COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Behandling av bensår

30 januari 2020

Venösa bensår och åderbråck är nära besläktade. Detta beror på att åderbråck uppstår när venklaffarna är defekta och blodcirkulationen i benen på grund av denna defekt försämras. När blodflödet är otillräckligt uppstår ökat tryck i venerna i benen och det kan leda till åderbråck. När en person har haft långt framskridna åderbråck under en längre tid kan det i värsta fall utvecklas bensår på underbenen och vristerna.

Fakta om venösa bensår

När en person har långt framskridna åderbråck kan venösa bensår utvecklas. Venösa bensår är sår som ofta sitter runt vristerna och underbenet.

Egenskaper hos venösa bensår kan vara:

– Huden runt såret på benet kan vara irriterad, klia och orsaka eksem

– Såret på benet kan vara stor som en handflata

– Basen i venösa bensår kan vara gul eller rödaktig

– Bensåret kan vara mycket svårläkt

– Huden som omger venösa bensår missfärgas ofta och kan bli mörk och röd

– Läkningsprocessen för bensåret kan ta upp till tolv veckor

När ska venösa bensår behandlas?

Som vi beskrivit ovan uppträder venösa bensår endast när en person har haft långt framskridna åderbråck, som borde ha behandlats, under en längre tid. Med andra ord, om venösa bensår uppstått bör dessa och de åderbråck som orsakat dem behandlas omedelbart.

Personen som har venösa bensår upplever ofta en nedsatt rörlighet och en allmän begränsning i vardagen. Bensåren orsakar ofta lindrig smärta i form av tunga och trötta ben, och den som har bensår kommer ofta att undvika att visa benen offentligt. Dessa fysiska och psykiska begränsningar kan leda till en försämring av livskvaliteten och det kan i sin tur vara en god anledning till att behandla bensåren så snart som möjligt.

Behandling av bensår och åderbråck

Vid behandling av bensår är det viktigt att fokusera på blodcirkulationen och försöka minska svullnaden i benet, vilket kommer att förbättra blodflödet i benet hela vägen ned till bensåret. Blodcirkulationen kan förbättras genom att sätta ett elastiskt bandage på benet i varje ände av det venösa bensåret, men inte på själva såret. Bandaget sätter press på benet vilket gör att svullnaden och vätskan minskar vilket i sin tur underlättar läkningsprocessen. Det är viktigt att det elastiska bandaget inte sitter på själva såret eftersom vävnaden där är mycket känslig och inte får skadas.

Eftersom venösa bensår är ett symptom på åderbråck är det första steget till ett effektivt och varaktigt resultat en behandling av åderbråcken. Det första steget i behandlingen är att göra en förundersökning av åderbråcken med hjälp av ultraljud.
Vid en förundersökning görs en ultraljudsundersökning och med denna som grund diskuterar kärlkirurgen med patienten om vilken typ av behandling som är bäst för åderbråcken, och därmed också för behandlingen av bensåren. En operation av åderbråcken leder oftast till ytterligare venösa bensår inte uppstår.

Behandling av bensår

Det finns olika typer av behandling för åderbråck, och Åderbråcksklinikerna gör alltid en individuell bedömning för att hitta den behandling som ger bäst resultat.

Resultat av behandling av bensår

Som nämnts kan läkningsprocessen för venösa bensår vara i upp till tolv veckor. Därför kommer resultatet från en en åderbråcksbehandling inte omedelbart eftersom bensåret behöver en separat behandling i form av elastiskt bandage på benet och i värsta fall kirurgi.

Om personen med bensår har fått en en behandling för åderbråck minimeras risken för att bensår ska uppstå. Detta på grund av att bensår ofta är ett symptom på åderbråck, som leder till den försämrade blodcirkulation som är det som gör att bensår uppstår. Efter en behandling för åderbråck kommer blodcirkulationen att förbättras och detta är en väsentlig del av behandlingen av bensår.

Kan venösa bensår återkomma?

Om en person har haft venösa bensår en gång i sitt liv är det tyvärr stor sannolikhet att få bensår igen. Venösa bensår uppstår på grund av dålig blodcirkulation så det är mycket viktigt att fokusera på att förbättra blodcirkulationen och ha en livsstil som påverkar blodcirkulationen positivt. Detta kan till exempel åstadkommas genom:

– Sport

– En aktiv vardag

– Att välja cykeln istället för bilen

– En generellt hälsosam livsstil

Eftersom venösa bensår ofta är ett symptom på åderbråck kan behandling av åderbråck minimera risken för att bensåren återkommer.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz är en av Nordens ledande specialister inom moderna åderbråcksbehandlingar. Martin Lawaetz är kirurg och underläkare på kärlkirurgisk avdelning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har under de senaste sju åren deltagit i en del av den främsta forskning inom modern åderbråcksbehandling, som har publicerats i ledande internationella tidskrifter.