COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Smärta efter behandlingen?

12 december 2012

Forskningen med bla. kartläggningen av smärtupplevelser hos 525 åderbråckbehandlade patienter har nu sammanställts. Patienterna behandlades med följande fem olika metoder – operation, skum, VNUS Closure, Radial Laser eller Fiber.

Patienterna ombads att registrera sina smärtor på en skala mellan 1-10 varje dag under de första 10 dagarna efter behandlingen. Genomsnittsvärdena visas i diagrammet ovan.

Jämfört med traditionell operation under full narkos, vilket tillämpas i de flesta länder och på sjukhus i Danmark, upplevde patienterna mindre smärta efter ingrepp under lokalbedövning och de kom snabbt igång igen efter behandlingen.

Patienter behandlade med alm. Laser (Bara Fiber) registrerade mest smärta,  därefter opererade patienter. De som behandlades med Laser Radial och VNUS Closure, som används vid Åderbråckklinikerna, upplevde minst smärta.Thomas Lawaetz