COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Rådgivning online åderbråck
Rådgivning online åderbråck
Rådgivning online åderbråck
Skicka in bilder på dina åderbråck eller ådernät
åderbråck online
En specialistläkere granskar bilderna på dina åderbråck eller ådernät
Rådgivning online åderbråck
Du får besked av läkaren om vilka åtgärder som eventuellt behöver göras

Genom att skicka in en bild på dina åderbråck kan våra experter granska dem för att ge dig råd om behandling av symptom eller om det krävs något särskilt ingrepp.

För att granskningen ska vara så effektiv som möjlig är det nödvändigt att du uppger samtliga besvär du har med dina åderbråck eller ådernät, samt annan information som kan bidra till en bättre granskning av dina inskickade bilder.

Granskning av åderbråck
Efter du skickat iväg din förfrågan kommer du att bli kontaktad av en specialistläkere som följer upp och besvarar dina frågor.
Tjocka och blå ränder på vaderna
Tyngdkänsla eller spänningskänsla i benet
Smärta vid lång tids stående eller sittande position
Klåda
Ont vid beröring
Svullnad
Klicka här för att ladda upp foton