Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Riktlinjer vid trombektomi respektive djup ventrombos

september 16, 2019

Trombektomi

Trombektomi är den process vid vilken en blodpropp avlägsnas från ett blodkärl. Trombektomi är en erkänd och väl utforskad metod för att framgångsrikt behandla blodproppar i hjärnan – också kallat hjärninfarkt eller stroke.

Målsättningen med en trombektomi är att så snabbt det går åstadkomma en ny kanal för blodet i hjärnan för att kunna begränsa skadan av blodproppen. Tiden från det att blodproppen inträffar tills dess att vård sätts in är avgörande för att ett positivt behandlingsresultat ska kunna åstadkommas.

Djup ventrombos

Djupa ventromboser drabbar ungefär två promille av befolkningen årligen. Djupa ventromboser uppkommer särskilt i samband med operationer, vid långvarigt sängläge, på grund av sjukdom eller vid graviditet. Andra riskfaktorer är rökning, hög ålder, tidigare blodproppar, uttorkning, övervikt med flera. Det finns också en starkt ärftlig komponent i risken för djup ventrombos.

Djup ventrombos beror på en skada i blodkärlets vägg, långsammare blodflöde eller koagulation. Den främsta risken med en djup ventrombos är att proppen lossnar och förs vidare till lungorna där den kan vara mycket farlig, rentav livshotande.

Bör patienten medicineras mot trombos vid åderbråcksbehandling

När det gäller åderbråck nämns ofta djup ventrombos som en av de största riskerna med åderbråck. När det gäller medicinering mot bildandet av blodproppar i samband med behandling av åderbråck är det inte att rekommendera eftersom blodproppen ofta sitter längre ned i benet än vad åderbråcket gör.Jörgen Nörby Jörgen Nörby är specialist i kärlkirurgi och en av Nordens mest erfarna åderbråckskirurger. Jörgen har i flera år varit överläkare och ansvarig specialist för åderbråckbehandlingen vid OUH Svendborg Sjukhus och Venkliniken i Nyborg. Innan dess var Jörgen överläkare vid Venkliniken i Frederikshavn.