Kliniker |  Medarbetare |  FAQ
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Biverkningar vid operation av åderbråck

Åderbråck är vanliga inom befolkningen. Ungefär trettio procent av alla människor kommer vid något tillfälle i livet att få åderbråck.   

Åderbråck uppkommer till följd av att blod rinner tillbaka nedåt vid de klaffar i venerna som ska blockera blodet från att rinna tillbaka. Det är dessa illa fungerande venklaffar som gör att blodet samlas i pooler under klaffarna. Dessa pooler utvecklas därefter till de åderbråck som slingrar sig nedåt och uppåt från knävecken, där de allra oftast först framträder. 

Åderbråcken fortsätter ofta att växa på benen och blir tjockare samt sprider sig över större ytor på, oftast, underbenen. 

Biverkningar vid operation av åderbråck

Även om åderbråck nästan aldrig är farliga så skapar de ofta obehag och lindrig smärta hos de som har dem. Till detta kommer de skönhetsrelaterade problemen kommer av att många personer uppfattar åderbråcken som så fula att personerna drar sig för att visa sina ben offentligt. 

Det är därför många personer väljer att operera sina åderbråck. Rent generellt så är dock förväntningarna på resultaten av operation av åderbråck mycket höga och förståelsen för hur en persons livsstil påverkar uppkomsten av åderbråck låg. 

Möjliga biverkningar vid operation av åderbråck

Det finns ett antal mycket välfungerande operationer för åderbråck. Vanliga metoder för att operera åderbråck är bland annat att man gör ett mycket litet snitt på benen i närheten av åderbråcken och sedan drar ut dem med en krok, man kan också föra in en kateter i den skadade venen och där försluta den med laster, skum eller lim så att den skrumpnar så att blodet finner en annan väg. 

Biverkningar vid operation för åderbråck

Som vid alla andra operationer i kroppen så finns det en risk att drabbas av biverkningar efter ingreppet. Vid operation av åderbråck är de vanligaste biverkningarna blåmärken, svullnad, missfärgning av huden samt lindrig smärta. 

Vid stripping, som är en mer traditionell behandlingsmetod för åderbråck, är biverkningarna ofta något allvarligare, men ofta av samma typ som vi nämnt ovan. Stripping kan dock i sällsynta fall också ha biverkningar som till exempel svår smärta, infektion, blodproppar och ärrbildning. Frekvensen av blodproppar är mycket låg, cirka en till tre procent.

Andra typer av komplikationer är mycket ovanliga men det kan hända att en felaktigt placerad kateter orsakar trombotisering i det djupa vensystemet samt skada på nerver eller artärer. Nålen på katetern eller hettan från en laser, eller annat verktyg, kan också göra hål på närliggande vävnad vilket kan leda till biverkningar.

Försiktighetsåtgärder efter operation av åderbråck

Efter en operation lindar läkaren ofta in benen som opererats i elastiska bandage och patienten uppmuntras också att bära stödstrumpor under en viss tid. 

När patienten återvänder hem bör han eller hon följa de instruktioner och rekommendationer som läkaren utfärdat. Det är till exempel viktigt att röra på sig, men undvika intensiv träning. Detta för att minska risken för blodproppar. 

Simning, stödstrumpor med mera

Det finns ett antal aktiviteter och åtgärder som kan vara bra att ta till efter en operation av åderbråck för att undvika biverkningar och för att korta tiden för konvalescens. Patienten kan till exempel få fysisk aktivitet genom att simma. Simning är rent allmänt en träningsform som är mycket bra för personer som är känsliga eftersom simning nästan aldrig orsakar några skador eller slitningar. 

En annan bra åtgärd är att bära stödstrumpor – Det kan hjälpa till att förbättra blodcirkulationen i benen. 

Undvik att åderbråcken återkommer

Arv är avgörande för att en person ska få åderbråck. Om en eller båda föräldrarna har åderbråck så är sannolikheten närmare hundra procent för att barnet också kommer att få åderbråck under sin livstid. Många personer är inte medvetna om vilken betydelse livsstil har för när i livet åderbråcken kommer och hur omfattande de blir. 

Efter en behandling av åderbråck så är risken för att de återkommer inom tre år mellan tio och trettio procent. Många av de metoder som nu används för att behandla åderbråck är dock relativt nya varför forskning och data över längre tid saknas.

Det finns dock en hel del patienten själv kan göra för att undvika att åderbråcken återkommer. Nästan alla dessa aktiviteter handlar om att påverka blodcirkulationen positivt. Det kan till exempel vara att hålla normalvikt, motionera regelbundet, sluta att röka, undvika stillastående eller stillasittande, lägga benen i högläge med mera. 

Sammanfattning – Biverkningar vid operation av åderbråck

Åderbråck är relativt vanligt i befolkningen, cirka trettio procent kommer att utveckla åderbråck under sin livstid. Åderbråck är ärftligt, om en eller båda föräldrarna har eller har haft åderbråck kommer barnet också att få det. Trots att åderbråck är ärftligt så kan en persons livsstil påverka när åderbråcken kommer att uppstå och hur allvarliga de kommer att bli. 

Det finns många moderna och effektiva behandlingar för åderbråck som är minimalt invasiva och kan utföras under lokalbedövning på cirka en timme varefter patienten kan återvända till hemmet för en kort, ett par dagar till en vecka, konvalescens. Risken är cirka tio till trettio procent att åderbråcken återkommer tre år efter en behandling.

Även om de moderna metoderna för åderbråck är väldigt effektiva så finns det vissa biverkningar som patienten ska vara medveten om. De vanligaste biverkningarna är blåmärken, svullnad, missfärgning av huden samt lindrig smärta. Allvarligare biverkningar är mycket sällsynta.

Efter en operation av åderbråck bör patienten motionera försiktigt, undvika stillastående eller stillasittande samt hålla normalvikt för att återhämtningen ska bli framgångsrik samt för att undvika att åderbråcken återkommer. 

 Dr. Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar och utbildad vid kärlkirurgiska avdelningen på Rigshospitalet i Danmark. Han har mer än 15 års erfarenhet av behandling av åderbråck med de mest moderna och skonsammaste metoderna. Martin har varit en del av den ledande forskningen inom åderbråcksbehandling och publicerad i internationellt erkända tidskrifter. Han har bidragit till att introducera modern åderbråcksbehandling i Danmark. Martin har lång erfarenhet av behandling av komplexa åderbråck med en speciell kombination av de moderna, minimalt invasiva metoderna. Ett förhållningssätt han har utvecklat genom många års kunskap och som vi kallar “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.