COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråck i ljumsken – Stripping

6 juni 2020

Många människor vet inte hur man tar bort åderbråck idag när moderna och skonsamma behandlingsmetoder ofta används. Många tror att den traditionella metoden för stripping fortfarande används för att ta bort åderbråck. I den här artikeln kommer vi att förklara vad stripping är och vilka behandlingsmetoder som används idag för att ta bort åderbråck.

Varför uppträder åderbråck på benen?

Åderbråck är en pool av syrefattigt blod som har samlats i en ven. Venens uppgift är att leda tillbaka blodet till hjärtat, och för att undvika att blodet rinner tillbaka nedåt i venen mellan hjärtats pumpslag finns det venklaffar, som ska hindra att blodet läcker nedåt, i venerna.  

Venklaffarna slits över tiden och kan till slut bli så defekta att de inte klarar att hålla tätt, vilket leder till att blod läcker. Det blod som läcker vid venklaffarna kommer att ansamlas i pooler där trycket från blodet hela tiden ökar. Detta ökade tryck av blod i poolerna i venerna är det som blir åderbråck. Eftersom trycket ofta är stort i benen är det ofta där som åderbråck uppstår, särskilt vanligt är det att åderbråck uppstår i den stora venen som går upp till ljumsken. 

Åderbråck i ljumsken - StrippingÅderbråck i ljumsken - Stripping

Behandling av åderbråck i ljumsken – Stripping

En person med större åderbråck som kräver behandling har oftast erbjudits stripping som behandlingsmetod. Stripping är en traditionell behandlingsmetod som innebär att venen med åderbråck under anestesi skärs bort med en skalpell. Stripping används fortfarande ofta men metoden är inte lika skonsam som modernare metoder för att ta bort åderbråck.

Nya behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck

Vid privata kliniker används ofta nya och moderna behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck. Vid Åderbråcksklinikerna används bara de mest skonsamma och effektiva behandlingsmetoderna. Detta innebär att strippning, där åderbråcken tas bort genom att dra en bit av venen ut ur ljumsken, inte används.

Några av de modernaste behandlingarna för att ta bort åderbråck är laserbehandling, radiofrekvens, skumbehandling och flebektomi.

Laserbehandling för att ta bort åderbråck

Laserbehandling för att ta bort åderbråck är väldokumenterad sedan 1998 och är en teknik som skapar intensiva ljusvågor. Laserbehandling utförs under lokalbedövning och innebär att en kateter införs i den sjuka venen, varefter lasern förs in i venen och sedan långsamt dras tillbaka. Värmen från lasern gör att venen stängs, vilket gör att åderbråcken försvinner.

Radiofrekvens för att ta bort åderbråck

Liksom laserbehandling är radiofrekvens en mycket effektiv metod för att ta bort åderbråck. Vid denna behandling sätts en tunn kateter in i venen som har åderbråck. Venen värms sedan upp med radiofrekvens. Värmen får venen att stängas så att blodet inte kan passera och detta får åderbråcken att försvinna.

Skumbehandling för att ta bort mindre åderbråck

Skumbehandling används för att ta bort mindre och ytliga åderbråck eller på patienter som redan tidigare tagit bort åderbråck. Med hjälp av ultraljud injiceras ett skummedel i den sjuka venen, skummedlet tätar sedan venen vilket får åderbråcken att försvinna.

Denna behandling för att ta bort åderbråck är inte lika effektiv som radiofrekvens och laserbehandling, men den är bra för att ta bort mindre åderbråck. 

Flebektomi tar bort den kosmetiska delen av åderbråck

En person som har mycket synliga åderbråck kan få dem borttagna med flebektomi. Denna behandling tar bort den kosmetiska delen av åderbråck, det vill säga de synliga åderbråcken på benen. Flebektomi innebär att läkaren kommer lägger små snitt på huden varefter en liten del av venen dras ut. Snitten är mycket små ärrbildningen blir minimal, och ärren försvinner med tiden.

Efter behandlingen av åderbråck

De nya behandlingsmetoder som beskrivits ovan utförs med med endast lokalbedövning, kräver vanligtvis ingen sjukfrånvaro och endast en mycket kort konvalescens. Vid stripping, som är ett kirurgiskt ingrepp som sker under bedövning, krävs som jämförelse upp till två veckors konvalescens. 

Efter behandling av åderbråck är det en god idé att fortsätta att vara aktiv, vägledning om hur länge en kompressionsstrumpa måste bäras ges med hänsyn till behandlingsmetod.  

Alla som har behandlats vid Åderbråcksklinikerna erbjuds att komma för efterkontroll tre till fyra månader efter att behandlingen har utförts. Vid en efterkontroll kontrollerar läkaren att allt ser ut som förväntat.

Sammanfattning: Åderbråck i ljumsken – Stripping

Åderbråck har under många år tagits bort genom så kallad stripping. Denna metod är en traditionell metod som involverar att dra en bit av venen ur ljumsken. Stripping används inte vid Åderbråcksklinikerna, där endast de mest skonsamma och moderna behandlingarna används för att ta bort åderbråck.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.