COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Vad är åderbråck

9 december 2018

De ormformade mönstret som uppstår på benen kallas åderbråck – varför får man åderbråck?

Det ser inte så kul ut. Det där uppstickande mönstret som syns på benen, nästan som om en liten orm eller en mask är under huden. De kallas för åderbråck och många människor har åderbråck. Speciellt äldre personer. Men också yngre. Och också gravida. Så här kan du göra för att känna igenom symtom, orsaken bakom och hur du kan motverka att få dem samt hur du kan göra för att ta bort dem. Här kommer fakta och tips.

Vad är åderbråck och hur uppstår de på benen?

Kanske har du själv åderbråck och undrar. Eller så har du någon i släkten, kanske en mamma eller en mormor eller morfar som har det och därför undrar om även du kommer då åderbråck.
När blodet ska upp mot hjärtat transporteras det via venerna upp till hjärtat. I venerna sitter klaffar som hjälper till att få upp blodet. Venklaffarna reglerar blodcirkulationen, och om dessa klaffar är slitna eller defekta kommer blodet att samlas i pooler som kan orsaka åderbråck. Om trycket ökar på de här klaffarna vidgar de sig och då kan åderbråck uppstå på benen oftast.

Vad är åderbråck

Varför får vissa åderbråck och andra inte?

Varför får vissa åderbråck medan andra inte får det? Vad är det som gör att venerna vidgas på en del och andra inte? Jo, det har bland annat att göra med ärftlighet – har människor i din nära släkt åderbråck är risken alltså större att också du får det. Det har också att göra med det naturliga åldrande, med åren är funktionerna i kroppen inte lika bra som de en gång var – det blir jobbigare för kroppen att pumpa runt på blodet. En annan orsak bakom åderbråck är att graviditet. När kvinnor är gravida så ökar mängden blod i deras kroppar, upp mot 20 procent, så det blir därför ett ökat tryck på ådrorna som gör att de kan vidgas. En gravid kvinna går också ofta upp i vikt och det bidrar också till att det så kallade trycket ökar. Man tror också att det i samband med graviditet kan ha att göra med hormonella förändringar, dock ä detta inte helt fastställt.
Det är alltså flera faktorer som spelar in om man kommer att få åderbråck eller inte.

Kan man motverka åderbråck?

Eftersom det är delvis genetiskt betingat och också har att göra med människans naturliga åldrande, kan det vara svårt att motverka på de punkterna. Men det finns saker man kan tänka på för att minska risken och om man har åderbråck – minska risken att det blir mycket värre. Till exempel ska man undvika övervikt för det är jobbigt för kroppen, tynger ner den och gör att den får svårare att pumpa runt blodet. Något annat man kan tänka på om man är gravid är att röra sig, genom promenader eller simning till exempel, och så kan man bära stödstrumpor.

Symtom på åderbråck

Förutom att det syns på benen genom att orm- och maskliknande mönster i färgen lila börjar synas under huden kan ett symtom vara att benen känns tunga och trötta, en så kallad tyngdkänsla i benen alltså, det kan också vara så att benen börjar klia mer. Får man åderbråck och märker att huden börjar ändra färg och bli tunnare riskerar man att få bensår. Bensår kan vara lika stora som en handflata och såret kan vara mycket svårt att läka.

Vad är åderbråck

Viktigt om åderbråck!

Åderbråck blir bara värre med åren och kan orsaka besvär så som bensår, tynghetskänsla i benen, ändrad färg på benen, kliande. På Åderbråcksklinikerna gör vi båda en förundersökning, som bedömer vilken behandling som är rätt, och vi utför själva behandlingen för att ta bort åderbråck.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.