COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar

Kliniker i Sverige

Åderbråcksklinikerna är ledande i Norden på behandling av åderbråck och använder endast de senaste och mest skonsamma behandlingsmetoderna. Åderbråcksklinikerna är störst i Sverige på behandling av åderbråck och utför cirka 2,500 behandlingar årligen.

Åderbråcksklinikernas fokus är att uppnå goda och långsiktiga resultat, och dessa uppnås genom att erbjuda behandlingar utförda av de bästa kärlkirurgerna på behandling av åderbråck.

Åderbråcksklinikerna vill vara närvarande där patienterna är och vill kunna hjälpa dem att bli av med åderbråck. Därför har Åderbråcksklinikerna öppnat kliniker i städer över hela Sverige.
Åderbråcksklinikerna har för närvarande kliniker i tretton olika städer i Sverige: Gävle, Göteborg, HalmstadJönköping, Kalmar, Karlstad, Malmö, Norrköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund.

Åderbråcksklinikerna erbjuder åderbråcksbehandlingar som är anpassade till den enskilde patienten, det ger bästa möjliga resultat och bidrar till att förbättra patientens livskvalitet.