COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat alla de frågor som oftast ställts om åderbråck och ådernät, och du kan hitta svaren här. Om du fortfarande har en fråga som du inte hittar svaret på är du alltid välkommen att kontakta oss

Åderbråck är en tjock, svullen och slingig ven som buktar ut på huden. Åderbråck återinfinns oftast på underbenen, lår och fötter.

I venerna sitter små klaffar som reglerar blodflödet mot hjärtat. Dessa klaffar slits över tiden, och när detta slitage tilltar ökar risken för att klaffarna inte ska hålla tätt. Det som händer då är att blodet rinner tillbaka och ansamlas i pooler under venklaffarna. Det är dessa pooler som bildar åderbråck.

Cirka trettio procent av alla personer i Sverige drabbas av åderbråck vid något tillfälle i livet. Åderbråck är ärftliga, så om en av dina föräldrar har haft åderbråck är du genetiskt disponerad för att få åderbråck själv.

Åderbråck syns ofta tydligt på huden, men du kan också ha djupare åderbråck som inte syns. Vid en förundersökning kontrolleras venerna i benen med ultraljud, varefter kärlkirurgen bestämmer vilken behandling som är och ger det bästa resultatet för patienten.

De mest kända symptomen från åderbråck är trötta, tunga och svullna ben. Vid mer framskridna åderbråck kan huden irriteras, klåda uppstå och eksem framträda. I värsta fall kan åderbråcken orsaka venösa bensår på vristerna, och dessa bensår kan vara mycket svårläkta.

Kostnaden för en operation av åderbråck beror på vilken behandlingsmetod som kommer att användas samt om det är ett eller två ben som ska behandlas. Priserna för behandling av åderbråck varierar mellan cirka 10,000 och 35,000 kronor.

Om du ska behandla ådernät ligger priset på cirka 3,750 kronor och uppåt. Precis som med åderbråck beror priset för en behandling av ådernät på hur stora de är samt vilken metod som används.

Priserna är vägledande och det exakta priset ges efter en förundersökning som bedömer vilken behandling som är bäst för patienten.

Det krävs ingen remiss för att komma på en förundersökning och inte heller för en operation.

Om du har mycket avancerade åderbråck med en svårighetsgrad på C4 kan du vanligtvis få en behandling betald av landstinget, men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en behandling som betalas av landstinget ska godkännas. Detta gäller också om du har en blodpropp och har åderbråck klassificerade som C3. Vid en förundersökning kan kärlkirurgen bedöma i vilken grad dina åderbråck är.

Nej, vi använder bara de mest moderna behandlingsformerna, och de kräver endast lokalbedövning.

En mycket tunn kateter sätts in i blodkärlet. I denna kateter skjuts en laser in och sedan dras lasern långsamt ut genom venen. Det får venen att krympa och försvinna och blodet hittar sedan nya vägar att rinna.

Skum injiceras i venen vilket får venen att krympa varefter den försvinner, och sedan hittar blodet nya vägar att rinna.

Flebektomi är en behandling som ofta används för att ta bort stora åderbråck. Vid denna behandling appliceras ett litet snitt på huden där åderbråcken sitter, och sedan dras venen med åderbråcken ut.

Nej, det gör inte ont att ta bort åderbråck. Endast lokalbedövning används, så det är bara nålsticken som kan orsaka obehag.

Metoderna som används idag är väldigt skonsamma och mikrosnitten som görs i huden är mycket små. De små snitten läker på egen hand över tid och orsakar inga permanenta ärr.

Åderbråck uppstår främst på grund av genetiska faktorer. Om du har åderbråck är det troligt att de kommer att dyka upp igen ett antal år efter en behandling.

En åderbråckoperation tar ungefär en timme och kräver endast lokalbedövning. Du kan åka hem omedelbart efter operationen och återgå till dina normala aktiviteter inom någon eller några dagar.

Åderbråck kan inte förhindras helt men du kan minska risken för förekomst genom att vidta vissa försiktighetsåtgärder, till exempel att hålla en hälsosam och aktiv livsstil, där fokus ligger på god blodcirkulation i benen.

