COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar

Den bästa behandlingen mot dina åderbråck

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör i utvecklingen av skonsamma och effektiva behandlingsmetoder med vetenskapligt dokumenterade och långsiktiga, positiva effekter. Vi sätter omsorgen om dig som patient främst och hjälper dig till ökad livskvalitet – fri från åderbråck

Med 25 000 behandlingar bakom sig är Åderbråcksklinikernas läkare Nordens mest erfarna. Samtliga ger ett betydelsefullt bidrag för utvecklingen av nya effektiva behandlingsmetoder som ger ett önskvärt och varaktigt resultat. Vi har tretton kliniker i landet och har samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag. Du behöver ingen remiss för att komma till oss!

Ganska kort om Åderbråcksklinikerna
Utför över 3 000 åderbråcksbehandlingar per år
Vi har enbart sjuksköterskor med specialistutbildning
Certifierade sjuksköterskor för ådernätsbehandling
20 kliniker, varav 14 i Sverige (Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö, Södertälje, Uppsala, Karlstad, Gävle, Jönköping, Östersund, Västerås, Örebro, Kalmar och Halmstad)
Alla våra läkare är kärlkirurger med lång erfarenhet av åderbråcksbehandling
Tillsammans har våra läkare över 25 000 behandlingar bakom sig
Världsledande inom forskning om åderbråck
Åderbråcksklinikerna har avtal med Stockholms läns landsting gällande åderbråcksbehandlingar
Erbjuder alla moderna behandlingsmetoder som ger bevisat bäst resultat
Boka en konsultation
                   
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck och ådernät.

Medarbetare

Marie Louise Grönholdt
Marie-Louise Moes Struckmann
Kärlkirurg

Marie-Louise Moes Struckmann är specialistläkare inom kärlkirurgi, dr. med., PhD och docent. Hon har varit överläkare och ansvarig för behandlingen av åderbråck på Veneklinikken i Nyborg ved Odense Universitetshospital, samt vid Åreknudeklinikkerne i Danmark. Hon är utbildad kärlkirurg på Rigshospitalet i Köbenhamn.

JOHAN TJÄRNSTRÖM
JOHAN TJÄRNSTRÖM
Kärlkirurg

Johan Tjärnström är medicine doktor samt specialist i kärlkirurgi och kirurgi. Johan är verksam som Överläkare i kärlkirurgi inom NU-sjukvården, NÄL, Trollhättan.
Han har lång erfarenhet av endovasculär kärlkirurgi samt åderbråckskirurgi.

JAKOB HAGER
JAKOB HAGER
Kärlkirurg

Jakob Hager är specialistläkare i kirurgi och kärlkirurgi samt Med dr – PhD. Han blev legitimerad läkare 1995 och är nu överläkare i kirurgi vid Kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Tidigare var han överläkare i kärlkirurgi vid Thoraxkärl-kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, där han även disputerade inom kärlkirurgi 2014.
Jakob Hager har mångårig erfarenhet av all slags åderbråcksbehandling och är nu medicinskt ansvarig specialist för Åderbråckskliniken i Norrköping/Linköping.

PER KJELLIN
PER KJELLIN
Kärlkirurg

Per Kjellin är kärlkirurg och arbetar som överläkare inom Region Skåne. Han har bred kärlkirurgisk kompetens och arbetar med både öppen kirurgi och endovaskulära tekniker vid behandling av kärlsjukdomar. Han har många års erfarenhet av åderbråcksbehandling.

Tomas Orhlander
Tomas Orhlander
Kärlkirurg

Tomas Ohrlander är kärlkirurg och överläkare på kärlkirurgiska kliniken vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har lång erfarenhet av endovasculär verksamhet, och är även specialistläkare inom allmänkirurgi. Disputerade på Lunds Universitet i 2013.

MARTIN LAWAETZ
MARTIN LAWAETZ
Kärlkirurg

Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.

Henrik Åkesson
Henrik Åkesson
Kärlkirurg

Henrik Åkesson är överläkare i kirurgi och specialist i kärlkirurgi och allmänkirurgi, med både svensk och dansk specialistkompetens.  Han  är Medicine Doktor- PhD och har skrivit sin avhandling inom venös kirurgi. Han har arbetat med metod utveckling och behandlingsstrategier av åderbråck på internationell nivå under många år och har stor erfarenhet av detta behandlingsområde.

Khatereh Djavani Gidlund
Khatereh Djavani Gidlund
Kärlkirurg

Khatereh Djavani Gidlund är specialist i kirurgi och kärlkirurgi samt Med dr- PhD. Hon har tidigare arbetat som överläkare/sektionschef vid Gävle sjukhus, och är nu verksam som överläkare i kärlkirurgi inom region Västenorland, Sundsvall sjukhus. Hon arbetar med bred kärlkirurgisk kompetens med både öppen kirurgi och endovaskulär teknik. Khatereh har många års erfarenhet inom av åderbråcksbehandling.

Magnus Hallén
Magnus Hallén
Kärlkirurg

Magnus Hallén är specialist i allmänkirurgi och kärlkirurgi. Han är verksam som överläkare i kärlkirurgi vid Centralsjukhuset i Karlstad. Magnus har bred kompetens inom öppen och endovaskulär kärlkirurgi, och mångårig erfarenhet av åderbråcksbehandling.

