvikten
 • Träna regelbundet
 • Håll benen högt så ofta som möjligt
 • Sitt inte eller stå stilla under längre perioder
 • Använd kompressionsstrumpor

Genom att fokusera på dessa olika faktorer kan du aktivt bidra till att minska risken för åderbråck i underlivet.

Symptom på åderbråck i underlivet

Om du har åderbråck i underlivet finns det symptom som visar på detta. Symptomen kan vara olika från person till person, och vissa kvinnor kommer att ha större obehag än andra. 

Några av de vanligaste symtomen på åderbråck är:

 • Klåda
 • Smärta
 • Vaskularisering, att nya blodkärl bildas
 • Brännande känsla
 • Veninflammation i benen

Om du har något av dessa symptom är det en bra idé att få det undersökt, för om du har åderbråck som inte behandlas kan tillståndet försämras och spridas till andra områden. Om det finns åderbråck i underlivet kan de sprida sig nedåt låret och sedan ge fler obehag – både fysiska och mentala.

Behandling av åderbråck i underlivet

Åderbråck i underlivet kan orsaka lindrig smärta och kan bli en psykisk olägenhet. Den fysiska smärtan kan skapa nedstämdhet, sveda och känslighet under samlag. Både den fysiska och mentala olägenheten kan göra att kvinnan som får dem känner sig begränsad i sin vardag och får en försämrad livskvalitet.

Åderbråck kräver behandling för att de ska försvinna. Åderbråck kan behandlas med skleros, som innebär att ett läkemedel injiceras i venen, som sedan stängs av vilket gör att blodet hittar andra vägar att flöda. En annan behandlingsmetod som ofta används är laserbehandling. Då sätts en kateter in i venen, sedan sätts lasern in och dras långsamt tillbaka vilket får venen att stängas och blodet hittar sedan andra vägar. När blodet flödar på andra sätt försvinner åderbråcken.

Om du är osäker på om du har åderbråck är det en bra idé att kontrollera det genom en ultraljudsundersökning där en specialist kan kontrollera blodflödet i venerna.

Om du vill få dina åderbråck behandlade är det bäst att vänta tills du har fått de barn du har för avsikt att få så att du inte riskerar att åderbråcken i underlivet kommer tillbaka igen på grund av en ny graviditet.

Åderbråck i underlivet – även om du inte är gravid

Åderbråck i och runt underlivet är vanliga i samband med en graviditet. Risken för åderbråck i underlivet är också större om en kvinna är gravid med tvillingar eller mer. Det är inte självklart att åderbråcken försvinner efter graviditeten och vid påföljande graviditeter är sannolikheten för att åderbråcken i underlivet försvinner av sig själva än mindre.

Sammanfattning

Åderbråck uppträder ofta under graviditeten, eftersom en graviditet orsakar betydande förändringar i kroppen som påverkar uppkomsten av åderbråck. Åderbråck i underlivet kan orsaka ömhet, sveda och klåda, svullna blodkärl och en molande värk.

Om en kvinna har åderbråck i underlivet kan dessa spridas till låret och därför orsaka mer besvär samt en fysiska och mentala begränsningar som kan bidra till att försämra livskvaliteten. Om kvinnan har åderbråck i underlivet som har uppstått i samband med en graviditet, förvärras tillståndet ofta med fler graviditeter eller vid graviditeter med tvillingar eller mer.

Om åderbråcken sprider sig till låren eller längre ned på benet finns det olika behandlingsalternativ, såsom skleros eller laserbehandling. Dessa metoder innebär att venen stängs med ett läkemedel respektive laser, vilket får åderbråcken att försvinna.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.