Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Har du återfått åderbråck efter en operation?

Åderbråck är mycket vanligt förekommande i befolkningen som helhet, cirka trettio procent av befolkningen kommer vid något tillfälle att drabbas av åderbråck. Eftersom alla kroppens delar slits med åldern är det vanligare att äldre människor drabbas av åderbråck jämfört med yngre människor. Det är också vanligare att personer som är överviktiga, röker, sitter stilla mycket och inte är fysiskt aktiva drabbas av åderbråck. 

Men eftersom åderbråck till nästan hundra procent är ärftligt kommer de som har en eller två föräldrar som har åderbråck också att drabbas av åderbråck. När i livet dessa åderbråck uppstår samt hur allvarliga de blir kan dock personen själv påverka genom sin livsstil. 

Åderbråck kan framgångsrikt behandlas med metoder som är minimalt invasiva men åderbråck är symptom på brister i venklaffarna och eftersom venklaffarna inte behandlas så finns det en risk för att åderbråcken kommer tillbaka en tid efter en operation. 

Vad är åderbråck?

Åderbråck framträder som slingrande, förhöjda, blåaktiga blodkärl som ligger i ytan på huden. Åderbråcken framträder ofta först i knävecken men växer sedan nedåt efter underbenen, och även till viss del uppåt på undersidan av låret. 

Åderbråck uppstår på grund av skador i de klaffar som sitter i venerna och har som uppgift att reglera blodets flöde mot hjärtat. Det blod som pumpas mot hjärtat är syrefattigt och därför framstår det som blåaktigt. När venklaffarnas skador gör att de inte kan hålla tätt så kommer en del av blodet att sippra tillbaka nedåt istället för att pumpas mot hjärtat och detta blod ansamlas då i pooler. Det är dessa pooler som, när de blir större, blir till åderbråck. 

Har du återfått åderbråck efter en operation?

Metoder för att operera åderbråck

Det finns en mängd metoder för att operera åderbråck. Traditionellt var det ganska invasiv kirurgi som använder för att ta bort åderbråck men de moderna metoder som nu ofta används är minimalt invasiva. Operation av åderbråck med dessa moderna metoder kan ta så lite som en timme av patientens tid i anspråk och patienten kan oftast återvända hem direkt efter utförd operation, och efter ett par dagars konvalescens kan patienten återgå till sina normala aktiviteter. 

De vanligaste metoderna för att operera åderbråck inkluderar laserbehandling, behandling med lim och flebektomi. 

Åderbråck är ärftligt och kan återkomma efter en operation

Nu är det dock så att eftersom det är åderbråcken som opereras och inte de slitna venklaffarna så finns orsaken till att åderbråcken uppstod kvar även efter en operation. Hur lång tid det tog för åderbråcken att växa fram från första början skiljer sig från person till person och beror på livsstil, anlag med mera. Det är samma orsaker som kommer att avgöra hur lång tid det tar för åderbråcken att återkomma efter en operation. Men eftersom orsakerna till att åderbråcken uppstod från första början inte korrigerats med ingreppet kommer de ofta att återkomma, men någon annanstans – det är bara en fråga om hur lång tid det kommer att ta. 

Preventiva åtgärder kan fördröja återkomst av åderbråck efter en operation

Det finns en hel del preventiva åtgärder som en person kan vidta för att både fördröja uppkomsten av åderbråck första gången, och fördröja återkomsten av åderbråcken efter en operation. 

De preventiva åtgärderna för att fördröja uppkomsten av åderbråck samt minska omfattningen och besvären av åderbråck när de väl uppkommer handlar nästan uteslutande om åtgärder för att öka blodcirkulationen. Några exempel på aktiviteter och beteenden inkluderar: Fysisk aktivitet, undvika att stå eller sitta stilla, viktnedgång, avhållsamhet från rökning, minskat alkoholintag, att hålla benen i högläge, en sund diet med mera.

Om åderbråck ändå återkommer efter en operation 

Eftersom åderbråck oftast uppkommer när en person är väl uppe i medelåldern har det antagligen tagit ganska många år för åderbråcken att uppstå efter det att venklaffarna först började brista i sin funktion. Med hänsyn till detta kan vi därför dra slutsatsen att det kommer att ta ett antal år för åderbråcken att återkomma igen efter en operation. 

Men när åderbråcken återkommer så är det högst sannolikt att de kommer att utvecklas på ett liknande sätt som de gjorde när de uppstod den första gången. Det slingriga mönstret kommer att se annorlunda ut och om patienten håller en livsstil som ger en förbättrad blodcirkulation så kommer utvecklingen att ske långsammare, men att liknande besvär som kom första gången återkommer är ganska säkert. Hur lång tid det kommer att ta innan patienten vill behandla sina åderbråck igen är förstås upp till henne eller honom men har man vant sig vid att leva ett liv utan åderbråck vill man kanske fortsätta med det. 

Sammanfattning – Åderbråck återkommer efter en operation

Det är väldigt vanligt med åderbråck i befolkningen. Det uppskattas att cirka trettio procent av alla människor vid något tillfälle kommer att drabbas av åderbråck. 

Åderbråck uppstår på grund av att de klaffar i venerna som reglerar blodflödet mot hjärtat har slitits vilket medför att de läcker blod nedåt i venerna. 

Det finns många moderna metoder för att operera åderbråck. Dessa metoder har det gemensamt att operationen av åderbråcket går snabbt och att genomföra och att patienten endast behöver en mycket kort konvalescens innan han eller hon kan återgå till sina normala aktiviteter. 

Eftersom åderbråck är symptom på slitna venklaffar så kommer en operation av åderbråck inte att åtgärda grundorsaken till åderbråcken. Det finns därför stor risk att åderbråcken återkommer efter ett antal år, och då kan de behöva opereras igen. 

 Dr. Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar och utbildad vid kärlkirurgiska avdelningen på Rigshospitalet i Danmark. Han har mer än 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med de mest moderna och skonsammaste metoderna. Martin har varit en del av den ledande forskningen inom åderbråcksbehandling och publicerad i internationellt erkända tidskrifter. Han har bidragit till att introducera modern åderbråcksbehandling i Danmark. Martin har lång erfarenhet av behandling av komplexa åderbråck med en speciell kombination av de moderna, minimalt invasiva metoderna. Ett förhållningssätt han har utvecklat genom många års kunskap och som vi kallar “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.