COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Svullna vener på benen – detta behöver du känna till

28 december 2019

Åderbråck – som också kallas för svullna vener – är väldigt vanligt förekommande i befolkningen och uppstår framför allt beroende på genetiskt arv. Om en av dina föräldrar har eller har haft svullna vener så kommer du med andra ord med största säkerhet också att få svullna vener någon gång under ditt liv. För den som har svullna vener finns det flera effektiva och skonsamma behandlingsmetoder. Hos Åderbråcksklinikerna har vi Nordens ledande specialister vilket gör att vi kan försäkra oss om att patienten får den mest moderna behandlingen, som är anpassade till varje patients unika behov. Den behandlingsmetod som väljs beror på hur framskridna dina svullna vener är och vad detta innebär för behandlingen.

Varför uppstår svullna vener?

Svullna vener uppstår i olika grader och kan sitta på olika platser på kroppen, men de är vanligast förekommande i knävecken och på underbenen. Svullna vener uppstår för att venklaffarna är slitna och därför inte fungerar som de ska. Venklaffarna sitter på insidan av venerna och ska öppna och stänga sig för att blodet inte ska rinna tillbaka nedåt när det pumpas mot hjärtat för syresättning. Om venklaffarna är slitna eller skadade kan en del av blodet komma att rinna tillbaka nedåt och där kan det ansamlas i pooler vilka kommer att orsaka att venerna sväller, vilket är det som orsakar det vi kallar för svullna vener. 

Svullna vener på benen

Åderbråck kan som vi nämnt ovan också betecknas som svullna vener där blodet ansamlats i pooler, och de är vanligast förekommande på benen. Dessa svullna vener på benen kan medföra lindriga smärtor, kramper och obehag. I vissa fall kan de svullna venen leda till att huden på nedre delen av benen missfärgas, orsakar klåda och utvecklas till variga sår som är svårläkta.

Svullna vener på benen

När svullna vener på benen ska behandlas

Personer som har svullna vener på benen har i många fall vant sig vid de obehag, lindriga smärtor, begränsningar med flera besvär som kommer med de svullna venerna. Dessa symptom kan bli en så stor begränsning i vardagen att de orsakar en försämrad livskvalitet, till exempel avseende vilka kläder man väljer och om man vill visa sig ute i bara ben. Dessa kosmetiska problem kan tillsammans med de fysiska symptomen vara nog så goda skäl till att söka behandling för de svullna venerna.

Så behandlas svullna vener på benen

Innan man kommer fram till vilken behandling som är den bästa för en viss person som har svullna vener på benen så gör man en förundersökning där de svullna venerna kontrolleras med ultraljud. En ultraljudsundersökning tar cirka trettio minuter att genomföra och den kan utföras vid Åderbråcksklinikerna. Efter undersökningen diskuterar kärlkirurgen tillsammans med patienten igenom vilken typ av behandling som är bäst för de svullna venerna. 

De svullna venerna på benen kan behandlas med flera olika metoder beroende på hur långt framskridna de svullna venerna är. 

Alla behandlingar utförs under lokalbedövning vid den ven som ska behandlas. Detta gör att patienten inte känner att ingreppet utförs och att den ven som behandlas också sluter till bättre efter behandlingen.

Åderbråcksklinikerna har nått goda resultat vid behandling med lim, skum och laser. Dessa behandlingar går ut på att det antingen sprutas in en vätska i den svullna venen eller så används en kateter med ett verktyg på. Båda angreppssätten går ut på att försluta och sedan avlägsna den svullna venen vilket gör att blodet hittar andra vener, som inte är svullna, att pumpas genom.

Andra behandlingsmetoder

Om storleken, utbredningen och framskridningen på de svullna venerna på benen är större behandlas de ofta med flebektomi. Vid flebektomi anlägger man ett väldigt litet snitt i huden vid sidan av den skadade venen varefter en liten krok förs in under ytan på huden för att dra ut den skadade venen. 

Efter behandlingen av de svullna venerna på benen

När du har behandlat dina svullna vener finns det några saker som är viktiga att vara medveten om. Efter operationen kan det uppstå ett blåmärke på platsen där ingreppet utfördes och det kan vara ömt och anspänt i upp till fjorton dagar efter behandlingen, varefter det avtar.

Efter behandlingen är det är viktigt att vara aktiv eftersom det hjälper till att hålla uppe blodcirkulationen i kroppen, sport som ger hög puls bör dock undvikas. Efter någon dag kan du vanligtvis återgå till sin normala aktivitetsnivå.

För att uppnå bästa möjliga resultat från behandlingen för de svullna venerna är det viktigt att under de första dagarna använda en stödstrumpa både på dagarna och på nätterna. 

Sammanfattning – Svullna vener på benen

Åderbråck, som också kan kallas svullna vener, uppstår eftersom klaffarna i venerna är slitna, och därför samlas blodet i pooler vilket orsakar de svullna venerna. Svullna vener förekommer oftast på benen och kan orsaka lindrig smärta, obehag och begränsningar i vardagen. Det finns flera effektiva behandlingsmetoder för svullna vener på benen; såsom skum, lim och laserbehandling. Om de svullna venerna är större eller mer utbredda används ofta flebektomibehandling. Då tas en del av den sjuka venen bort. Alla behandlingar utförs under lokalbedövning och efter avslutad behandling av de svullna venerna på benen krävs endast en mycket kort konvalescens.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.