Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Patientavgifter för 2021 i Stockholm

Fullmäktige har några avgifter har höjts, men de flesta är desamma som för 2020.
Nya avgifter från årsskiftet:

  • Besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning): ny avgift 400 kr
  • Första besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning), med remiss från husläkare eller privat specialist inom allmänmedicin som får ersättning av Region Stockholm: ny avgift 200 kr

2020 års avgifter kvarstår bland annat för besök hos läkare på vårdcentral liksom besök på närakuter och akutsjukhus.Jonna Persson