Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat alla de frågor som oftast ställts om åderbråck och ådernät, och du kan hitta svaren här. Om du fortfarande har en fråga som du inte hittar svaret på är du alltid välkommen att kontakta oss

Åderbråck är en tjock, svullen och slingig ven som buktar ut på huden. Åderbråck återinfinns oftast på underbenen, lår och fötter.

I venerna sitter små klaffar som reglerar blodflödet mot hjärtat. Dessa klaffar slits över tiden, och när detta slitage tilltar ökar risken för att klaffarna inte ska hålla tätt. Det som händer då är att blodet rinner tillbaka och ansamlas i pooler under venklaffarna. Det är dessa pooler som bildar åderbråck.

Cirka trettio procent av alla personer i Sverige drabbas av åderbråck vid något tillfälle i livet. Åderbråck är ärftliga, så om en av dina föräldrar har haft åderbråck är du genetiskt disponerad för att få åderbråck själv.

Arv är den vanligaste orsaken till åderbråck och åderbråck är nästan 100 procent ärftligt. Utöver ärftlighet orsakas åderbråck också ofta av rökning, fetma, inaktivitet och graviditet.

Åderbråck syns ofta tydligt på huden, men du kan också ha djupare åderbråck som inte syns. Vid en förundersökning kontrolleras venerna i benen med ultraljud, varefter kärlkirurgen bestämmer vilken behandling som är och ger det bästa resultatet för patienten.

De mest kända symtomen från åderbråck är trötta, tunga och svullna ben. Vid mer framskridna åderbråck kan huden irriteras, klåda uppstå och eksem framträda. I värsta fall kan åderbråcken orsaka venösa bensår på vristerna, och dessa bensår kan vara mycket svårläkta.

Kostnaden för en operation av åderbråck beror på vilken behandlingsmetod som kommer att användas samt om det är ett eller två ben som ska behandlas. Priserna för behandling av åderbråck varierar mellan cirka 5000 och 39,000 kronor.
Priserna är vägledande och det exakta priset ges efter en förundersökning som bedömer vilken behandling som är bäst för patienten.

Det krävs ingen remiss för att komma på en förundersökning och inte heller för en operation.

Om du har mycket avancerade åderbråck med en svårighetsgrad på C4 kan du vanligtvis få en behandling betald av landstinget, men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en behandling som betalas av landstinget ska godkännas. Detta gäller också om du har en blodpropp och har åderbråck klassificerade som C3. Vid en förundersökning kan kärlkirurgen bedöma i vilken grad dina åderbråck är.

Nej, vi använder bara de mest moderna behandlingsformerna, och de kräver endast lokalbedövning.

En mycket tunn kateter sätts in i blodkärlet. I denna kateter skjuts en laser in och sedan dras lasern långsamt ut genom venen. Det får venen att krympa och försvinna och blodet hittar sedan nya vägar att rinna.

Skum injiceras i venen vilket får venen att krympa varefter den försvinner, och sedan hittar blodet nya vägar att rinna.

Flebektomi är en behandling som ofta används för att ta bort stora och synliga åderbråck. Vid denna behandling appliceras ett litet snitt på huden där åderbråcken sitter, och sedan dras venen med åderbråcken ut.

Nej, det gör inte ont att ta bort åderbråck. Endast lokalbedövning används, så det är bara nålsticken som kan orsaka obehag.

Ja det är helt normalt.

Metoderna som används idag är väldigt skonsamma och mikrosnitten som görs i huden är mycket små. De små snitten läker på egen hand över tid och orsakar inga permanenta, stora ärr.

Åderbråck uppstår främst på grund av genetiska faktorer. Om du har åderbråck är det troligt att de kommer att dyka upp igen ett antal år efter en behandling. Vi erbjuder garanti vid behandling av stamvenen, vilket är den ven som oftast behandlas med laser och som är orsak till åderbråcken. Om du som patient skulle få påvisat en rekanalisering av en behandlad stamven vid efterkontrollen, erbjuder vi gratis reoperation.

En åderbråckoperation tar ungefär en timme och kräver endast lokalbedövning. Du kan åka hem omedelbart efter operationen och återgå till dina normala aktiviteter inom någon eller några dagar.

Åderbråck kan inte förhindras helt men du kan minska risken för förekomst genom att vidta vissa försiktighetsåtgärder, till exempel att hålla en hälsosam och aktiv livsstil, där fokus ligger på god blodcirkulation i benen.

