Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Smärta efter behandlingen?

Forskningen med bla. kartläggningen av smärtupplevelser hos 525 åderbråckbehandlade patienter har nu sammanställts. Patienterna behandlades med följande fem olika metoder – operation, skum, VNUS Closure, Radial Laser eller Fiber.

Patienterna ombads att registrera sina smärtor på en skala mellan 1-10 varje dag under de första 10 dagarna efter behandlingen. Genomsnittsvärdena visas i diagrammet ovan.

Jämfört med traditionell operation under full narkos, vilket tillämpas i de flesta länder och på sjukhus i Danmark, upplevde patienterna mindre smärta efter ingrepp under lokalbedövning och de kom snabbt igång igen efter behandlingen.

Patienter behandlade med alm. Laser (Bara Fiber) registrerade mest smärta,  därefter opererade patienter. De som behandlades med Laser Radial och VNUS Closure, som används vid Åderbråckklinikerna, upplevde minst smärta.Thomas Lawaetz