COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

 • - Använd munskydd när du är på kliniken.
 • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
 • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
 • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
 • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
 • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
 • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Brustna blodkärl på benen

21 februari 2020

Brustna blodkärl, även kallade kärlbristningar är vanligt förekommande och drabbar cirka trettio procent av befolkningen. 

Brustna blodkärl är små, synliga, blodkärl som ligger ytligt på huden och därför uppträder som små blåaktiga slingor på benen. Brustna blodkärl förekommer ofta på benen men uppträder också ofta i ansiktet – till exempel på kinderna och näsan. 

Precis som med åderbråck är brustna blodkärl genetiskt betingade. Om en eller båda föräldrarna har haft brustna blodkärl så är det högst sannolikt att barnet också kommer att få det. 

Varför uppstår brustna blodkärl på benen?

Brustna blodkärl är mycket små, tunna, trådar av blod som är helt ofarliga. De orsakar inte smärta, inte ens den lindriga smärta som åderbråck kan orsaka. 

Brustna blodkärl uppstår när klaffarna i venerna som reglerar blodflödet inte fungerar som de ska. Det är i venerna som de syrefattiga blodet pumpas till hjärtat för syresättning, och eftersom blodet är syrefattigt ser det blåaktigt ut. Om klaffarna i venerna har brister kommer inte allt blod att kunna pumpas mot hjärtat som det ska. Istället ansamlas blod i pooler under klaffarna, vilket är det som orsakar brustna blodkärl eller åderbråck. 

Brustna blodkärl på benenBrustna blodkärl på benen

Vem får kärlbristningar på benen?

Det finns ett antal skäl till varför en person kan få kärlbristningar på benen. Om du är medveten om dessa kan du minska risken för att få kärlbristningar på benen. 

Genetik: Upp till nittio procent av de personer som får kärlbristningar får det på grund av genetiska faktorer.  

Kön: Kärlbristningar kan drabba både män och kvinnor. Det finns dock en tendens att kärlbristningar är vanligare hos kvinnor. 

Graviditet: Vid graviditet ökar kroppsvikten och denna extra vikt påverkar blodtrycket i benen hos kvinnan vilket kan orsaka kärlbristningar, eller åderbråck. Hos många kvinnor försvinner dock dessa problem efter avslutad graviditet men i vissa fall kan det krävas en behandling för att bli av med kärlbristningarna. 

Ålder: Precis som resten av kroppen så slits också venklaffarna med tiden. Därmed ökar också risken för kärlbristningar med stigande ålder.

Övervikt: Ökad kroppsvikt ökar trycket i venerna i benen vilket påverkar blodcirkulationen, vilket i sin tur ökar risken för kärlbristningar. 

Stillasittande och stillastående: Hos en person som sitter eller står i samma position under flera timmar i sträck minskar blodcirkulationen vilket gör att risken för att blod ansamlas i pooler under de slitna venklaffarna ökar. 

Skador från solande: Det ultravioletta ljuset från solen kan skada huden och orsaka kärlbristningar. Dessa syns oftast i ansiktet eftersom det är känsligare för solens strålar. 

Hur kan kärlbristningar på benen förhindras?

Det är inte möjligt att helt och hållet förhindra kärlbristningar på benen men du kan påverka när de uppkommer och hur omfattande de blir

Du kan påverka uppkomsten av kärlbristningar själv genom att hålla en sund livsstil. Nedanstående faktorer har en positiv inverkan på blodcirkulationen och påverkar därmed risken för kärlbristningar: 

 • Undvik övervikt
 • Använd solskyddskräm
 • Var fysisk aktiv
 • Undvik stillasittande och stillastående
 • Håll benen i högläge, högre än hjärtat, när du sitter eller ligger ned. 

Behandling av kärlbristningar på benen 

De personer som har kärlbristningar på benen uppfattar ofta detta som ett kosmetiskt problem som gör att de känner begränsningar i livet. Man undviker kanske att visa sig barbent offentligt vilket är ett exempel på minskad livskvalitet. Det är därför vanligt att personer med kärlsprängingar att behandla dessa av kosmetiska skäl. 

Effektiv och skonsam behandling för brustna blodkärl 

Brustna blodkärl på benen kan behandlas med olika metoder. Valet av behandlingsmetod beror på omfattningen av de brustna blodkärlen: 

Skleroterapi: Om omfattningen av de brustna blodkärlen på benen är stor används ofta skleroterapi för att behandla dem. Denna behandling går till så att ett läkemedel injiceras i de vener som har brustit. Läkemedlet kommer att få venerna att krympa och sedan förtvina. Denna metod används på Åderbråcksklinikerna.

Laserbehandling: Om omfattningen av brustna blodkärl på benen är mindre, som ofta är fallet i till exempel ansiktet, används ofta laserbehandling för att ta bort de brustna blodkärlen. Ljuset från lasern får blodet i de brustna blodkärlen att koagulera varefter den brustna venen krymper och förtvinar. 

Vid behandling av brustna blodkärl på benen krävs ofta tre till fem behandlingar för att uppnå ett tillfredsställande resultat. 

Om du har brustna blodkärl på benen kan du boka tid för en skleroterapibehandling av våra specialister vid Åderbråcksklinikerna. De specialister som arbetar vid Åderbråcksklinikerna är ledande i Norden inom behandling av åderbråck och brustna blodkärl vilket säkerställer att patienten får den mest effektiva och moderna behandlingen. 

Sammanfattning – Brustna blodkärl, kärlbristningar, på benen

Brustna blodkärl, eller kärlbristningar, är små synliga blodkärl som liknar blå trådar. De återfinns oftast på benen eller i ansiktet. kärlbristningar är ärftliga men det finns livsstilsrelaterade åtgärder som kan vidtas för att skjuta upp tidpunkten när de kommer att uppstå samt omfattningen av dem. 

Om en person som har brustna blodkärl och vill ta bort dem så finns det skonsamma och effektiva behandlingar. Skleroterapi används ofta om området med brustna blodkärl är större, som ofta är fallet om de brustna blodkärlen uppträder på benen. Om området med brustna blodkärl är mindre, som ofta är fallet om de uppträder i ansiktet, används istället ofta laserbehandling. 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.