COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Hur man förebygger åderbråck – Bra råd

13 juli 2020

När det är sommar och dags att gå barbent är det många personer som oroar sig för fula åderbråck och ådernät på benen. Många tycker att åderbråck är oattraktiva och är därför rädda att behöva drabbas av åderbråck som buktar ut och slingar på benen, och är blå- eller lilaktiga. Men det är faktiskt möjligt att förebygga åderbråck genom olika vardagliga åtgärder. I artikeln kommer vi att gå igenom några av dessa åtgärder.

Åderbråck och dålig blodcirkulation

Åderbråck är till nästan hundra procent ärftliga, och det är därför inte möjligt att undvika att få åderbråck för en person som har anlag för dem. Det är dock möjligt att påverka när åderbråck uppträder samt att minska omfattningen av åderbråcken.

Åderbråck uppstår eftersom klaffarna i venerna är skadade eller slitna. De venösa ventilerna fungerar som en typ av ventil som sitter på insidan av den venösa väggen. Venklaffarna har till uppgift att säkerställa att blodet bara kan strömma åt ett håll. Men om dessa klaffar inte fungerar kan blodet strömma bakåt, och detta tillstånd får blodet att samlas i pooler i venerna. Om detta sker ökar trycket i venerna, vilket är vad som leder till åderbråck. En god blodcirkulation gör det lättare för hjärtat att pumpa blodet även om venklaffarna är slitna. Således medför en dålig blodcirkulation en ökad risk för att åderbråck ska uppstå. 

Förebygger åderbråck

Symptom på åderbråck

Det är mycket individuellt hur åderbråck upplevs och känns. Vissa människor har inga obehag medan andra upplever smärta. I allmänhet är åderbråck helt ofarliga, men om åderbråck inte behandlas kan det leda till allvarligare sjukdom. De vanligaste symptomen på åderbråck är:

 • Känsla av tyngd och trötthet
 • Oro och kramper i kalven
 • Svullna ben

Åderbråck utvecklas över tid, så tillståndet kommer att förvärras om åderbråcken inte behandlas. Några av de allvarligare symptomen är:

 • Klåda och eksem
 • Pigmentering
 • Venösa bensår
 • Tromboflebit, små blodproppar

Utöver dessa fysiska besvär kan åderbråck också orsaka psykiska besvär eftersom många personer tycker att åderbråck är fula. Dessa psykiska besvär gör att många personer vill ta bort de åderbråck de har. 

Goda råd och användbara tips för att förebygga åderbråck

Det finns olika åtgärder som kan förebygga åderbråck och också påverka hur allvarliga de blir om de trots allt uppkommer. 

Undvik övervikt: Att vara överviktig anstränger kroppen och försämrar blodcirkulationen. Därför är åderbråck vanligare hos personer som är överviktiga. Därför är en hälsosam vikt ett sätt på vilket åderbråck kan förebyggas.

Träna regelbundet: Det är en bra idé att växla mellan olika typer träning, till exempel hög- och lågpulsträning. Motion har en positiv effekt på blodcirkulationen vilket minskar risken för åderbråck.

Håll benen i högläge: ​​När en person sitter hemma eller på jobbet är det rekommenderat att hålla benen i högläge, så att blodet inte samlas i benen och därmed ökar trycket i venerna. Genom att hålla benen i högläge hjälper du blodet att strömma uppåt, och detta hjälper till att förhindra åderbråck och upprätthålla en god blodcirkulation i benen.

Ändra position: Det är en god idé att undvika långvarigt stillasittande och andra stationära positioner. Försök därför ändra position ofta för att förbättra blodflödet i benen så att blodet inte samlas i benen.

Bär stödstrumpor: Stödstrumpor är ett bra komplement till ovanstående åtgärder och bör integreras i vardagen. En person som sitter i samma position mycket och inte har möjlighet att ändra position regelbundet bör bära stödstrumpor. Stödstrumpor kallas också kompressionsstrumpor eftersom de sätter tryck på venerna så att blodflödet förbättras i benen. Stödstrumpor används också ofta under långa flygningar eller tågresor då det är svårt att hålla sig aktiv och ändra position.

När behövs behandling för åderbråck

En person som har åderbråck och som försökt förbättra tillståndet med olika åtgärder utan att situationen förbättrats kan behöva en behandling för åderbråcken. Det finns olika moderna metoder som försiktigt tar bort åderbråck. Behandlingsmetoderna som används vid Åderbråcksklinikerna är:

 • Radiofrekvens
 • Laserbehandling
 • Skumbehandling
 • Flebektomi

Dessa behandlingar är de modernaste för åderbråck och de är alla är mycket skonsamma och utförs under endast lokalbedövning.

Innan en behandling för åderbråck utförs måste benen undersökas med hjälp av ultraljud. Denna förundersökning utförs av en av Nordens ledande specialister, som identifierar alla åderbråck som en person har för att sedan bestämma rätt behandlingsmetod för att ta bort åderbråcken.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.