Vissa kvinnor får åderbråck under en graviditet. Hos de flesta kvinnor försvinner åderbråck efter graviditetens slut, men tyvärr inte i samtliga fall. Då kan det behövas behandling för att ta bort åderbråcken. Under graviditeten förändras hormonbalansen och kroppsvikten ökar plötsligt, vilket ökar blodtrycket vilket i sin tur kan orsaka åderbråck.

Du kan inte genomgå en behandling för åderbråck eller ådernät när du är gravid. Om du ammar kan du bara behandlas 3 månader efter förlossningen. Du kan prata mer om detta med läkaren vid förundersökningen.

Ja, alla kan få åderbråck, det är inte könsspecifikt.

Efter en behandling för åderbråck kan du uppleva lindrig smärta samt svullna och ömma ben, men detta kräver ofta ingen sjukskrivning, och det är också viktigt att komma igång och vara någorlunda aktiv direkt efter en behandling.

Efter operationen för åderbråck kommer det att uppstå svullnader och blåmärken men de försvinner efter en tid. Beroende på typ av behandling kan små hål ses från nålen, men de försvinner också ofta snart. Det kan ta upp till 10-12 månader innan resultatet syns.

Ja, du kan flyga när du har åderbråck. Det kan dock vara en god idé att bära stödstrumpor eftersom trycket förändras när du flyger. Stödstrumporna hjälper till att öka blodcirkulationen under flygningen.

En mycket stor andel av de personer som har åderbråck får dem på grund av ärftlighet. Du är genetiskt disponerad för åderbråck om din mor eller far har haft åderbråck.

Åderbråck är ofarliga, men kan leda till allvarligare sjukdomar som bensår eller djup ventrombos.

Åderbråck utvecklas över tid så att det betyder att tillståndet kommer att förvärras om åderbråck inte behandlas. Åderbråck är ofarliga, men de kan utveckla följder som kan vara allvarliga, såsom venösa bensår och djup ventrombos.

Vi erbjuder garanti vid behandling av stamvenen, vilket är den ven som oftast behandlas med laser och som är orsak till åderbråcken. Om du som patient skulle få påvisat en rekanalisering av en behandlad stamven vid efterkontrollen, erbjuder vi gratis reoperation.

Varicer är ett annat ord för åderbråck. Ordet varicer kommer från det latinska ordet ”varices venarum”, ordet varicer används oftast i akademiska sammanhang.

Åderbråck förekommer vanligtvis i områden där det är stort tryck på venerna eller där blodcirkulationen är dålig. Detta händer vanligtvis i benen, men ja, du kan få åderbråck på andra ställen också. Åderbråck kan också förekomma på fötter, lår och skrevet. Det senare inträffar ofta i samband med en graviditet eller förlossning.

Ja. Om du tar blodförtunnande medicin ska du inte göra ett uppehåll från det. Det ska bara göras i ytterst sällsynta fall, och i så fall har läkaren informerat dig om det vid förundersökningen.

Det finns möjlighet för att få en lugnande tablett inför behandlingen  av dina åderbråck. Önskar du detta bedes du komma 30 minuter innan planerad behandlingstid och informera personalen på plats om detta.

Ådernät är små blodsprängningar som i de flesta fall inte orsakar fysiskt obehag eller symtom. Åderbråck är en vensjukdom som kan orsaka fysisk smärta samt visst psykisk lidande.

Ådernät avlägsnas med mikrosklerosering/skleroterapi, som är en injektionsbehandling.

Ådernät är helt ofarliga, men om en person har stora ådernät som kontinuerligt återkommer efter en behandling kan det bero på underliggande problem, som till exempel åderbråck.

Ådernät på benen avlägsnas genom mikrosklerosering. Vid denna behandlingsmetod injiceras ett läkemedel med en mycket tunn nål i det sjuka blodkärlet. Små stick kan kännas men det uppstår ingen smärta i samband med behandlingen.

Vid behandling av ådernät stänger man av venerna där ådernäten sitter men ådernät kan uppstå också i andra blodkärl. För en person som har ådernät är det viktigt att identifiera att det inte finns några åderbråck. Om det visar sig att personen har åderbråck kommer ådernäten att återkomma eftersom åderbråck påverkar förekomsten av ådernät.

Det finns en viss sannolikhet att ådernäten förvärras med tiden och området med ådernät blir större.

En person som är genetiskt disponerad för att få ådernät kan inte undvika att få dem. Men olika försiktighetsåtgärder kan vidtas för att minimera risken för ådernät. Överdrivet solande samt övervikt är två riskfaktorer för ådernät som bör undvikas.

En behandling av ådernät med sklerosering kostar 3.750 kr.

En behandling för ådernät med skleroterapi tar cirka 30-60 minuter.