COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Plötsligt synliga blodkärl

29 februari 2020

Alla har vi någon gång sett att vissa personer har blodkärl som ligger mycket ytligt under huden. Dessa ytliga blodkärl är många gånger ett tecken på sundhet eftersom blodkärlen syns på grund av att personen i fråga har mycket litet underhudsfett vilket gör att blodkärlen under huden blir synliga. Detta är inte minst synligt på atleter och idrottsmän i allmänhet, som nästan alltid har blodkärl som syns genom huden, och de har det på en mängd platser på kroppen.     

Det finns dock andra personer som har blodkärl som syns genom huden på grund av att personen i fråga är mycket tunn, det är inte på grund av att personen är i mycket god form som blodkärlen syns utan på grund av att personen är mager. Detta är många gånger inte ett tecken på sundhet.  

Frågan är när synliga blodkärl är ett tecken på sundhet eller inte? Det finns också en följdfråga till detta som handlar om när dessa synliga blodkärl rent av är ett tecken på en begynnande venös sjukdom. Men det är å andra sidan inte ovanligt att personer får mer synliga blodkärl med stigande ålder och det behöver inte på något sätt vara ett tecken på sjukdom utan bara en del av ett naturligt åldrande. 

Plötsligt synliga blodkärl kan vara tidiga tecken på ådernät eller åderbråck

Det är en väsentlig skillnad mellan synliga blodkärl av den sorten som syns på sunda personer och synliga blodkärl av den typen som kan vara början på ådernät eller åderbråck. Om de synliga blodkärlen blir plötsligt synliga utan att ha funnits där under en tid kan det vara ett tecken på att ådernät eller åderbråck är på väg att växa fram. 

Det som utmärker ådernät är att de slingrar sig som nät precis under huden och att de är blåaktiga på grund av att blodet i dessa vener är syrefattigt. Detta är inte fallet när synliga blodkärl framträder hos till exempel atleter. Ådernät är går heller inte att känna på utsidan av huden, de syns bara igenom den. 

Plötsligt synliga blodkärl

Åderbråck å andra sidan är blåaktiga och slingrande vener som är kännbara på utsidan av huden. Åderbråck uppträder ofta efter det att ådernät funnits under en tid. 

Hur vet man om ett plötsligt synligt blodkärl kommer att bli till ett åderbråck?

Det går inte att på ett tidigt stadium avgöra om de plötsligt synliga blodkärlen kommer att utvecklas till ådernät eller åderbråck. Men man kan vara uppmärksam på hur dessa blodkärl utvecklas. Symptomen på ådernät och åderbråck är relativt lätta att identifiera, och gör man det kan man med viss säkerhet se om det är ådernät eller åderbråck som det är frågan om.

Eftersom ådernät och åderbråck uppstår till en följd av brister i venklaffarna, blodet som ska pumpas mot hjärtat rinner istället tillbaka ned i venen där det inte finns plats för det vilket gör att det bildas pooler med syrefattigt blod som slingrar sig utefter – oftast – underbenen. 

Detta med syrefattigt är en väsentlig skillnad mot om de plötsligt synliga blodkärlen sitter på en atlet, då är blodkärlen inte slingriga för blodet i dessa vener pumpas med god fart mot hjärtat. 

Vad ska man göra om ett synligt blodkärl utvecklas till åderbråck?

Vad ska man då göra om man misstänker att ett synligt blodkärl är ett första tecken på att åderbråck håller på att växa fram? Det krassa svaret är väl att man ska avvakta och se hur symptomen utvecklas. Man kan vänta ett tag med att kontakta en läkare eftersom en eventuell behandling tills dess att symptomen ställer det utom all tvekan om att det är åderbråck, alternativt till dess att man börjar få besvär från sina åderbråck. 

Det man kan göra själv är dock att vidta åtgärder för att förbättra blodcirkulationen i kroppen. En god blodcirkulation underlättar nämligen blodflödet i venerna vilket gör att blodet kan strömma bra även om venklaffarna inte fungerar som de ska. En förbättrad blodcirkulation löser inte problemet med de trasiga venklaffarna men det motverkar uppkomsten av symptomen, av vilka åderbråck är en av de vanligaste. 

De åtgärder som man kan vidta för att förbättra blodcirkulationen inkluderar: 

 • Viktnedgång, en mindre kropp kräver färre blodkärl vilket gör att blodcirkulationen blir bättre
 • Regelbunden motion, det förbättrar också blodcirkulationen
 • Undvika att sitta eller stå stilla under längre perioder. Om kroppen inte rör på sig försämras blodcirkulationen
 • Undvika att röka
 • Hålla en hälsosam diet

När ska man behandla blodkärl som plötsligt blivit synliga?

Normalt sett är plötsligt synliga blodkärl inte farliga och de medför heller inga besvär och ingen värk. 

Om de synliga blodkärlen växer och börjar slingra sig utefter underbenen från knävecket så kan det vara åderbråck som håller på att växa fram. Till en början så kanske blodkärlen inte känns från ytan på huden och då är det ådernät om de är blåaktiga. Om blodkärlen är blåaktiga, slingrar sig och kan kännas på från utsidan på huden så är det möjligt att det är åderbråck som håller på att ta form. 

Om man känner en oro för att det är åderbråck som håller på att växa fram och om de fortsätter att växa samtidigt som man börjar känna en lindrig värd från området där de framträder så kan man kontakta Åderbråcksklinikerna för en förundersökning. Efter en sådan förundersökning så kommer kärlkirurgen att tillsammans med patienten att diskutera igenom olika möjligheter för behandling. 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.