COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Har du åderbråck på fötterna?

9 juli 2020

Tjocka, utbuktade vener på fötterna kan vara åderbråck, och de kan vara oerhört besvärliga och orsaka både fysiska och psykiska åkommor.

Åderbråck på fötterna visar sig som tydliga vener som är lila och blåaktiga och slingrande på foten. Åderbråcken ligger ytligt och känns genom huden.

Varför uppstår åderbråck på fötterna?

Åderbråck uppstår på grund av arv, och förekommer hos ungefär var tredje vuxen. Åderbråck på fötterna är en ganska vanlig venös sjukdom, om ens föräldrar har haft dem kommer man troligtvis också att få åderbråck på fötterna vid någon tidpunkt i livet.

Trots att åderbråck på fötterna är ärftliga finns det olika försiktighetsåtgärder som man kan vidta för att minimera risken för hur stora och besvärliga åderbråcken på fötterna kan bli.

Vanligtvis uppstår åderbråck eftersom blodet i venerna inte cirkulerar tillfredsställande. I venerna i benen sitter venklaffar vars uppgift är att se till att blodet i venerna bara flödar i en riktning, mot hjärtat för syresättning. Eftersom blodet pumpas mot tyngdkraften är det mycket viktigt att venklaffarna fungerar som de ska. Venklaffarna slits på grund av till exempel arv, ålderdom, övervikt, graviditet med mera. Om venklaffarna fungerar dåligt kommer blod att ansamlas under venklaffarna och då ökar trycket i venen ökar och åderbråck utvecklas.

Åderbråck på fötternaÅderbråck på fötterna

När åderbråck på fötterna blir till besvär i vardagen

I allmänhet är åderbråck helt ofarliga men åderbråck utvecklas över tid och då kan åderbråck, om de inte behandlas, utvecklas också på fötterna.

Åderbråck på fötterna kan ge upphov till en mängd olika besvär, som kan vara både fysiska och psykiska, många personer tycker att åderbråck på fötterna är fula. Om åderbråcken på fötterna har en negativ inverkan på vardagen kan det vara en god idé att behandla åderbråcken. 

De fysiska besvär som åderbråck på fötterna kan orsaka är en känsla av tunga och trötta ben och fötter, svullnad i fötterna. Vid svårare fall kan åderbråck på fötterna leda till klåda och eksem.

Åderbråck på fötter och ben

Åderbråck på fötterna är ofta förknippade med åderbråck på benen, eftersom åderbråck på benen ofta sprids nedför benet och till fötterna.

Åderbråck på både fötter och ben kan försämra livskvaliteten. Det första steget för att bli av med åderbråck på fötterna är en förundersökning där en specialist kommer att genomföra en ultraljudsundersökning av blodcirkulationen och identifiera eventuella åderbråck på fötter och ben.

Om åderbråck finns på fötterna kommer en bedömning av lämplig behandling, för att effektivt och försiktigt ta bort åderbråcken, att göras.

Behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck på ben och fötter

Som nämnts ovan ser man ofta att åderbråck på benen kan leda till åderbråck också på fötterna. Om en person som har åderbråck på fötterna som han eller hon vill ta bort är det en god idé att ta bort åderbråcken på benen eftersom dessa ofta är relaterade. Det finns bra och skonsamma behandlingar för åderbråck som ger fantastiska resultat. Alla åderbråcksbehandlingar vid Åderbråcksklinikerna utförs av ledande nordiska specialister och endast lokalbedövning används vid behandlingarna. De olika åderbråcksbehandlingarna är mycket skonsamma och i nästan samtliga fall kan patienten återgå till sin normala vardag omedelbart efter en åderbråcksbehandling. De vanligaste metoderna för att ta bort åderbråck på ben och fötter är:

 • Laserbehandling
 • Skumbehandling
 • Radiofrekvens
 • Flebektomi

Den valda metoden beror på hur avancerade åderbråcken på fötterna är. Detta kommer att bedömas av en specialist vid en förundersökning.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.