COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar

Region Stockholm

Åderbråcksklinikerna har avtal med Region Stockholm gällande åderbråcksbehandlingar.

Detta gäller inte bara för patienter bokförda i Stockholm utan även för patienter från andra län i Sverige som önskar söka vård hos oss. Det krävs ingen remiss. Det innebär att du har möjlighet att bli behandlad i Stockholmsregionen, även om du bor utanför Stockholmsregionen, men det kräver att själva behandlingen utförs på vår klinik i Stockholm.

  • Förundersökning med ultraljud: 350-400,-*
  • Åderbråcksbehandling: 5.000-35.000,-  priset på åderbråcksbehandling beror på hur omfattande den är
  • Ådernätsbehandling med sklerosering: 3.750,-

Priserna inkluderar gratis efterkontroll med ultraljud hos våra kärlkirurger. Vi erbjuder garanti på behandlingen av stamvenen. Om du som patient skulle få påvisat en rekanalisering av en behandlad venstam, vid efterkontrollen, erbjuder vi gratis reoperation.

* För att välja rätt behandling för just dig, måste våra specialistläkare först undersöka dina åderbråck. Detta utförs med hjälp av ultraljud. För patienter på våra mottagningar utanför Stockholm kostar förundersökning med ultraljud 350,- utan remiss och 150,- med remiss eller frikort. Vid förundersökning med ultraljud kostar besöket i Stockholm 400,- utan remiss och 200,- med remiss eller frikort.

Vid detta besök ställs diagnos och en klinisk bedömning görs.

I avtalet finns sedan tydliga kriterier på symtom när landstinget finaniserar en åderbråcksbehandling:

 

Bensår som uppkommit på grund av åderbråck.
Läkta bensår som uppkommit på grund av åderbråck.
Eksem, pigmentering eller andra hudförändringar som uppkommit i samband med åderbråck.
Upprepade ytliga proppar (tromboflebiter) i de ytliga venerna.
Spontana blödningar från åderbråck.
Gradering av åderbråck

Den behandling som avses är behandling av den ven som orsakar ovan nämnda symtom. I behandlingen ingår inte att synliga, kosmetiskt störande åderbråck, tas bort.

Avtal med Region Stockholm gällande åderbråcksbehandlingar
Boka en konsultation
                   
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck och ådernät.
åderbråcksklinikerna

Åderbråcksklinikerna har avtal med Stockholms läns landsting gällande åderbråcksbehandlingar.

Detta gäller inte bara för patienter bokförda i Stockholm utan även för patienter från andra län i Sverige som önskar söka vård hos oss. Det krävs ingen remiss.