Vissa kvinnor får åderbråck under en graviditet. Hos de flesta kvinnor försvinner åderbråck efter graviditetens slut, men tyvärr inte i samtliga fall. Då kan det behövas behandling för att ta bort åderbråcken. Under graviditeten förändras hormonbalansen och kroppsvikten ökar plötsligt, vilket ökar blodtrycket vilket i sin tur kan orsaka åderbråck.

Du kan inte genomgå en behandling för åderbråck eller ådernät när du är gravid. Om du ammar kan du bara behandlas 3 månader efter förlossningen. Du kan prata mer om detta med läkaren vid förundersökningen.

Ja, alla kan få åderbråck, det är inte könsspecifikt.

Efter en behandling för åderbråck kan du uppleva lindrig smärta samt svullna och ömma ben, men detta kräver ofta ingen sjukskrivning, och det är också viktigt att komma igång och vara någorlunda aktiv direkt efter en behandling.

Efter operationen för åderbråck kommer det att uppstå svullnader och blåmärken men de försvinner efter en tid. Beroende på typ av behandling kan små hål ses från nålen, men de försvinner också ofta snart. Efter cirka sex månader kommer du kallas till efterkontroll, och då är resultaten från behandlingen ofta tydliga.

Ja, du kan flyga när du har åderbråck. Det kan dock vara en god idé att bära stödstrumpor eftersom trycket förändras när du flyger. Stödstrumporna hjälper till att öka blodcirkulationen under flygningen.

En mycket stor andel av de personer som har åderbråck får dem på grund av ärftlighet. Du är genetiskt disponerad för åderbråck om din mor eller far har haft åderbråck.

Åderbråck är ofarliga, men kan leda till allvarligare sjukdomar som bensår eller inflammation i venerna.

Åderbråck utvecklas över tid så att det betyder att tillståndet kommer att förvärras om åderbråck inte behandlas. Åderbråck är ofarliga, men de kan utveckla följder som kan vara allvarliga, såsom venösa bensår och djup ventrombos.

Vi erbjuder garanti på behandlingen av stamvenen. Om du som patient skulle få påvisat en rekanalisering av en behandlad venstam, vid efterkontrollen, erbjuder vi gratis reoperation.

Varicer är ett annat ord för åderbråck. Ordet varicer kommer från det latinska ordet ”varices venarum”, ordet varicer används oftast i akademiska sammanhang.

Åderbråck förekommer vanligtvis i områden där det är stort tryck på venerna eller där blodcirkulationen är dålig. Detta händer vanligtvis i benen, men ja, du kan få åderbråck på andra ställen också. Åderbråck kan också förekomma på fötter, lår och skrevet. Det senare inträffar ofta i samband med en graviditet eller förlossning.

Ådernät är en kosmetisk olägenhet som inte orsakar fysiska besvär. Åderbråck är en vensjukdom som kan orsaka fysisk smärta samt visst psykisk lidande.

Ådernät avlägsnas med sklerosering, som är en injektionsbehandling.

Ådernät är helt ofarliga, men om en person har stora ådernät som kontinuerligt återkommer efter en behandling kan det bero på underliggande problem, som till exempel åderbråck.

Ådernät på benen avlägsnas genom mikrosklerosering. Vid denna behandlingsmetod injiceras ett läkemedel med en mycket tunn nål i det sjuka blodkärlet. Små stick kan kännas men det uppstår ingen smärta i samband med behandlingen.

Vid behandling av ådernät stänger man av venerna där ådernäten sitter men ådernät kan uppstå också i andra blodkärl. För en person som har ådernät är det viktigt att identifiera att det inte finns några åderbråck. Om det visar sig att personen har åderbråck kommer ådernäten att återkomma eftersom åderbråck påverkar förekomsten av ådernät.

En person som har ådernät kan märka att området med ådernät växer, och att ådernäten förvärras.

En person som är genetiskt disponerad för att få ådernät kan inte undvika att få dem. Men olika försiktighetsåtgärder kan vidtas för att minimera risken för ådernät. Överdrivet solande samt övervikt är två riskfaktorer för ådernät som bör undvikas.

En behandling av ådernät med sklerosering kostar 3.750 kr.

En behandling för ådernät med sklerosering tar cirka 30 minuter.