COVID-19 försiktighetsåtgärder vid Åderbråcksklinikerna - Läs mer

Åderbråcksklinikerna är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Åderbråcksklinikerna följer Socialstyrelsens föreskrifter om vårdhygien, och vårt hygiennivå är extremt hög, eftersom vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa både våra anställda men också dig som patient

Vi har vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och hälsa:

  • - Använd munskydd när du är på kliniken.
  • - Så långt som möjligt kom ensam, såvida inte medföljare är absolut nödvändigt.
  • - Avspritning av händerna vid ingångar och väntområde.
  • - Minskat antalet patienter i våra väntrum.
  • - Ökad avstånd emellan stolarna i väntområdet, så du sitter i behörig avstånd till andra patienter.
  • - Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i mottagning- och väntrum.
  • - Avspritning av dörrhandtag och alla ytor mellan varje patient.

Vi tar alltid väl hand om våra patienter, men just nu tar vi bara extra hand om dig!

Emellertid måste alla patienter och personal som har varit i riskområden för Covid-19 (Corona-virus) stanna hemma de första 14 dagarna efter deras återkomst - och först då kan de komma till Åderbråcksklinikerna förutsatt att det inte förekommit någon feber och andningsbesvär (hosta, ont i halsen eller andnöd).

Om feber och andningssymtom utvecklas måste du kontakta din egen läkare per telefon och bara komma till oss när infektion med Covid-19 botats.

Om du har varit i högriskområde eller har symptomer kan du ringa oss och omboka din tid.

Uppdaterad: 2020 11.09
Stänga
Nordens ledande
Bästa behandlingsmetoderna
Över 25 000 behandlingar
Artikel

Åderbråcksklinikerna är nu störst i Sverige

7 november 2019

Hos Åderbråcksklinikerna använder vi de mest skonsamma och effektiva metoderna för behandling av åderbråck. De behandlingsmetoder vi använder anpassas alltid till patientens unika behov så att vi kan försäkra oss om bästa möjliga resultat så att våra patienter får en förbättrad livskvalitet efter utförda behandlingar. Vårt fokus är att åstadkomma långsiktigt goda resultat och de resultaten uppnår vi eftersom våra kärlkirurger är ledande inom behandling av åderbråck. För att kunna hjälpa fler patienter med åderbråck har vi under de senaste åren öppnat kliniker i fler städer runt om i landet vilket medfört att vi nu är störst i Sverige på behandlingar av åderbråck.

Du kan läsa mer på Swedvasc som är en oberoende organisation som löpande presenterar statistik över åderbråcksbehandlingar i Sverige.Jonna Persson