COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Venösa bensår

25 januari 2020

Det är svårt att inte nämna åderbråck när man talar om venösa bensår. Åderbråck är tjocka, blå vener som slingrar sig på benen. De förekommer ofta på underbenen och på vristerna. Åderbråck uppstår på grund av defekter i venklaffarna. Defekterna i venklaffarna gör att blodet i venerna ansamlas i pooler under venklaffarna och där kan det ökade trycket leda till åderbråck.

Venösa bensårVenösa bensår

Vad venösa bensår är

När man talar om bensår, eller mer specifikt venösa bensår, är det många som inte inser att dessa kan vara symptom på åderbråck. Åderbråck uppstår, som vi nämnt ovan, på grund av att venklaffarna inte fungerar korrekt och detta leder i sin tur till försämrad blodcirkulation i benen. När blodcirkulationen är dålig cirkulerar blodet inte tillräckligt bra i benen och det kan orsaka åderbråck, och i värsta fall också venösa bensår. Det ökade trycket i venerna kan orsaka svullnad, missfärgning och irritation i huden, vilket så småningom orsakar sår som i förlängningen blir till venösa bensår.

När venösa bensår uppstår bryts huden på benet där åderbråck sitter ned. Venösa bensår utvecklas och förvärras med tiden och kan därför orsaka stora obehag och irritation på benet.

Symptom på venösa bensår

En person med långt framskridna åderbråck, och som har haft dem under lång tid utan att ha behandlats, kan upptäcka att huden runt åderbråcken förändrats. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på följande symptom, vilka kan vara tecken på venösa bensår:

– Missfärgning av huden på underbenet och runt vristen. Huden kan verka rödaktig och mörk

– Huden kan ha blivit i tjockare och verkar mer grov

– Huden runt åderbråck kan vara irriterad och känslig vilket kan orsaka klåda och eksem

– Sår på underbenet som inte orsakas av skador och som kan vara mycket svårläkta

Venösa bensår kan vara stora som en handflata och såren är ofta röda eller gula

En person som har långt framskridna åderbråck och som upplever symptom som vi beskrivit ovan bör söka hjälp hos läkare som kan göra en bedömning av de venösa bensåren och hitta rätt behandling för såren, och därmed också rätt behandling för åderbråcken.

Venösa bensår

Venösa bensår kan vara farliga

Som vi beskrivit ovan uppstår venösa bensår ofta på grund av långt framskridna åderbråck. Åderbråck kan orsaka lindrig smärta samt trötta och tunga ben, men åderbråck är i allmänhet inte farliga. Om den som har åderbråck på benen inte får korrekt behandling för åderbråcken kan de orsaka venösa bensår. Ett stort problem med venösa bensår är försämrad rörlighet hos den som har dem, samt att bensåren är mycket svårläkta. Förutom den fysiska olägenheten på grund av venösa bensår kan de också leda till en avsevärt försämrad livskvalitet eftersom bensåren blir en begränsning i vardagen.

När ska venösa bensår behandlas?

Venösa bensår uppstår när åderbråck är långt framskridna. Den person som upplever tecken på venösa bensår bör därför omedelbart boka tid för en förundersökning, som är det första steget i avlägsnandet av åderbråcken.

Vid en förundersökning undersöks åderbråcken på benen med ultraljud, varefter en vaskulär kirurg kan bedöma vilken behandling för att ta bort åderbråcken som är bäst för patienten.

Behandling av venösa bensår och åderbråck

Som vi beskrev i inledningen inser många personer inte att venösa bensår ofta är ett symptom på åderbråck. Venösa bensår som är orsakade av åderbråck kommer bara att försvinna efter det att dessa åderbråck har behandlats.

På Åderbråcksklinikerna arbetar Nordens ledande specialister på åderbråck och de gör alltid en individuell bedömning av vilken behandling som är rätt för patienten med åderbråck.

Sammanfattning – Venösa bensår

Venösa bensår och åderbråck är ofta nära besläktade. Detta beror på att åderbråck uppstår när venklaffarna är defekta och blodcirkulationen i benen som en följd av detta försämras. När blodflödet är riktigt dåligt under en längre tid kommer huden på underbenet och särskilt runt vristerna att irriteras, utveckla eksem och i värsta fall bildas då venösa bensår. En person som uppfattar symptom på venösa bensår bör uppsöka en läkare som kan avgöra vilken behandling som är lämplig. Venösa bensår är ofta ett symptom på åderbråck, så det är ofta nödvändigt att behandla åderbråcken för att patientens bensår ska försvinna.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.