COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Vad är varicer?

3 maj 2020

Åderbråck kallas också varicer. Varicer är en venös sjukdom som drabbar ungefär var tredje vuxen person. Alla kan få varicer men särskilt drabbade är personer med dålig blodcirkulation. Varicer är ärftliga så personer vars föräldrar har haft varicer löper högre sannolikhet att själva drabbas. Varför varicer uppstår och hur varicer behandlas kommer att beskrivas i artikeln.

Varför uppstår varicer?

Varicer är förstorade och tvinnade vener som oftast förekommer på underbenen och i knävecket. Varicer uppstår när blodcirkulationen försämras och venklaffarnas funktion är otillräcklig.

I venerna i benen sitter venklaffar vars uppgift är att reglera blodflödet så att blodet bara kan rinna i en riktning. När dessa venklaffar är slitna eller trasiga uppstår återflöde, vilket får blodet att samlas i pooler vilket ökar trycket i venerna. Venklaffar kan vara defekta på grund av arv eller kan, precis som resten av kroppen, slitas ut med tiden.

Varicer kan orsaka lindrig smärta och en känsla av tyngd i benen. I svårare fall kan varicer orsaka eksem, venösa bensår och blodproppar.

Vem får varicer? 

Genetik

Varicer uppstår till stor del på grund av arv så har en persons föräldrar varicer är det hög sannolikhet att personen själv drabbas av dem. Genom att vidta olika försiktighetsåtgärder kan dock varicer mildras.

Övervikt

Överviktiga personer har ofta dålig blodcirkulation i benen vilket påverkar förekomsten av varicer eftersom dålig blodcirkulation gör att blodet får sämre flöde, vilket i sin tur gör att effekten av slitna venklaffar blir större.

Graviditet

Under en graviditet ökar kroppsvikten markant och denna plötsliga övervikt påverkar blodflödet i benen. Dessutom förändras hormonbalansen och dessa förändringar kan orsaka varicer. Hos många kvinnor försvinner varicerna igen efter graviditetens slut, men hos vissa krävs behandling för att ta bort varicerna.

Varicer växer över tid vilket gör att en tidig behandling förebygger uppkomsten av allvarliga varicer. 

Behandlingsmetoder för att ta bort varicer

Varicer klassificeras baserat på CEAP-systemet, som går från C1 till C6. Detta system använder specialistläkaren för att bedöma vilken behandling som ger bästa resultat. 

Vad är varicer?

Vid Åderbråcksklinikerna används bara de modernaste behandlingsmetoderna för att ta bort varicer, och det är Nordens ledande specialistläkare som utför behandlingarna. Det första steget för att ta bort varicer är genom att med ultraljud undersöka blodflöde och identifiera eventuella varicer. Förundersökningen utgör också grunden för vilken behandlingsmetod som läkaren och patienten i samråd väljer. 

Skumbehandling

Vid skumbehandling avlägsnas varicerna genom injektion av ett skumliknande läkemedel i den sjuka venen så att den stängs. Detta gör att blodet hittar nya vägar att flöda och därmed försvinner varicerna.

Radiofrekvens och laserbehandling

En annan allmänt använd metod för att ta bort varicer är laserbehandling eller radiofrekvens. Vid dessa behandlingsmetoder förs en kateter in i den skadade venen och värmen från lasern gör att venen stängs av. Detta får blodet hittar nya sätt att flöda och därmed försvinner varicern. 

Flebektomi, virknålsteknik

Om du har varicer som är mycket synliga och buktar ut på huden kan kan en flebektomi vara en bra behandling. Vid en flebektomi dras den venen med varicer ut med en liten krok som förts in i venen genom ett mycket litet snitt i huden. Denna behandling görs ofta tillsammans med laser- eller skumbehandling.  

Hur kan man förebygga varicer?

En person som är genetiskt disponerad för att få varicer kan inte undvika att få dem men personen kan försena uppkomsten av varicer samt minska omfånget av dem. 

Eftersom varicer uppstår till följd av försämrad blodcirkulation så är alla aktiviteter som förbättrar blodcirkulationen att rekommendera för att försena uppkomsten och minska omfånget av varicer. En hälsosam och aktiv livsstil förbättrar blodcirkulationen. Venpumpsövningar och stödstrumpor kan också förbättra blodcirkulationen.  

Sammanfattning – Vad är varicer?

Varicer kallas ofta vardagligt för åderbråck. Varicer drabbar en stor del av befolkningen. Varicer uppstår när blod ansamlas i en ven. Varicer kan orsaka lindrig smärta. Det finns olika behandlingsmetoder för att ta bort varicer. Dessa behandlingar är mycket effektiva och skonsamma, behandlingarna vid Åderbråcksklinikerna utförs av Nordens ledande läkare specialiserade på varicer.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.