COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Veninflammation i benen

25 februari 2020

Veninflammation kallas också tromboflebit och orsakas av en blodpropp i en ytlig ven. I den här artikeln kommer vi att diskutera ämnet veninflammation i benen, vad det är och varför det inträffar. Veninflammation i benen förekommer ofta i samband med åderbråck, och orsaken till detta kommer vi också att klargöra i artikeln. Veninflammation är ett tillstånd av inflammation i venerna. Venen kommer förhöjas i området där inflammationen sitter och insidan av blodkärlet blir ojämn. Detta kan göra att blodet klumpar sig lättare vilket kan leda till att en blodpropp bildas.Veninflammation i benen är en allvarlig sjukdom eftersom det kan orsaka blodproppar och smärta. I artikeln kommer vi att beskriva veninflammation i vensystemet.

Symtom på veninflammation i benen

Om du har veninflammation kommer det att finnas olika symtom som du måste vara medveten om. De typiska symtomen på veninflammation är:

 • Svullnad
 • Smärta
 • Rodnad runt det drabbade området
 • Feber
 • Vid tryck på den inflammerade venen uppstår smärta

Veninflammation förekommer vanligtvis i området runt knävecket och högt upp på underbenet som kan ömma mycket vid direkt tryck från ytan på huden. Det kan vara svårt att diagnostisera veninflammation i benen eftersom det är möjligt att ha veninflammation i benen med få eller nästan inga symptom.

Varför uppstår veninflammation?

Veninflammation är en venös sjukdom. Det finns olika skäl till varför veninflammation uppstår, de vanligaste är:

 Mekanisk irritation:

Mekanisk irritation kan uppstå på till exempel sjukhus när en nål eller tunn kateter sätts in i venen. Detta kan orsaka irritation i venen, vilket kan orsaka veninflammation.

Sänkt blodtryck:

Sänkt blodtryck är den vanligaste orsaken till veninflammation. Om blodtrycket i venen hämmas kan det få blodet att koagulera vilket kan orsaka en blodpropp. Om en veninflammation uppstår bildas en blodpropp i venen i benet, och den blodproppen stänger helt eller delvis av blodflödet.

Veninflammation och åderbråck

Veninflammation kan påverka förekomsten av åderbråck. Uppstår en veninflammation med blodpropp i närheten av en venklaff kan det leda till att venklaffen slutar fungera och detta kan i sin tur leda till att åderbråck uppstår. Åderbråck uppstår när venklaffarna som reglerar blodcirkulationen är slitna eller defekta och en veninflammation kan således utgöra orsaken till att åderbråck uppstår.

Veninflammation i benen

Hur förhindras veninflammation i benen?

Det är inte möjligt att förhindra veninflammation men du kan förebygga dem, mildra symptomen samt minska risken för att nya veninflammationer ska uppstå.

Följande faktorer påverkar risken för att veninflammation ska uppstå:

 • Stillastående eller stillasittande arbete
 • Graviditet
 • Övervikt
 • Långvarigt sängliggande. Till exempel efter en operation
 • Åderbråck
 • Långa bil- eller flygresor

Om du känner till riskfaktorerna för bildandet av veninflammation kan du förebygga den själv. Som nämnts är den vanligaste orsaken till veninflammation nedsatt blodcirkulation så alla aktiviteter som ökar blodcirkulationen är bra. Det är också en god idé att använda stödstrumpor som hjälper till att förhindra blodansamling i venerna.

Djup ventrombos

En veninflammation med en blodpropp kan uppstå i de djupa venerna i benen eller vid bäckenet. Detta är betydligt allvarligare än vid en veninflammation i en ytlig ven eftersom blodproppen, trombosen, kan lossna för att sedan föras till lungorna där den kan fastna igen och då orsaka en blodpropp i lungorna, så kallat lungemboli.

Sammanfattning

Veninflammation, även kallad tromboflebit, är ett inflammatoriskt tillstånd i en ytlig ven. Veninflammation i benen inträffar på grund av dålig blodcirkulation eller mekanisk irritation av venen. Veninflammation kan orsaka åderbråck om venklaffarna skadas eftersom det påverkar blodcirkulationen. Det är inte möjligt att förhindra veninflammation men det är möjligt att förebygga dem genom att vidta vissa åtgärder som förbättrar blodcirkulationen.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.