COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Har dina åderbråck börjat ge dig symtom?

7 mars 2019

Många med åderbråck har inga symtom förutom det estetiska till en början. Sedan kan symtomen smyga sig på.

Symtomen kan variera mycket utifrån individ både med symtomens omfattning och hur mycket det påverkar livskvalitén.

Symtom i benen som kan bero på åderbråck:

Det finns olika symtom på åderbråck och de varierar beroende på hur våldsamma åderbråck är. Här är de mest visade:

 • Tyngdkänsla
 • Smärta
 • Kramp
 • Pirrningar
 • Klåda
 • Eksem
 • Missfärgning på huden
 • Läkta eller aktiva bensår

Har dina åderbråck börjat ge dig symtom?

Har du några av dessa symtom i benen så kan de bero på dina åderbråck.

Åderbråck är inte bra att gå runt med utan det bästa är att ta bort dem. De kommer nämligen inte att försvinna med tiden utan tvärtom är risken stor att symtomen blir värre med åren.

Om du har symtom eller bara vill göra en kontroll av dina åderbråck så boka en tid hos en av våra kärlkirurger för en förundersökning.

Läkaren gör då en bedömning och klassificering av dina åderbråck som ligger till grund för om du behöver bekosta behandlingen själv eller om landstinget betalar. Sedan gör ni en planering tillsammans vilken behandling som skulle vara bäst för dig.

Klassificering av åderbråck

Man delar in åderbråck i klasser från 0-6. Detta görs för att man skall kunna beskriva och jämföra de olika tillstånden. Specialläkaren använder denna klassificering för att bland annat bedöma vilken behandlingsmetod som är bäst.

 • C0 Inga tecken på venös sjukdom
 • C1 Ådernät
 • C2 Åderbråck
 • C3 Bensvullnad
 • C4 Hudförändringar
 • C5 Läkta bensår
 • C6 Aktiva bensår

Många idag går runt med åderbråck helt i onödan. Det är idag inte särskilt komplicerat att ta bort dem.

Precis som många andra behandlingar idag, har behandling för åderbråck blivit ytterst modernt och man kan välja mellan en rad skonsamma metoder. Behandlingen görs med lokalbedövning.

Resultatet kommer också snabbt – åderbråcken försvinner fort och det kan i princip göras på lunchen. Läs mer om åderbråck här. Resultatet bedöms med ett efterkontroll ungefär 6 månader efter behandlingen.Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.