Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Den bästa behandlingen mot dina åderbråck

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör i utvecklingen av skonsamma och effektiva behandlingsmetoder med vetenskapligt dokumenterade och långsiktiga, positiva effekter. Vi sätter omsorgen om dig som patient främst och hjälper dig till ökad livskvalitet – fri från åderbråck

Med 25 000 behandlingar bakom sig är Åderbråcksklinikernas läkare Nordens mest erfarna. Samtliga ger ett betydelsefullt bidrag för utvecklingen av nya effektiva behandlingsmetoder som ger ett önskvärt och varaktigt resultat. Vi har tre kliniker i landet och har samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag. Du behöver ingen remiss för att komma till oss!

Ganska kort om Åderbråcksklinikerna
Utför över 3 000 åderbråcksbehandlingar per år
Vi har enbart sjuksköterskor med specialistutbildning
Certifierade sjuksköterskor för ådernätsbehandling
9 kliniker, varav 4 i Sverige (Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö)
Alla våra läkare är kärlkirurger med lång erfarenhet av åderbråcksbehandling
Tillsammans har våra läkare över 25 000 behandlingar bakom sig
Världsledande inom forskning om åderbråck
Åderbråcksklinikerna har avtal med Stockholms läns landsting gällande åderbråcksbehandlingar
Erbjuder alla moderna behandlingsmetoder som ger bevisat bäst resultat
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.
eller ring020-1401990
Medarbetare
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
Jörgen Nörby
Kärlkirurg

Jörgen Nörby är specialist i kärlkirurgi och en av Nordens mest erfarna åderbråckskirurger. Jörgen har i flera år varit överläkare och ansvarig specialist för åderbråckbehandlingen vid OUH Svendborg Sjukhus och Venkliniken i Nyborg. Innan dess var Jörgen överläkare vid Venkliniken i Frederikshavn.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
Marie Louise Grönholdt
Kärlkirurg

Marie Louise Grönholdt är specialistläkare inom kärlkirurgi, dr. med., PhD och docent. Hon har varit överläkare och ansvarig för behandlingen av åderbråck på Veneklinikken i Nyborg ved Odense Universitetshospital, samt vid Åreknudeklinikkerne i Danmark. Hon är utbildad kärlkirurg på Rigshospitalet i Köbenhamn.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
JOHAN TJÄRNSTRÖM
Kärlkirurg

Johan Tjärnström är medicine doktor samt specialist i kärlkirurgi och kirurgi. Johan är verksam som Överläkare i kärlkirurgi inom NU-sjukvården, NÄL, Trollhättan.
Han har lång erfarenhet av endovasculär kärlkirurgi samt åderbråckskirurgi,

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
JAKOB HAGER
Kärlkirurg

Jakob Hager är specialistläkare i kirurgi och kärlkirurgi samt Med dr – PhD. Han blev legitimerad läkare 1995 och är nu överläkare i kirurgi vid Kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Tidigare var han överläkare i kärlkirurgi vid Thoraxkärl-kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, där han även disputerade inom kärlkirurgi 2014.
Jakob Hager har mångårig erfarenhet av all slags åderbråcksbehandling och är nu medicinskt ansvarig specialist för Åderbråckskliniken i Norrköping/Linköping.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
ULRIK HJERPSTED
Kärlkirurg

Ulrik Hjerpsted är specialistläkare i kärlkirurgi, utbildad specifikt med fokus på venekirurgi vid en av Danmarks största åderbråckskliniker. Han har samlat erfarenhet från flera kärlkirugiska center och har sedan sin specialistutbildning arbetat fulltid med moderna åderbråcksbehandlingar.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
PER KJELLIN
Kärlkirurg

Per Kjellin är kärlkirurg och arbetar som överläkare inom Region Skåne. Han har bred kärlkirurgisk kompetens och arbetar med både öppen kirurgi och endovaskulära tekniker vid behandling av kärlsjukdomar. Han har många års erfarenhet av åderbråcksbehandling.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
SARI HAMMO
Kärlkirurg

Sari Hammo är specialist läkare inom allmänkirurgi och kärlkirurgi. Överläkare i kärlkirurgi sektion i Mälarsjukhuset Eskilstuna. Leg, läkare sedan 2006, Specialist kompetens sedan 2011. Har erfarenhet inom endovasculär kärlkirurgi, Doktorand på Karolinska Institut.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
Tomas Orhlander
Kärlkirurg

Tomas Ohrlander är kärlkirurg och överläkare på kärlkirurgiska kliniken vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har lång erfarenhet av endovasculär verksamhet, och är även specialistläkare inom allmänkirurgi. Disputerade på Lunds Universitet i 2013.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
MARTIN LAWAETZ
Kärlkirurg

Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
AGNETHA WESTH
Chefsjuksköterska
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
BIRGIT LAWAETZ
Sjuksköterska, Enhetschef
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
KRISTINA HAEFFNER
Sjuksköterska
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
ÅSA LYNARD
Sjuksköterska
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
CATRINE LINDSTRÖM
Sjuksköterska
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
Helena Mäkitalo
Sjuksköterska
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
SANDRA GUSTAFSSON
Undersköterska/ Receptionist
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
MARY ALVAREZ
Undersköterska/ Receptionist
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör
JONNA PERSSON
Administratör
åderbråcksklinikerna

Åderbråcksklinikerna har avtal med Region Stockholm gällande åderbråcksbehandlingar.

Detta gäller inte bara för patienter bokförda i Stockholm utan även för patienter från andra län i Sverige som önskar söka vård hos oss. Det krävs ingen remiss.