Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Brustna blodkärl i benen

Alla har någon gång haft blodkärl som brustit. Dessa bristningar tar sig nästan alltid uttryck som blåmärken och beror på att kroppen utsatts för en stöt eller annat tryck som gjort att de ytliga blodkärlen där stöten träffade har brustit. När blodkärlen under huden brister strömmar syrefattigt, blått, blod ut under huden och skapar det blåaktiga märke som vi kallar för just blåmärke. Vanligtvis läker de brustna blodkärlen av sig självt och blåmärket försvinner snart därefter.

Det finns dock andra orsaker än stötar som gör att blodkärl brister och dessa orsaker ska vi diskutera i denna artikel.

Varför blodkärl i benen brister

Det finns ett antal anledningar till att blodkärl i benen kan brista. De vanligaste anledningarna till att det finns en risk för bristningar i blodkärlen är ärftliga men det är förstås också så att blodkärlen slits med åren vilket gör att brustna blodkärl är vanligare hos äldre personer jämfört med yngre personer. Kvinnor är också känsligare än män vilket beror på att kvinnor har tunnare hud än män.

Riskfaktorer för att en person ska drabbas av brustna blodkärl som personen själv kan kontrollera inkluderar övervikt, rökning, stillasittande, mycket solande – med den utsatthet för UV-strålning som det medför –  med flera livsstilsfaktorer som alla gör att blodkärlen blir känsligare.

Mediciner som är blodförtunnande kan också öka risken för att blodkärl brister.

Andra riskfaktorer för brustna blodkärl är illa fungerande venklaffar som i sin tur gör att blod kan samlas i pooler som blir till åderbråck. När dessa pooler av blod sväller kan blodkärlen brista. Brister i funktionen hos venklaffarna, att de inte är täta, tilltar med stigande ålder, övervikt, stillasittande med mera men ärftlighet är den största faktorn. De personer som har en eller två föräldrar som har brister i venklaffarna kommer nästan helt säkert själv att drabbas av detta.

Brustna blodkärl i benen

Hur påverkar brustna blodkärl risken för åderbråck

Finns det ett samband mellan brustna blodkärl och åderbråck? Åderbråck är ansamlingar av blod i venerna under defekta och läckande venklaffar. Även om det är lätt att tro att åderbråcken beror på brustna blodkärl så är det snarare så att det är blodkärl som inte brustit som är åderbråck. Åderbråck är alltså inte detsamma som brustna blodkärl men åderbråck kan orsaka brustna blodkärl om åderbråcken är svåra. Detta beror på att när åderbråcken blir större och större så finns risken för att venerna som utgör åderbråcken går sönder.

Är det farligt med brustna blodkärl i benen?

Generellt är brustna blodkärl som ligger ytligt inte farliga om de inte är omfattande. Brustna blodkärl längre in i kroppen kan dock vara mycket farliga. Om ett blodkärl brister inne i kroppen och inte på ytan uppstår en så kallad inre blödning. En sådan blödning är livshotande och en person som drabbas bör omedelbart kalla på en ambulans.

Nedanstående symptom kan också vara tecken på att blödningen är tillräckligt farlig för att läkare bör uppsökas:

  • Smärta i området där det blöder
  • Omfattande blödning från ett öppet sår
  • En klump som går över blödningen och in i såret
  • Mörkare hud i området kring blödningen
  • Svullna lemmar
  • Blödande tandkött, näsa, urin eller blod i avföringen

Behöver man operera brustna blodkärl i benen

Det finns inget direkt medicinskt behov av att operera ytliga brustna blodkärl i benen eftersom de brustna blodkärlen i normalfallet ska läka av sig själva. Men det kan finnas mycket stora kosmetiska skäl för att operera brustna blodkärl eftersom huden kan bli missfärgad vilket kan uppfattas som fult.

De brustna blodkärlen kan också orsaka obehag och lindrig smärta vilket kan göra att man känner en lättnad om de åtgärdas.

Sammanfattning – Brustna blodkärl i benen

När ett ytligt blodkärl brister kan man se det på att huden blir missfärgad, ofta blåaktig. Det är därför som vi kallar de ytliga symptomen på ett brustet blodkärl för blåmärke.

Det finns en mängd anledningar till att ett blodkärl kan brista. Den absolut vanligaste anledningen till att ett ytligt blodkärl brister är ett yttre trauma av mildare sort, som till exempel en stöt eller ett lättare slag.

Risken för att ett blodkärl ska brista är kopplade till en persons karaktäristika. Det finns ärftliga faktorer, risken ökar med stigande ålder, kvinnor har tunnare hud och drabbas därför oftare än män.

Det finns också ett antal livsstilsfaktorer som kan påverka risken för att ett blodkärl brister. Dessa är bland andra övervikt, utsatthet för solens ultravioletta strålning, medicinering, stillasittande som ger försämrad blodcirkulation med mera.

Brustna blodkärl som ligger ytligt, precis under huden, är nästan aldrig farliga. De brustna blodkärlen ska läka av sig själva, om blodkärlen inte läker av sig själva kan det dock vara farligt.Dr. Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar och utbildad vid kärlkirurgiska avdelningen på Rigshospitalet i Danmark. Han har mer än 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med de mest moderna och skonsammaste metoderna. Martin har varit en del av den ledande forskningen inom åderbråcksbehandling och publicerad i internationellt erkända tidskrifter. Han har bidragit till att introducera modern åderbråcksbehandling i Danmark. Martin har lång erfarenhet av behandling av komplexa åderbråck med en speciell kombination av de moderna, minimalt invasiva metoderna. Ett förhållningssätt han har utvecklat genom många års kunskap och som vi kallar “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.