COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråcksklinikerna har ingått ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset

21 januari 2019

“Kroniska bensår orsakar stort lidande och är en enorm ekonomiska börda för samhället. 60 % av kroniska bensår är så kallade venösa bensår vilket innebär att högt venöst blodtryck och åderbråck ger bensvullnad vilket med tiden kan utvecklas till sår. Bensår är bl a förknippade med smärta, infektionsrisk. Idag är behandlingen av venösa bensår otillräcklig och därför forskar vi på att ta fram bättre och modernare behandlingar. Framförallt tror vi att sårets syrgasbehov är viktigt och vi studerar därför mitokondrierna, den del av cellerna som konsumerar kroppens syrgas och tillverkar energimolekylen ATP. Vi baserar till stor del vår forskning på sårprover från patienter.”

Jakob D. Wikström, MD PhD, assistant professor, Karolinska UniversitetssjukhusetThomas Lawaetz