COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Riktlinjer vid trombektomi respektive djup ventrombos

16 september 2019

Trombektomi

Trombektomi är den process vid vilken en blodpropp avlägsnas från ett blodkärl. Trombektomi är en erkänd och väl utforskad metod för att framgångsrikt behandla blodproppar i hjärnan – också kallat hjärninfarkt eller stroke.

Målsättningen med en trombektomi är att så snabbt det går åstadkomma en ny kanal för blodet i hjärnan för att kunna begränsa skadan av blodproppen. Tiden från det att blodproppen inträffar tills dess att vård sätts in är avgörande för att ett positivt behandlingsresultat ska kunna åstadkommas.

Djup ventrombos

Djupa ventromboser drabbar ungefär två promille av befolkningen årligen. Djupa ventromboser uppkommer särskilt i samband med operationer, vid långvarigt sängläge, på grund av sjukdom eller vid graviditet. Andra riskfaktorer är rökning, hög ålder, tidigare blodproppar, uttorkning, övervikt med flera. Det finns också en starkt ärftlig komponent i risken för djup ventrombos.

Djup ventrombos beror på en skada i blodkärlets vägg, långsammare blodflöde eller koagulation. Den främsta risken med en djup ventrombos är att proppen lossnar och förs vidare till lungorna där den kan vara mycket farlig, rentav livshotande.

Bör patienten medicineras mot trombos vid åderbråcksbehandling

När det gäller åderbråck nämns ofta djup ventrombos som en av de största riskerna med åderbråck. När det gäller medicinering mot bildandet av blodproppar i samband med behandling av åderbråck är det inte att rekommendera eftersom blodproppen ofta sitter längre ned i benet än vad åderbråcket gör.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.