David Korman
David Korman
Kärlkirurg
David Korman är kirurg och kärlkirurg och arbetar som överläkare vid Östersunds sjukhus.
Han har bred kärlkirurgisk kompetens och många års erfarenhet av åderbråcksbehandling.
Jonas Strömberg
Jonas Strömberg
Kärlkirurg

Jonas Strömberg är utbildad läkare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Specialistläkare i allmänkirurgi och kärlkirurgi. Han är verksam som överläkare vid sektionen för kärlkirurgi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Jonas Strömberg är disputerad vid Karolinska Institutet.

Achilleas Karkamanis
Achilleas Karkamanis
Kärlkirurg
Mitra Sadeghi
Mitra Sadeghi
Kärlkirurg

Mitra Sadeghi är specialistläkare inom allmänkirurgi och kärlkirurgi och arbetar på Kärl-thoraxkliniken på Örebro Universitetssjukhus. Mitra är specialist sedan 2015 och har forskat och disputerat inom endovaskulär blödningskontroll.

Marcin Gliszczynski
Marcin Gliszczynski
Kärlkirurg
Marcin Gliszczynski är specialistläkare inom allmänkirurgi och kärlkirurgi och är verksam som överläkare i kärlkirurgi på Länssjukhuset i Kalmar där han jobbar med bred kompetens med såväl öppen kirurgi som endovaskulär teknik.
Han har flera års erfarenhet av åderbråcksbehandling och ultraljudsdiagnostik. Marcin Gliszczynski behandlar alla åderbråck – från kosmetiska förändringar till bensår.
Lars Herluf Rasmussen
Lars Herluf Rasmussen
Kärlkirurg

Lars Herluf Rasmussen är specialist på kärlkirurgi och kirurgi Dr. Med och är utbildad vid Rigshospitalet och Odense universitetssjukhus i Danmark. Lars Herluf Rasmussen är en av de mest erfarna åderbråckskirurger i Norden och introducerade moderna behandlingsmetoder med laser, radiofrekvens och skum i Skandinavien i 2004. Han har också under många år bedrivit omfattande forskning inom modern behandling av åderbråck. Lars Rasmussen är också grundare och ägare av varix i Danmark, som Åderbråcksklinikerna samarbetar med.

Manne Andersson
Manne Andersson
Kärlkirurg

Manne Andersson blev legitimerad läkare år 2002 och är specialist i kärlkirurgi och allmänkirurgi samt är medicine doktor- PhD- sedan sin disputation år 2015 vid Linköpings Universitet.  Han har utöver sin anställning som överläkare vid Kärlkirurgiska sektionen, Kirurgkliniken, Region Jönköpings Län, arbetat under ett år med kärlkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Han har mångårig erfarenhet av endovaskulär, endovenös och öppen kärlkirurgi inklusive

Marek Kuzniar
Marek Kuzniar
Kärlkirurg

Marek Kuzniar är specialistläkare inom allmänkirurgi och kärlkirurgi, verksam som överläkare inom kärlkirurgi på Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Hassan Baderkhan
Hassan Baderkhan
Kärlkirurg
Kärlkirurg
Abudi Mohamed
Kärlkirurg
David Thorsteinson
David Thorsteinsson
Kärlkirurg
Jens Larsson
Jens Larsson
Kärlkirurg

Jens Larsson är dubbelspecialist i Allmän Kirurgi och Plastikkirurgi. Jens blev specialist i plastikkirurgi år 2011 och specialist i kirurgi år 2012. Sedan 2008 har han arbetat vid Skånes Universitetssjukhus och Karolinska Universitetssjukhus med all typ av kirurgi.

Gunilla Emilson
Gunilla Emilson
Koordinerande sjuksköterska
Hanna Nordström
Hanna Nordström
Sjuksköterska
KRISTINA HAEFFNER
KRISTINA HAEFFNER
Sjuksköterska
ÅSA LYNARD
ÅSA LYNARD
Sjuksköterska
Helena Mäkitalo
Helena Mäkitalo
Sjuksköterska
Bodil Ejner
Bodil Ejner
Sjuksköterska
Zara Hedby
Zara Hedby
Sjuksköterska
Kerstin Svanqvist
Kerstin Svanqvist
Sjuksköterska
Lisa Löfskog Södergren
Lisa Löfskog Södergren
Sjuksköterska
Birgit Lawaetz
Birgit Lawaetz
Sjuksköterska
Bea Foroughi
Bea Foroughi
Operationsassistent
Birgul Melkemichel
Birgul Melkemichel
Receptionist
JONNA PERSSON
JONNA PERSSON
Administratör
Linda Hamann
Linda Hamann
Receptionist
Ulrika Strindemark
Ulrika Strindemark
Receptionist
Elizabeth Sjöholm
Elizabeth Sjöholm
Receptionist
Sandra Wernbom
Sandra Wernbom
Receptionist
Carl-Frederik Fries
Carl-Frederik Fries
Operationsassistent
Thomas Lawaetz
Thomas Lawaetz
Verkställande Direktör
Brian Rosendahl
Brian Rosendahl
Ekonomichef
Magnus Lysemose
Magnus Lysemose
Affärsutvecklare
Randi Schou-Nielsen
Randi Schou-Nielsen
Marknadskoordinator
Thomas Jæger
Thomas Jæger
Ekonomi anställd
Henning Johnsen
Henning Johnsen
Koordinator
Lasse Busk Pedersen
Lasse Busk Pedersen
Marknadskoordinator
Kristoffer Malmros
Kristoffer Malmros
Affärsutvecklare
åderbråcksklinikerna

Åderbråcksklinikerna har avtal med Region Stockholm gällande åderbråcksbehandlingar.

Detta gäller inte bara för patienter bokförda i Stockholm utan även för patienter från andra län i Sverige som önskar söka vård hos oss. Det krävs ingen remiss.