COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Varicer i benen

24 april 2020

Varicer kallas ofta för åderbråck. Varicer är tjocka, svullna och slingrande blodkärl som ofta uppträder på benen. Olika varianter av åderbråck förekommer och de kommer att beskrivas i artikeln.

Varför uppstår åderbråck?

För att svara på frågan om varför varicer uppstår måste vi först redogöra för blodcirkulationen i benen. I benen finns vener som gör att blodet transporteras tillbaka till hjärtat för att syresättas. I venerna finns venklaffar vars uppgift är att se till att blodet flödar på rätt sätt. Om dessa klaffar är trasiga, på grund av till exempel ålderdom eller fetma, finns risk för att blodet rinner tillbaka nedåt vid venklaffen.

Varicer i benenVaricer i benen

 Detta återflöde kommer att orsaka ökat tryck på venerna och blodet kommer att ansamlas i pooler. Det är dessa pooler som skapar varicer i benen.

Anledningen till att venklaffarna är defekta kan bero på flera saker. Det vanligaste skälet till varicer och defekta venklaffar är arv. Om en persons föräldrar har haft åderbråck är det mycket troligt att personen själv får varicer. Andra faktorer som påverkar uppkomsten av varicer är hur god blodcirkulationen är. Blodcirkulationen kan försämras med ålder, övervikt, graviditet, inaktivitet med mera.

Hur ser varicer i benen ut?

Varicer i benen är tjocka, vridna och blå vener som buktar ut på huden. Varicer kan vara en fysisk olägenhet och orsaka lindrig smärta, såsom tunga och trötta ben, kramper i underbenen och allmän smärta. Varicer syns tydligt på utsidan av benen och de uppfattas ofta som en psykisk olägenhet eftersom många personer tycker att de är fula.

Varicer i benen kommer att förvärras och växa med tiden om de inte behandlas. Att ha varicer i benen som inte behandlas kan leda till allvarligare sjukdomsfall. Hur allvarliga varicer är klassificeras efter grader, C1-C6, baserat på ett system som kallas CEAP.

Varicer i benen

 

Grad C1-C3 är vanligare och inte allvarliga tillstånd av varicer, medan C4-C6 kan övergå till allvarligare tillstånd om varicerna inte behandlas.

Varicer i benen, som har orsakat eksem och venösa bensår, kan orsaka inflammation och leda till variga bensår som inte kommer att läka av sig själva.

När bör varicer tas bort?

När varicer bör tas bort skiljer sig från person till person och beror på hur allvarliga varicerna är. Om smärtan är en belastning som orsakar begränsningar i vardagen är det en god idé att undersöka möjligheterna att behandla varicer. Som tidigare beskrivits kommer varicer också att bli allvarligare med tiden. Detta innebär också att om varicer behandlas tidigare så är sannolikheten större för långvariga och tillfredsställande resultat.

Olika behandlingsmetoder för att ta bort varicer

Det första steget att ta bort varicer är att göra en förundersökning. Vid en förundersökning undersöks benen och blodcirkulationen med ultraljud, varefter lämpliga behandlingar utvärderas.

När lämplig behandlingsmetod för att ta bort varicer har hittats avtalas ett datum för operationen. Både förundersökningen och operationen utförs av ledande nordiska specialistläkare som bara använder de modernaste metoderna för behandling av varicer.

De vanligaste metoderna är:

Laserbehandling:

Laserbehandling används oftast när varicerna täcker större områden och inte tidigare behandlats. Vid en laserbehandling förs en kateter in i den skadade venen. På katetern sitter en laser som sedan långsamt dras ut. Värmen från lasern stänger venen med varicer vilket gör att dessa försvinner. 

Skumbehandling:

En skumbehandling innebär att man injicerar ett läkemedel, ett så kallat skummedel, i venen där varicerna finns. Detta skummedel gör att venen stängs och varicerna försvinner. Skumbehandling används ofta för att ta bort varicer som tidigare har behandlats, eller för varicer som av mindre omfattning.

Flebektomi:

Både laser- och skumbehandling är medicinska behandlingar. Detta innebär att den kosmetiska delen av varicer inte nödvändigtvis åtgärdas För att åtgärda de kosmetiska problemen används istället flebektomi. Vid denna behandling lägger läkaren ett mycket litet snitt på huden där varicern sitter, varefter en bit av den sjuka venen dras ut vilket får till följd att de synliga varicerna på benen försvinner.

Så minimerar man risken för att få varicer i benen

Varicer uppstår på grund av dålig blodcirkulation, vilket resulterar i blodansamling i pooler. Det är inte möjligt att förhindra varicer i benen men det är möjligt att minska risken för att få varicer. Detta kan göras genom att fokusera på att upprätthålla ett bra blodflöde i hela kroppen. En person som är genetiskt predisponerad för att få varicer kan försena uppkomsten av varicer och förbättra tillståndet för varicer som redan utvecklats genom att vidta förebyggande åtgärder. God blodcirkulation kan uppnås genom en hälsosam och aktiv livsstil och man kan förbättra blodflödet i benen genom att använda kompressionsstrumpor. Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan man att minska risken för varicer.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.