Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Åderbråcksklinikerna Sverige AB
Telefon 020 140 1990

E-post: info@aderbracksklinikerna.se

Basfakta

Totalt fler än 2000 behandlingar årligen, november 2018.
Företaget bedriver specialistvård i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping.

Personal

Ca 21 anställda, 13 kvinnor och 8 män, motsvarande ca 10 heltidstjänster, Nov 2018
Se anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2017: 2,9 % (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

På Allabolag.se finns mer information om Åderbråcksklinikerna Sverige AB
Vi står också på 1177.

Ägare: Thomas Lawaetz

Kvalitet

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting samt de flesta stora försäkringsbolag. Kvalitet i behandling är det absolut viktigaste i vår verksamhet och vi deltar kontinuerligt i forskning, kurs och utveckling för att förbättra vår kvalitet så den vidbliver på allra högste nivå.
Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Swedvasc